Globální oznámení o ochraně osobních údajů pro cestující a jezdce (čeština)

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů můžete zjistit, jak pečujeme o vaše osobní údaje. V tomto oznámení se například dozvíte, jaké informace používáme, abychom vám poskytli náš balíček dopravních služeb, jak vaše informace používáme, abychom vás udrželi v bezpečí, a jaké volby a kontroly máte k dispozici. V tomto oznámení se dozvíte také o svých právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak pravidla pro ochranu údajů všechny chrání.

Pokud níže není uvedeno něco jiného, pověřencem na ochranu vašich osobních údajů je společnost Bolt Operations OÜ. Naše poštovní adresa je: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estonsko

Určili jsme pověřence na ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat e-mailem na adresu privacy@bolt.eu nebo poštou na jednu z našich poštovních adres uvedených na stránce měst. Na obálku napište „Pověřenec na ochranu osobních údajů“.

Výraz „nám“ nebo „my“ znamená soukromou společnost Bolt Operations OÜ s ručením omezeným zapsanou do obchodního rejstříku a zaregistrovanou podle zákonů Estonské republiky s registračním číslem 14532901.

Výraz „vy“ nebo „vám“ znamená cestujícího nebo jezdce, který prostřednictvím svého účtu v aplikaci Bolt požádá, provede vypůjčení a/nebo přijme dopravní službu.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze informace, které potřebujeme, abychom vám na našem tržišti s dopravou mohli poskytovat nejlepší služby. Kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje, jako např. jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. Pro některé z našich služeb můžeme potřebovat trochu více údajů, jako např. vaši adresu domů.
 • Profilové informace, jako např. váš profilový obrázek, uložené adresy, jazyk a předvolby komunikace. Pro některé z našich služeb můžeme potřebovat trochu více údajů, jako např. údaje o řidičském průkazu.
 • Geografická poloha, jako např. místo, odkud potřebujete jízdu nebo umístění koloběžek ve vašem okolí, čas, průběh cesty a konečný cíl jízdy.
 • Platební údaje, jako např. účtovaná částka a použitá platební karta.
 • Záznamy o komunikaci a korespondenci, jako např. když komunikujete prostřednictvím chatu v naší aplikaci nebo hovoříte s našimi zástupci zákaznické podpory.
 • Údaje o zařízení s omezenou identifikací, jako např. IP adresa použitá během instalace aplikace Bolt.
 • Údaje o používání dopravních služeb, jako např. údaje o stavu jízdy, časy a údaje o vašem chování podle řidičů.
 • Údaje o senzorech pro vozidla k vypůjčení. Obsahuje informace, jako např. rychlost vozidla, výkon motoru, informace o stylu řízení (včetně náhlého brždění nebo smyku) a celkovou hmotnost předmětů a osob ve vozidle a změny hmotnosti.
 • Ostatní uživatelsky generovaný obsah, jako např. fotografie zaparkovaných elektronických vozidel, odeslaná zpětná vazba a záznamy zvuku pořízené během jízdy (pomocí funkce záznamu zvuku v rámci naší sady bezpečnostních nástrojů, pokud je taková funkce k dispozici – další informace naleznete na adrese https://bolt.eu/cs-cz/blog/lepsi-bezpecnost-nahravejte-zvuk-behem-jizdy/.

Kromě výše uvedených zdrojů můžeme shromažďovat a přijímat také vaše údaje z jiných zdrojů, mezi které patří:

 • řidiči a třetí strany, kteří poskytují informace a materiály související se službou nebo možnými nároky a spory, a
 • uživatelé, kteří se účastní našich doporučovacích kampaní. V tomto případě dostáváme informace o doporučené osobě od daného uživatele.

Chybějící (nebo nepřesné) osobní údaje nám mohou bránit v plnění smlouvy s vámi nebo provedení určité činnosti očekávané dle zákona. Může to také znamenat, že nemůžeme provozovat váš účet. Shromažďujeme a zpracováváme například osobní údaje, které jste odeslali během instalace a používání aplikace Bolt. Zamítnutí sdílení údajů o geografické poloze prostřednictvím aplikace znamená, že řidiče nemůžeme navést na místo k vyzvednutí a že vám ani nemůžeme ukázat jedno z našich vozidel ve vašem okolí, které si můžete vypůjčit. Za jiných okolností nebudeme moci splnit naše závazky vůči vám, jako např. když odmítnete podstoupit kontrolu ověření totožnosti za účelem zajištění integrity vašeho účtu. V tom případě může být váš účet pozastaven nebo zablokován za účelem prevence podvodu.

2. Účel zpracovávání

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat jednu nebo více z našich dopravních služeb:

 • Spojíme vás s řidičem, pomůžeme vám najít koloběžku nebo si vypůjčit vozidlo: Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely spojení cestujících s řidiči, aby vás mohli vyzvednout a vysadit, nebo abychom vám mohli ukázat, kde se nachází naše nejbližší vozidla dostupná k vypůjčení, jako např. automobily nebo koloběžky. Okamžité zprávy v aplikaci Bolt jsou zpracovávány pro účely poskytování služby a zákaznické podpory (včetně řešení sporů mezi řidičem a jezdcem), pro bezpečnostní účely a také pro vylepšování našich produktů a služeb a pro analýzu.
 • Dostaneme vás, kam chcete: Řidičům během spolujízdy zobrazujeme údaje o geografické poloze a telefonní číslo cestujících, abychom umožnili efektivní vyzvednutí a vysazení a aby byly jízda a trasa transparentní. Tyto údaje jsou shromažďovány, pouze když je aktivována aplikace Bolt. Shromažďování údajů o geografické poloze se zastaví po zavření aplikace Bolt. V některých zemích řidiči nevidí telefonní čísla cestujících. Řidič vidí zcela odlišné číslo, které je dočasným přesměrovaným telefonním číslem cestujícího, což znamená, že řidič a cestující mohou stále komunikovat.
 • Zajišťujeme, aby vaše cesta proběhla bez problémů: Údaje o geografické poloze používáme, abychom zajistili, že se dostanete do cíle a abychom vyřešili problémy s kvalitou našich služeb. Potřebujme také vědět, kde se rozhodnete vypůjčené vozidlo zanechat, abychom vám mohli správně naúčtovat cenu, dobít baterie a udržovat naši flotilu.
 • Zajišťujeme, aby aplikace byla optimální: Kontaktní údaje používáme, abychom cestujícím a jezdcům oznamovali novinky o aplikaci Bolt, abyste mohli nadále používat naše služby. Shromažďujeme také omezené údaje z vámi používaného zařízení, abychom vás mohli propojit s našimi internetovými, mobilními a telefonními službami a abychom váš účet pomocí kontrol autentizace a ověření udrželi v bezpečí.
 • Zajišťujeme, aby vaše jízda byla nejrychlejší, nejlevnější a co nejpříjemnější: Údaje o trasách našich cestujících a jezdců shromažďujeme pro účely analýzy geografického pokrytí. Díky tomu můžeme například vylepšovat doporučení řidičům ohledně nejefektivnějších tras a lépe zajistit, že naše vozidla k vypůjčení, jako např. koloběžky, budou na nejpraktičtějších místech pro zákazníky.
 • Shromažďujeme vaši platbu: Platební údaje získáváme pro účely zpracování platby cestujícího jménem řidičů v rámci spolujízdy. Také zpracováváme platby za naše vlastní vozidla k vypůjčení, jako např. automobily nebo koloběžky.
 • Udržujeme a podporujeme standardy: Údaje o stavech jízd, čas a hodnocení cestujících ze zpětné vazby řidiče shromažďujeme pro účely podpoření bezpečnosti uživatelů, podpoření dodržování našich podmínek a ujednání a zajištění, že všem poskytujeme kvalitní a příjemnou službu. Údaje o zákaznické podpoře a korespondenci shromažďujeme pro účely zpětné vazby a řešení sporů a problémů s kvalitou služeb.
 • Poskytujeme vám informace: Vaše jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu použijeme pro účely komunikace s vámi ohledně věcí, jako např. informací, že vaše jízda byla dokončena, odeslání účtenek a potvrzení o jízdách, a informací o důležitých aktualizacích služeb, jako např. když kvůli špatnému počasí pozastavíme vypůjčování našich koloběžek.
 • Během používání vozidel k vypůjčení zpracováváme údaje shromažďované prostřednictvím senzorů z vozidel k vypůjčení pro účely bezpečnosti, identifikace potenciálně nebezpečného řízení a v případě potřeby zasílání oznámení ohledně identifikovaného nebezpečného chování subjektům údajů – např. když dojde v porovnání s předchozí jízdou k významné změně. Příslušné oznámení nemá žádné vážné následky pro subjekt údajů. Cílem je zajištění bezpečného stylu řízení.

Všechny osobní údaje o vás můžeme zpracovávat pro účely určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků v případě, že se potřebujeme obhájit nebo poskytnout důkaz o nárocích za škodu nebo jiných nárocích, které nám byly zaslány k vyšetření.

Další účely zpracování vašich osobních údajů v rámci oprávněného zájmu naleznete níže v Klauzuli 3.

3. Právní základ

Pokud k tomu máme správný důvod, máme povoleno používat osobní informace způsoby popsanými výše. Vždy se ujišťujeme, že máme dobrý důvod k jakékoli činnosti s vašimi údaji.

 • Uzavření a plnění smlouvy (včetně poskytování služby): Osobní údaje obecně zpracováváme pro účely poskytování služeb, ohledně kterých jsme s vámi prostřednictvím aplikace Bolt uzavřeli smlouvu. To znamená, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat, abychom splnili závazky, že vám poskytneme službu, kterou jsme vám slíbili, a abychom splnili naše podmínky a ujednání.
 • Právní zájem: Za jiných okolností se při zpracovávání vašich osobních údajů obvykle spoléháme na důvody oprávněného zájmu, pokud jsme provedli posouzení oprávněného zájmu. Právní zájmy zahrnují naše komerční zájmy ohledně poskytování inovativní, personalizované, bezpečné a ziskové služby našim cestujícím a partnerům, pokud nad těmito zájmy nepřevažují jiné zájmy. Osobní údaje (kromě speciálních kategorií osobních údajů) můžeme zpracovávat na základě legitimního posouzení zájmu pro následující účely:
 • vyšetřování a zjišťování podvodných plateb, zlomyslných nebo nezákonných aktivit a/nebo incidentů ohledně bezpečnosti nebo zabezpečení (v závislosti na povaze vyšetřování mohou být zpracovávány všechny kategorie údajů);
 • udržení bezpečnosti a zabezpečení našich sítí a systémů a reagování na údajné nebo skutečné trestní činy;
 • vytváření a kontrola záznamů a protokolů: můžeme zaznamenávat zprávy a příkazy učiněné v našich prostorách a/nebo pomocí komunikačních prostředků (e-mail, telefonní hovory na zákaznickou podporu a jezdcům, aplikace Bolt apod.) a také informace a ostatní akce, které jsme provedli. Můžeme zkontrolovat také záznamy zvuku odeslané pomocí funkce záznamu zvuku v rámci naší sady bezpečnostních nástrojů (pokud je taková funkce k dispozici). V případě potřeby tyto záznamy používáme pro vyšetřování, důkazy a ochranu vůči nárokům a/nebo pro zajištění kvality;
 • a implementaci a údržbu funkcí pro účely zajištění zabezpečení našich služeb a
 • stanovení, uplatnění nebo obhajoba právních nároků, včetně: (i) podpory našich vlastních interních vyšetřování; (ii) přiřazení nároků a používání agentur pro vymáhání pohledávek; a (iii) používání právních poradců (v závislosti na nároku mohou být zpracovávány všechny údaje).
 • V závislosti na konkrétních okolnostech se můžeme čas od času spoléhat na alternativní právní základ, pokud je to vhodnější. To může zahrnovat situace,:
 • kdy je to nutné pro dodržení právního závazku ohledně zpracovávání údajů, když to vyžaduje zákon, včetně například platného právního požadavku na zveřejnění osobních informací třetí straně, jako je například soud nebo regulační orgán;
 • kdy je to nutné pro ochranu našich nezbytných zájmů nebo nezbytných zájmů ostatních, například v případě mimořádné události nebo bezprostředního ohrožení života; a/nebo
 • kdy jste nám k tomu poskytli jasný souhlas pro jiný specifický účel, o kterém jste byli zcela informováni. V zemích, ve kterých oprávněný zájem není dostupným právním základem pro aktivity zpracovávání společnosti Bolt, se společnost Bolt místo toho může spoléhat na alternativní platný právní základ dostupný tak, jak je uvedeno výše.
 • Když osobní údaje zpracováváme pro nový účel jiný než ten, pro který byly osobní údaje shromažďovány původně, a zpracovávání není na základě souhlasu subjektu údajů, pečlivě posuzujeme přípustnost takového nového zpracovávání. Abychom zjistili, zda je zpracovávání pro nový účel kompatibilní s účelem, pro který byly osobní údaje shromažďovány původně, vezmeme v úvahu mimo jiné:
 • jakékoli propojení mezi účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, a účely zamýšleného budoucího zpracovávání;
 • účel, pro který jsou osobní údaje shromažďovány, obzvlášť ve vztahu mezi vámi a námi;
 • povahu osobních údajů, obzvlášť toho, zda jsou zpracovávány speciální kategorie osobních údajů nebo zda jsou zpracovávány osobní údaje související s usvědčeními z trestných činů a přestupků;
 • možných následků zamýšleného budoucího zpracovávání pro vás a
 • existence příslušných bezpečnostních opatření, mezi které může patřit šifrování nebo pseudonymizace.

4. Příjemci

Spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery a orgány. Sdílíme, pouze když k tomu máme správný důvod. Sdílení omezujeme pouze na to, co je nutné. Vaše osobní informace neprodáváme.

 • Osobní údaje cestujících jsou řidičům spolujízdy odhaleny, pouze pokud ohledně jízdy komunikují v aplikaci Bolt. V takovém případě se řidiči zobrazí jméno, telefonní číslo (v některých zemích je číslo maskované), hodnocení a údaje o geografické poloze cestujícího.
 • Jméno a telefonní číslo (v některých zemích je číslo maskované) bude řidič moci vidět po dobu 24 až 48 hodin od poskytnutí dopravní služby. To je nutné, aby řidiči mohl s cestujícími vyřešit jakékoli problémy, jako např. ztrátu věcí v automobilu. Ale ne!
 • Zpětná vazba od cestujících ohledně kvality služby spolujízdy je anonymní. Vaše hodnocení je důvěrné mezi vámi a společností Bolt.
 • V závislosti na poloze cestujícího mohou být osobní údaje odhaleny společnostem a partnerům skupiny Bolt (místním dceřiným společnostem, zástupcům, přidruženým společnostem, agentům apod.). Zpracovávání osobních údajů společnostmi a partnery skupiny Bolt bude probíhat za stejných přísných podmínek stanovených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete na stránce pro vaši zemi.
 • Za určitých okolností máme právní povinnost sdílet informace s externími příjemci. Může to být například na základě soudního příkazu nebo když spolupracujeme s orgánem dohledu nad ochranou osobních údajů při řešení stížností nebo vyšetřování. Můžeme také reagovat na požadavky, jako např. požadavky od orgánů pro vymáhání práva, pokud se domníváme, že odpověď je vyžadována zákonem v dané jurisdikci nebo k plnění úkolu ve veřejném zájmu, ovlivňuje uživatele v dané jurisdikci a je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. V každé situaci se vždy ujistíme, že máme právní základ pro sdílení informací a že naše rozhodnutí zdokumentujeme.

5. Bezpečnost a přístup

 • Všechny osobní údaje shromažďované v průběhu poskytování našich služeb jsou převáděny a ukládány do datových center společnosti Zone Media Ltd. a/nebo Amazon Web Services, Inc., která se nachází na území členských států Evropské unie. K osobním údajům mohou přistupovat pouze oprávnění zaměstnanci společností skupiny Bolt a partneři. K údajům mohou přistupovat pro účel řešení problémů souvisejících s používáním služeb (včetně sporů ohledně dopravních služeb).
 • Společnosti skupiny Bolt a partneři mohou k osobním údajům přistupovat v rozsahu nutném pro poskytování zákaznické podpory v příslušné zemi.
 • Všechny údaje pro účely našeho průzkumu a vědecké účely, jako např. údaje o geografické poloze, jsou anonymizované, takže vás na základě nich nelze identifikovat.

6. Vaše práva a kontroly

Chceme, abyste si zachovali kontrolu nad svými osobními údaji. Společnost Bolt vám poskytuje kontrolu prostřednictvím aplikace, ve které můžete zobrazit své osobní informace, včetně profilových údajů a historie jízd. Nabízíme také nastavení v aplikaci, jako např. přihlášení k marketingu a transparentní kontrolu nad soubory cookie na našich webových stránkách.

Vaše právo na přístup

 • Ke svým osobním údajům můžete přistupovat prostřednictvím aplikace Bolt. Máte právo požádat nás o kopie svých osobních informací. Existují určité výjimky, jako např. když musíme vyvážit práva ostatních, což znamená, že ne vždy můžete obdržet všechny informace, které zpracováváme.

Vaše právo na opravu

 • Ke svým osobním údajům můžete přistupovat a aktualizovat je prostřednictvím aplikace Bolt. Máte právo požádat nás o opravu informací, pokud se domníváte, že nejsou správné. Máte také právo požádat nás o doplnění informací, které jsou podle vás neúplné.

Vaše právo na vymazání

 • Za určitých okolností máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních informací.

Vaše právo na omezení zpracovávání

 • Za určitých okolností máte právo požádat nás o omezení zpracovávání vašich informací. To znamená, že vaše údaje lze použít pouze pro určité věci, jako např. právní nároky nebo uplatnění zákonných práv.

Vaše právo vznést námitku vůči zpracovávání

 • Pokud vaše informace zpracováváme na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku vůči zpracovávání. Můžete podat námitku vůči jakémukoli automatizovanému rozhodnutí, které jsme učinili, a požádat, aby jej zkontroloval člověk.

Vaše právo na přenositelnost údajů

 • Za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos informací, které jste nám poskytli, z jedné organizace do druhé nebo o jejich poskytnutí vám. To se vztahuje pouze na informace, které jste nám poskytli.
 • Doba uchovávání údajů v okamžitých zprávách prostřednictvím aplikace Bolt je 90 dní. Výjimkou jsou případy, kdy se zprávy týkají nahlášeného incidentu. V tom případě je uchováme po dobu 6 měsíců.

7. Uchovávání

Společnost uchovává uživatelské údaje pouze tak dlouho, jak je tu nutné pro výše popsané účely. To znamená, že různé kategorie údajů uchováváme po různá časová období v závislosti na typu údajů, související dopravní službě a účelech shromažďování údajů.

 • Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, dokud budete mít aktivní účet cestujícího. Pokud je váš účet uzavřen, osobní údaje budou odstraněny (v souladu s naším plánem a pravidly uchovávání), pokud takové údaje nejsou ještě nutné pro účely splnění jakéhokoli právního závazku nebo účetnictví, řešení sporů nebo prevence podvodu.
 • Finanční údaje ohledně dopravních služeb poskytovaných cestujícím budou uloženy po dobu tří let od poslední cesty. Údaje požadované pro účely účetnictví budou uloženy po dobu sedmi let od poslední cesty.
 • V případě existence formálních vyšetřování trestního činu, podvodu nebo poskytnutí falešných informací budou údaje uloženy tak dlouho, jak to bude nutné na základě interních, právních a regulačních požadavků.
 • V případě sporů ohledně plateb budou údaje uchovávány, až dokud nebude takový nárok uspokojen nebo takové nároky nevyprší.
 • Údaje o historii cest a údaje o používání dopravních služeb budou uloženy po dobu tří let. Poté budou tyto údaje anonymizovány.
 • Údaje o senzorech pro vozidla k vypůjčení jsou uloženy po dobu 6 měsíců.

Vezměte prosím na vědomí, že odinstalování aplikace Bolt ze zařízení nezpůsobí odstranění vašich osobních údajů. Pokud aplikaci Bolt nepoužijete po dobu tří let, kontaktujeme vás a požádáme vás o potvrzení, zda chcete svůj účet nechat aktivní pro budoucí použití. Pokud v přiměřené době neobdržíme žádnou odpověď, účet bude uzavřen a osobní údaje budou odstraněny, pokud takové údaje nejsou nutné pro žádný účel zmíněný dříve v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Doba uchovávání údajů zvukových záznamů vytvářených pomocí funkce zvukového záznamu jízd je:

 • 24 hodin při místním uložení v zařízení osoby, která vytváří záznam. Pokud nedojde k vytvoření hlášení týmu zákaznické podpory společnosti Bolt a záznam není v rámci hlášení explicitně sdílený s týmem zákaznické podpory společnosti Bolt, záznamy se automaticky odstraní po 24 hodinách.
 • Pokud doba uchovávání není ručně prodloužena z důvodů vyšetřování / právních důvodů, záznamy sdílené a vyšetřované společností Bolt se automaticky odstraní po 7 dnech.

8. Přímý marketing

 • Na vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo můžeme zasílat zprávy přímého marketingu, pokud jste nám to povolili nebo na základě přihlášení k odběru. Zprávy přímého marketingu můžeme personalizovat pomocí informací o tom, jak používáte služby společnosti Bolt, jako např. jak často používáte aplikaci Bolt, a vašich preferencí ohledně dopravy.
 • Pokud zprávy přímého marketingu již nechcete dostávat, v zápatí jednoho z našich e-mailů klikněte na odkaz „Odhlásit se z odběru“ nebo se z odběru odhlaste v sekci profilu v aplikaci Bolt. Snadné.

9. Automatizované rozhodování

V případech vydávání upozornění a implementace pozastavení služby spolujízdy používáme automatizované rozhodování. Používání automatizovaného rozhodování je méně náchylné na chyby, efektivnější a bezpečnější než používání našich zaměstnanců. V případě nutnosti upozornění nebo pozastavení bereme v úvahu údaje o vašem používání dopravních služeb (údaje o stavu jízdy, včetně zrušení a nenastoupení na jízdu, a údaje o vašem chování dle posouzení řidiči). Další informace o používání automatizovaného rozhodování naleznete zde. Pozastavení spolujízd bude platit po dobu 6 měsíců. Poté bude přístup ke službě spolujízd obnoven.

Automatizované rozhodování můžeme používat také pro účely provádění kontrol ohledně podvodů, což je nutné, abychom mohli vykonávat naše služby, zajistit zaplacení za naše služby a zajistit ochranu jezdců před podvodnými transakcemi na jejich platebních kartách.

Automatizované rozhodování můžeme používat pro účely vašeho ověření, což je nutné, abychom zajistili bezpečnost naší platformy nebo vynutili naše podmínky a ujednání.

V případech, kdy používáme automatizované zpracovávání nebo profilování, které má významný dopad na vaše práva, můžete za určitých okolností mít právo na základě vaší stávající situace na vznesení námitky vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě automatizovaných rozhodnutí/profilování a na žádost o zásah člověka. Můžete mít také nárok na vysvětlení logiky provádění automatizovaného rozhodnutí.

10. Řešení sporů

 • Spory ohledně zpracovávání osobních údajů se v první řadě řeší prostřednictvím zákaznické podpory (info@bolt.eu). Máte právo kontaktovat pověřence na ochranu osobních údajů ve společnosti Bolt (privacy@bolt.eu).
 • Naším orgánem dohledu je Estonský inspektorát ochrany údajů (Estonian Data Protection Inspectorate – www.aki.ee). Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo jsme nedodrželi naše právní závazky, máte právo na podání stížnosti orgánu dohledu.

11. Vytvoření skvělého oznámení

Doufáme, že toto oznámení o ochraně osobních údajů je srozumitelné.

Zákony na ochranu osobních údajů jsou důležité. Zpřísňují pravidla a vylepšují vaše práva na informace. Mnohé z těchto pravidel mohou vypadat komplikovaně, ale většinou jsou postaveny na zdravém rozumu. Naši odpovědnost za vaše údaje bereme vážně. Společnost Bolt bude nadále v rámci svého závazku k ochraně vašich osobních údajů provádět změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a umožní vám ještě větší transparentnost.

Další informace jsou k dispozici v místních podmínkách a ujednáních pro cestující, která naleznete zde.

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.