Globální oznámení o ochraně osobních údajů pro řidiče (čeština)

Správcem osobních údajů řidičů je společnost Bolt Operations OÜ (registrační číslo společnosti 12417834) se sídlem na adrese Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonská republika, která má vyhrazeného pověřence na ochranu osobních údajů (privacy@bolt.eu).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro řidiče poskytuje informace o tom, jak společnost Bolt Operations OÜ (dále jen „Bolt“, „my“, „nás“) zpracovává osobní údaje osob, které poskytují dopravní služby prostřednictvím platformy Bolt, tj. řidičů. Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké údaje zpracováváme a proč, jak osobní údaje uchováváme v bezpečí a jaké volby a kontroly mají k dispozici subjekty údajů (dále také jen „vy“). V oznámení o ochraně osobních údajů naleznete také informace o svých právech na ochranu osobních údajů.

Pokud jste řidičem na platformě Bolt, přečtěte si toto oznámení o ochraně osobních údajů. Obsahuje totiž důležité informace o zpracovávání vašich osobních údajů a také informace o našich požadavcích, když zpracováváte osobní údaje cestujících.

V závislosti na vaší jurisdikci a místě mohou platit určité další klauzule nebo jiné oznámení o ochraně osobních údajů. Seznam našich příslušných zásad ochrany osobních údajů naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných třetích stran. Pokud přejdete z odkazu na jakékoli z těchto webových stránek třetích stran, uvědomte si, že mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za jejich zásady nebo zpracovávání vašich osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost ani závazky. Než pomocí těchto webových stránek třetích stran odešlete jakékoli osobní údaje, zkontrolujte tyto zásady.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

Můžeme zpracovávat různé kategorie osobních údajů řidičů. Kategorie údajů:

 • Obecné údaje, jako např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo bydliště (údaje nám poskytuje řidič).
 • Údaje o geografické poloze, jako např. geografická poloha řidičů a trasy jízd (údaje shromažďuje systém Bolt, když řidič používá aplikaci Bolt).
 • Informace o vozidlech (včetně státní poznávací značky a stavu dodržování předpisů) (údaje nám poskytuje řidič).
 • Údaje o používání, jako např. účast řidiče a účast a interakce řidiče na tržišti a hodnocení řidiče (včetně skóre řidiče).
 • Identifikační/ověřovací údaje, jako např. řidičský průkaz, fotografie a doklady totožnosti řidiče.
 • Údaje o přestupcích, jako např. údaje o usvědčeních z trestných činů a přestupků, pokud to povolují místní zákony a nařízení.
 • Záznamy o komunikaci a korespondenci, jako např. data a časy, kdy řidič komunikuje prostřednictvím chatu v naší integrované aplikaci (možnost „Poslat zprávu“) nebo hovoří s pracovníky naší zákaznické podpory, a obsah takové komunikace.
 • Informace vyžadované na základě platných zákonů pro daňové účely, jako např. vaše identifikační číslo daňového poplatníka, DIČ, místo narození, identifikátor finančního čísla, informace o každém členském státě, ve kterém jste rezidentem.
 • Uživatelsky generovaný obsah, jako např. zvukové záznamy vytvářené během jízdy (pomocí funkce záznamu zvuku v rámci naší sady bezpečnostních nástrojů, pokud je taková funkce k dispozici – další informace naleznete na adrese https://bolt.eu/cs-cz/blog/lepsi-bezpecnost-nahravejte-zvuk-behem-jizdy/) nebo jakékoli jiné odeslané materiály, jako např. obrázky, videa nebo soubory související s požadavkem na zákaznickou podporu.

Kromě výše uvedených zdrojů můžeme shromažďovat a přijímat také vaše údaje z jiných zdrojů, mezi které patří:

 • partneři flotily;
 • poskytovatelé služeb, kteří provádí kontroly vozidel a řidičů ohledně dodržování předpisů a kontroly trestní historie;
 • cestující a třetí strany, které poskytují informace a materiály související se službou nebo možnými nároky a spory; a
 • uživatelé, kteří se účastní našich doporučovacích kampaní. V tomto případě dostáváme informace o doporučené osobě od daného uživatele.

2. Účely zpracovávání

Osobní údaje řidičů zpracováváme pro různé účely. Mezi hlavní účely patří:

 • Osobní údaje v rámci poskytování naší služby shromažďujeme a zpracováváme pro účely spojení cestujících s řidiči, abychom jim pomohli efektivněji cestovat ve městech.
 • Geografickou polohu a trasy jízd v rámci poskytování naší služby shromažďujeme a zpracováváme pro účely analýzy geografické oblasti a poskytování doporučení řidičům. Pokud cestujícím nechcete odhalit svou geografickou polohu, musíte zavřít aplikaci Bolt nebo v aplikaci Bolt uvést, že jste offline a aktuálně neposkytujete dopravní služby.
 • Údaje o řidičském průkazu, profesi, dokladech totožnosti řidiče a usvědčeních z trestných činů a přestupků jsou zpracovávány pro účely zjišťování dodržování právních požadavků a vhodnosti vykonávání profese řidiče.
 • Aplikace Bolt v rámci poskytování naší služby zobrazuje fotografii, jméno a údaje o vozidle řidiče, aby cestující mohli identifikovat řidiče a vozidlo.
 • Shrnutí obdržíte prostřednictvím portálu řidiče Bolt, kde naleznete také informace o své efektivitě a hodnoceních jako řidiče. Shrnutí a hodnocení řidiče jsou nutná pro poskytování spolehlivých služeb cestujícím.
 • Osobní údaje související s okamžitými zprávami v aplikaci Bolt jsou zpracovávány pro účely poskytování služby a zákaznické podpory (včetně řešení sporů mezi řidičem a jezdcem), pro bezpečnostní účely a také pro vylepšování našich produktů a služeb a pro analýzu.
 • Informace o účasti řidiče a interakcích na tržišti a hodnocení řidiče (včetně skóre řidiče) shromažďujeme a používáme, abychom podpořili bezpečnost uživatelů, zajistili, že řidiči dodržují podmínky pro řidiče, a ujistili se, že všem poskytujeme kvalitní a příjemné služby. Když skóre řidiče klesne pod určenou hodnotu, můžeme řidiči poslat oznámení nebo požadavek, jako např. ohledně dalších pokynů. Pokud vaše skóre bude nadále klesat, můžeme vám dočasně pozastavit přístup na platformu Bolt. Vůči jakémukoli rozhodnutí o pozastavení účtu můžete podat odvolání. Další informace o tom, jak podat odvolání vůči pozastavení účtu, naleznete v častých dotazech o skóre řidiče zde.
 • Všechny osobní údaje o vás můžeme zpracovávat pro účely určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků.
 • Další účely v rámci oprávněného zájmu naleznete níže v Klauzuli 3.

3. Právní základ

Osobní údaje řidičů zpracováváme převážně na základě následujícího právního základu:

 • Plnění smlouvy: Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy uzavřené s řidičem. Zpracovávání identifikačních údajů a údajů o geografické poloze řidiče je podmínkou pro používání služeb společnosti Bolt. Kromě toho zpracováváme obecné údaje, údaje o vozidle, údaje o používání a údaje o komunikaci pro účely poskytování naší služby řidiči.
 • Oprávněný zájem: Osobní údaje (kromě speciálních kategorií osobních údajů) můžeme zpracovávat na základě posouzení legitimního zájmu, včetně následujících účelů:
 • vyšetřování a zjišťování podvodných plateb, podvodů a dalších zlomyslných nebo nezákonných aktivit a/nebo incidentů ohledně bezpečnosti nebo zabezpečení: můžeme zpracovávat obecné údaje, identifikační/ověřovací údaje, komunikační údaje a údaje o používání;
 • vytváření záznamů a protokolů: v závislosti na vaší poloze můžeme zaznamenávat zprávy a příkazy učiněné v našich prostorách a/nebo pomocí komunikačních prostředků (e-mail, telefonní hovory na zákaznickou podporu a jezdcům, aplikace Bolt apod.) a také informace a ostatní akce, které jsme provedli. V případě potřeby tyto záznamy používáme pro účely vyšetřování, důkazů a ochrany vůči nárokům a/nebo pro zajištění kvality.
 • technické důvody a důvody kybernetické bezpečnosti: například opatření pro boj s pirátstvím a zajištění bezpečnosti služby, webových stránek, platformy Bolt a aplikací a také pro účely vytváření a ukládání záložních kopií a prevenci/opravu technických problémů (v závislosti na problému mohou být zpracovávány všechny údaje) a
 • stanovení, uplatnění nebo obhajoba právních nároků, včetně: (i) podpory našich vlastních interních vyšetřování; (ii) přiřazení nároků a používání agentur pro vymáhání pohledávek; a (iii) používání právních poradců (v závislosti na nároku mohou být zpracovávány všechny údaje).
 • V závislosti na konkrétních okolnostech se můžeme čas od času spoléhat na alternativní právní základ, pokud je to vhodnější. To může zahrnovat situace,:
 • kdy je to nutné pro dodržení právního závazku ohledně zpracovávání údajů, když to vyžaduje zákon, včetně například platného právního požadavku na zveřejnění osobních informací třetí straně, jako je například soud nebo regulační orgán;
 • kdy je to nutné pro ochranu našich nezbytných zájmů nebo nezbytných zájmů ostatních, například v případě mimořádné události nebo bezprostředního ohrožení života; a/nebo
 • kdy jste nám k tomu poskytli jasný souhlas pro jiný specifický účel, o kterém jste byli zcela informováni.

V zemích, ve kterých oprávněný zájem není dostupným právním základem pro aktivity zpracovávání společnosti Bolt, se společnost Bolt místo toho může spoléhat na alternativní platný právní základ dostupný tak, jak je uvedeno výše.

 • Když osobní údaje zpracováváme pro nový účel jiný než ten, pro který byly osobní údaje shromažďovány původně, a zpracovávání není na základě souhlasu subjektu údajů, pečlivě posuzujeme přípustnost takového nového zpracovávání. Abychom zjistili, zda je zpracovávání pro nový účel kompatibilní s účelem, pro který byly osobní údaje shromažďovány původně, vezmeme v úvahu mimo jiné:
 • jakékoli propojení mezi účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, a účely zamýšleného budoucího zpracovávání;
 • účel, pro který jsou osobní údaje shromažďovány, obzvlášť ve vztahu mezi vámi a námi;
 • povahu osobních údajů, obzvlášť toho, zda jsou zpracovávány speciální kategorie osobních údajů nebo zda jsou zpracovávány osobní údaje související s usvědčeními z trestných činů a přestupků;
 • možných následků zamýšleného budoucího zpracovávání pro vás a
 • existence příslušných bezpečnostních opatření, mezi které může patřit šifrování nebo pseudonymizace.

4. Příjemci

 • Vaše jméno a fotografie jsou odhaleny cestujícím, když obdržíte jejich objednávku. Když přijmete objednávku cestujícího, cestující uvidí jméno, vozidlo, telefonní číslo, fotografii a údaje o geografické poloze řidiče. Osobní údaje řidiče cestující vidí také na účtence.
 • V závislosti na poloze řidiče mohou být osobní údaje odhaleny místním dceřiným společnostem, zástupcům, přidruženým společnostem, agentům, vlastníkům flotil společnosti Bolt apod.). Zpracovávání osobních údajů bude probíhat za stejných podmínek stanovených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Informace můžeme odhalit na základě soudního příkazu nebo když spolupracujeme s orgánem dohledu nad ochranou osobních údajů při řešení stížností nebo vyšetřování. Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s orgány pro vymáhání práva nebo jiným veřejnými orgány (jako např. daňovými orgány), což zahrnuje odpovědi na požadavky, když jsou informace vyžadovány zákonem nebo k plnění úkolu ve veřejném zájmu. V každé situaci se vždy ujistíme, že máme právní základ pro sdílení informací a že naše rozhodnutí zdokumentujeme.

5. Bezpečnost a přístup

 • Všechny osobní údaje shromažďované v průběhu poskytování služeb jsou převáděny a ukládány do datových center společností Zone Media LTD a/nebo Amazon Web Services, Inc., které se nachází na území členských států Evropské unie. K osobním údajům mohou přistupovat pouze oprávnění zaměstnanci společností skupiny Bolt a partneři. K údajům mohou přistupovat pro účel řešení problémů souvisejících s používáním služeb (včetně sporů ohledně dopravních služeb).
 • Společnosti skupiny Bolt a partneři mohou k osobním údajům přistupovat v rozsahu nutném pro poskytování zákaznické podpory v příslušné zemi. Další informace naleznete na adrese https://bolt.eu/cities/.

6. Zpracovávání osobních údajů cestujících

 • Osobní údaje cestujících nemůžete zpracovávat bez našeho svolení. Nemůžete kontaktovat žádného cestujícího ani shromažďovat, zaznamenávat, ukládat, udělovat přístup, používat nebo křížově používat osobní údaje poskytnuté cestujícím nebo přístupné prostřednictvím aplikace Bolt z jiného důvodu než pro účely plnění dopravních služeb.
 • Musíte dodržovat pravidla a podmínky pro zpracovávání osobních údajů stanovená v oznámení o ochraně osobních údajů pro cestující (http://www.bolt.eu/legal/). Pokud nedodržíte požadavky na zpracovávání osobních údajů cestujících, můžeme zavřít váš účet řidiče a požadovat po vás náhradu škod.

7. Přístup, oprava, uchování, odstranění a přenositelnost údajů

 • Osobní údaje lze zobrazit a opravit prostřednictvím portálu řidiče Bolt.
 • Jako subjekt údajů máte následující práva:
 • Máte právo na přístup a žádost o kopii svých osobních údajů.
 • Máte právo na žádost o opravu jakýchkoli nepřesných informací. Určité údaje můžete změnit sami na portálu řidiče Bolt.
 • Za určitých okolností (např. při zpracovávání vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu) máte právo na žádost, abychom vymazali vaše osobní údaje. Údaje zpracovávané na základě právního závazku nebo v případě, kdy máme hlavní oprávněný zájem, nelze odstranit na základě žádosti.
 • Za určitých okolností (např. při zpracovávání vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu) máte právo na žádost, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Za určitých okolností (např. při zpracovávání vašich osobních údajů na základě právního zájmu) máte právo na vznesení námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů. Můžete podat námitku vůči jakémukoli automatizovanému rozhodnutí, které jsme učinili, a požádat, aby jej zkontroloval člověk.
 • Za určitých okolností máte právo na žádost, abychom převedli údaje, které jste nám poskytli, k jakékoli jiné organizaci nebo přímo k vám. To se vztahuje pouze na informace, které jste nám poskytli.
 • Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu jako právního základu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat (např. odhlášením z odběru nebo pomocí ovládacích prvků pro ochranu osobních údajů na portálu řidiče). Odvolání souhlasu nezmění zákonnost zpracovávání provedeného před odvoláním.
 • V případech, kdy používáme automatizované zpracovávání nebo profilování, které má významný dopad na vaše práva, můžete za určitých okolností mít právo na základě vaší stávající situace na vznesení námitky vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě automatizovaných rozhodnutí/profilování a na žádost o zásah člověka. Můžete mít také nárok na vysvětlení logiky provádění automatizovaného rozhodnutí.
 • Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo jsme nedodrželi naše právní závazky, máte právo na podání stížnosti orgánu dohledu. Můžete mít také právo na žádost o soudní opatření. Viz Sekce 8 v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, dokud budete mít aktivní účet řidiče. Pokud váš účet bude uzavřen, osobní údaje budou uloženy po dobu dalších 3 let.
 • Údaje potřebné pro účely účetnictví budou uloženy po dobu 7 let.
 • V případě existence formálních vyšetřování trestního činu, podvodu nebo poskytnutí falešných informací budou údaje uloženy tak dlouho, jak to bude nutné na základě interních, právních a regulačních požadavků.
 • V případě sporů budou údaje uchovávány až do uspokojení nároku nebo vypršení data platnosti takových nároků.
 • Na žádost o odstranění nebo přenos osobních údajů odeslanou e-mailem odpovíme do měsíce a uvedeme období odstranění a přenosu údajů.
 • Doba uchovávání údajů v okamžitých zprávách prostřednictvím aplikace Bolt je 90 dní. Výjimkou jsou případy, kdy se zprávy týkají nahlášeného incidentu. V tom případě je uchováme po dobu 6 měsíců.
 • Doba uchovávání údajů zvukových záznamů vytvářených pomocí funkce zvukového záznamu jízd je:
 • 24 hodin při místním uložení v zařízení osoby, která vytváří záznam. Pokud nedojde k vytvoření hlášení týmu zákaznické podpory společnosti Bolt a záznam není v rámci hlášení explicitně sdílený s týmem zákaznické podpory společnosti Bolt, záznamy se automaticky odstraní po 24 hodinách.
 • Pokud doba uchovávání není ručně prodloužena z důvodů vyšetřování / právních důvodů, záznamy sdílené a vyšetřované společností Bolt se automaticky odstraní po 7 dnech.

8. Řešení sporů

 • Spory ohledně zpracovávání osobních údajů řeší zákaznická podpora (info@bolt.eu) nebo pověřenec na ochranu osobních údajů ve společnosti Bolt (privacy@bolt.eu).
 • Naším orgánem dohledu je Estonský inspektorát ochrany údajů (Estonian Data Protection Inspectorate – www.aki.ee), který lze kontaktovat pomocí e-mailu info@aki.ee.

9. Vytvoření skvělého oznámení

Doufáme, že toto oznámení o ochraně osobních údajů je srozumitelné.

Zákony na ochranu osobních údajů jsou důležité. Zpřísňují pravidla a vylepšují vaše práva na informace. Mnohé z těchto pravidel mohou vypadat komplikovaně, ale většinou jsou postaveny na zdravém rozumu. Naši odpovědnost za vaše údaje bereme vážně. Společnost Bolt bude nadále v rámci svého závazku k ochraně vašich osobních údajů provádět změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a umožní vám ještě větší transparentnost.

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.