Směrnice pro značku Bolt

Vítejte v našem centru směrnic pro značku Bolt a [zdrojů ke stažení] (https://www.lingoapp.com/93471/k/Bolt-Brand-Guidelines-o4j44D "zdroje značky Bolt"). Na těchto stránkách se můžete seznámit s materiály naší značky a s jejich použitím.

Mezi značky Bolt patří slovo Bolt, logo Bolt, Bolt Food, Bolt Market, Bolt Drive a jakékoli slovo, slogan, logo nebo jiný znak, který označuje zdroj nebo původ některého z našich výrobků a služeb.

Chcete-li používat značky a aktiva společnosti Bolt, musíte a) získat písemné povolení od společnosti Bolt a b) dodržovat tyto pokyny.

Ochranu duševního vlastnictví bereme vážně. Používejte prosím značky Bolt přesně a nikoliv zavádějícím způsobem. Pokud máte se společností Bolt uzavřenou samostatnou smlouvu upravující používání značek Bolt, platí tato smlouva.

Vyhrazujeme si právo tato oprávnění kdykoli odepřít, změnit nebo zrušit podle vlastního uvážení.

Používáním značek Bolt souhlasíte s následujícími podmínkami:

  • Vlastnická práva ke značkám Bolt patří společnosti Bolt. Nemůžete si registrovat ani nárokovat práva ke značkám Bolt - a to ani jako ochrannou známku, název společnosti, obchodní název nebo název domény shodný nebo podobný značkám Bolt.
  • Nemůžete používat značky Bolt způsobem, který by mohl poškodit společnost Bolt. To zahrnuje jakýkoli způsob, který by mohl vést k rozmělnění, poškození nebo ztrátě dobrého jména značek Bolt.
  • V závislosti na způsobu, jakým používáte značky Bolt, můžeme uplatnit poplatky.
  • Veškeré dobré jméno vyplývající z vašeho používání značek Bolt připadá společnosti Bolt.
  • Značky Bolt nemůžete žádným způsobem měnit – včetně jejich prvků a proporcí.
  • Nesmíte vyvolávat dojem, že jste společnost Bolt nebo že vaše služba je vytvořena, schválena nebo podporována společností Bolt.
  • Nemůžete používat jiné ochranné známky (včetně svých vlastních) nebo jakékoli vizuální prvky v těsné kombinaci se značkami Bolt. Své názvy a ochranné známky vždy uvádějte výrazněji než značky Bolt.
  • Ve všech materiálech vždy uvádějte následující upozornění na ochranné známky: Název a logo Bolt jsou ochranné značky společnosti Bolt Technology OÜ nebo jejích přidružených společností. Všechna práva vyhrazena.
  • Značky Bolt nemůžete používat k ničemu, co by bylo v rozporu se [smluvními podmínkami] společnosti Bolt (https://bolt.eu/en/legal/ "Smluvní podmínky").

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.