Usilujeme o čistou a nulovou mobilitu

Usilujeme o čistou a nulovou mobilitu

Sdílená doprava může změnit naše města tím, že sníží emise, omezí dopravní zácpy a poptávku po parkovacích místech. Naším dlouhodobým cílem v oblasti životního prostředí je do roku 2040 nabízet řešení sdílené mobility se 100% nulovými emisemi oxidu uhličitého.

Green Plan společnosti Bolt a naše cíle v oblasti životního prostředí

V roce 2023 jsme se zavázali k cíli nulových emisí uhlíku do roku 2040, který je nyní ústředním bodem Green Plan společnosti Bolt.

Naše environmentální cíle:

Naše environmentální cíle:

  1. Čisté nulové emise uhlíku do roku 2040.
  2. 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů v kancelářích, skladech, nabíjecích stanicích a prostorách Bolt Market do roku 2025.
  3. 90 % odpadu do roku 2030 přesměrovat do oběhového hospodářství.

Rozšiřujeme naše flotily s nulovými emisemi

Soustředíme se na partnerství, která usnadňují rozšíření bezemisních (tj. plně elektrických) vozidel na našich platformách pro odvozy, sdílení automobilů a doručování.

Malta

Ve spolupráci se společností Buzzz Electric jsme zavedli službu přepravy na elektrických tříkolkách.

1/6
Malta

Všechny elektrické koloběžky a elektrokola Bolt jsou vozidla s nulovými emisemi bez výfukových plynů.

Emise vzniklé při výrobě, provozu, údržbě a likvidaci těchto vozidel kompenzujeme různými finančními projekty, díky čemuž mají certifikát CarbonNeutral®.

Elektřina z obnovitelných zdrojů a oběhové hospodářství

Naším cílem je do konce roku 2025 využívat 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů v lokalitách řízených společností Bolt.

Do roku 2030 plánujeme vrátit zpět do oběhového hospodářství alespoň 90 % odpadu, který vyprodukujeme.

Elektřina z obnovitelných zdrojů a oběhové hospodářství

Zaměřujeme se na udržitelný design výrobků

~80 % našich koloběžek navrhujeme sami. Díky tomu máme lepší kontrolu nad materiály, údržbou a využitím.

70 % hliníkových dílů modelu Bolt 6 pochází z recyklovaných zdrojů a jeho předpokládaná životnost je osm let oproti pěti letům u předchozího modelu.

To znamená méně času na opravy a nabíjení, více sdílených jízd na jednu koloběžku a v konečném důsledku méně emisí po dobu životního cyklu koloběžky.

Podporujeme udržitelný přechod na jiný druh dopravy

Naše pilotní programy v 10 evropských městech prokázaly, že pokud jsou k tomu cestující vybízeni, volí místo automobilů koloběžky nebo elektrokola, když je jejich cesta kratší než 3 km.

Kompenzace emisí a opatření v oblasti klimatu

Společnost Bolt je v současné době držitelem certifikace CarbonNeutral® od společnosti Climate Impact Partners pro Bolt Business & Micromobility (tj. naše e-koloběžky a e-kola).

Financujeme projekty ověřené společností Climate Impact Partners, které kompenzují emise, jež v současné době nejsme schopni snížit nebo eliminovat. V minulosti jsme financovali projekty týkající se větrné a energetické energie, vytváření lesů, zlepšování vodní infrastruktury, obnovy mangrovových porostů a účinných sporáků na vaření.

Bolt financuje také další projekty zaměřené na boj proti změně klimatu. V roce 2022 jsme ve spolupráci s Seedballs Kenya rozšířili 25 tun domorodých semen (Seedbolts) – což odpovídá výsadbě více než 11 milionů stromů. Mezi naše předchozí projekty patří projekty zalesňování s OneTreePlanted v Portugalsku a Rumunsku.

Bolt Technology OÜ a několik dceřiných společností jsou akreditovány podle normy ISO 14001:2015.

Udržitelnost v našem hodnotovém žebříčku

Udržitelnost v našem hodnotovém žebříčku

We do all we can to ensure that our suppliers aim to create a positive and sustainable impact on people’s lives and the environment. All of our suppliers must adhere to Bolt’s Supplier Code of Conduct. This consists of 6 core areas:
  1. Lidská práva
  2. Pracovní postupy
  3. Bezpečnost a ochrana zdraví
  4. Kvalita
  5. Životní prostředí
  6. Právo na audit

Naši partneři

Climate Impact Partners

Climate Impact Partners zajišťují dohled třetí strany nad snahami společnosti Bolt o kompenzaci uhlíku díky dodržování protokolu CarbonNeutral.

1/5
Climate Impact Partners

Jste připraveni udělat krok ke změně?

Když se rozhodnete pro Bolt, pomáháte utvářet budoucnost mobility.
Jste připraveni udělat krok ke změně?
Bolt logo

Objednej si jízdu

Objednejte si jídlo

Objednat jízdu online