Všeobecné podmínky kampaní: řidiči

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny propagační kampaně nebo nabídky společnosti Bolt ve prospěch řidičů. Seznamte se s nimi prosím ještě před provedením registrace, protože se jimi řídí například tyto procesy:

 • jak se kvalifikujete pro určitou propagační kampaň/nabídku;
 • jak vám společnost Bolt zpřístupní všechny související výhody;
 • jak může společnost Bolt ukončit nebo zrušit propagační kampaně/nabídky;
 • kdy vám společnost Bolt může odmítnout zpřístupnění výhod propagační kampaně/nabídky.

Není-li uvedeno jinak, mají všechny pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny stejný význam jako v Podmínkách pro řidiče.

1. Kdy tyto Všeobecné podmínky kampaní platí?

 • Tyto podmínky platí vždy, když se přihlásíte k propagační nabídce nebo kampani zpřístupněné společností Bolt.
 • Tyto podmínky vám mohou být oznámeny e-mailem, prostřednictvím aplikace Bolt Driver nebo jiným způsobem, který společnost Bolt považuje za vhodný, spolu s podmínkami konkrétní propagační kampaně/nabídky.
 • Podmínkou kvalifikace pro určitou propagační kampaň/nabídku je splnění všech konkrétních podmínek spojených s danou kampaní/nabídkou a dále dodržování těchto Všeobecných podmínek kampaní i všech platných Podmínek pro řidiče.

2. Jak může společnost Bolt pozastavit nebo ukončit propagační kampaň/nabídku?

 • Společnost Bolt může kdykoli do odvolání pozastavit nebo ukončit jakoukoli propagační kampaň/nabídku, pokud jsou splněny níže uvedené podmínky:
 • z vaší strany dosud nebyly splněny všechny konkrétní podmínky spojené s určitou výhodou propagační kampaně/nabídky a
 • pozastavení nebo ukončení propagační kampaně/nabídky vám bylo oznámeno e-mailem, v aplikace Bolt Driver nebo jiným způsobem, který společnost Bolt považuje za vhodný.

3. Podvody a jiné nesrovnalosti

 • Společnost Bolt může pozastavit zpřístupnění jakýchkoli výhod spojených s propagační kampaní/nabídkou ve vztahu k vaší osobě do ukončení šetření potenciálně podvodné činnosti nebo nesrovnalostí.
 • V případě zjištění jakékoli potenciálně podvodné činnosti nebo jiných nesrovnalostí může společnost Bolt okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit celou propagační kampaň/nabídku nebo z ní vaši osobu vyloučit.
 • Podvodná činnost: jakýkoli pokus o podvod v souvislosti s platformou Bolt, ostatními uživateli platformy Bolt nebo jakýmikoli třetími stranami (např. poskytovateli platebních služeb, vydavateli platebních karet atd.). Do této kategorie může rovněž spadat vytváření falešných jízd, neoprávněné použití platebního nástroje, předem smluvené jízdy, manipulace s cenami atd.
 • Nesrovnalosti: jakékoli neobvyklé interakce s platformou Bolt. Do této kategorie spadají mimo jiné samoobjednávky, více po sobě následujících cest se stejným cestujícím (zařízením nebo platebními nástroji), nadměrné využívání promo kódů, neobvyklé cesty (např. nadměrný počet cest, které začínají ze stejného místa, nebo nadměrný počet cest, které jsou z hlediska vzdálenosti nebo času neobvykle dlouhé či krátké), neobvyklý počet cest s platebními problémy (zpětné úhrady, selhání platebních nástrojů atd.).

4. Výhody propagační kampaně/nabídky

 • Pokud konkrétní podmínky propagační kampaně/nabídky nestanoví jinak, společnost Bolt vám zpravidla zpřístupní výhody propagační kampaně/nabídky ve formě slev z poplatků společnosti Bolt.
 • V případě slevy z poplatku společnosti Bolt bude výhoda uplatněna u příští platby poplatku společnosti Bolt za příslušné referenční období bezprostředně následující buďto po skončení propagační kampaně/nabídky, nebo po vašem splnění podmínek propagační kampaně/nabídky, popř. za jiné referenční období určené v konkrétních podmínkách dané kampaně/nabídky.
 • Pro získání jakýchkoli výhod propagační kampaně/nabídky společnosti Bolt musíte mít aktivní účet řidiče společnosti Bolt s platnými platebními údaji.
 • Není-li v konkrétních podmínkách výslovně uvedeno jinak, jsou všechny výhody propagační kampaně/nabídky dostupné pro každého řidiče pouze jednou.

5. Změny těchto Všeobecných podmínek kampaní

 • Společnost Bolt může tyto Všeobecné podmínky kampaní kdykoli bez předchozího upozornění změnit.
 • Jakékoli takové změny Všeobecných podmínek kampaní se okamžitě vztahují na všechny propagační kampaně/nabídky, do kterých se přihlásíte.
 • Jakékoli takové změny Všeobecných podmínek kampaní se nebudou vztahovat na žádné probíhající propagační kampaně/nabídky, do kterých již vaše osoba v době takové změny byla přihlášena.

6. Další důležité podmínky

 • Všechny ostatní aspekty našeho vztahu vyplývající z propagačních kampaní/nabídek společnosti Bolt se řídí příslušnými Podmínkami pro řidiče.
 • V případě rozporu mezi Podmínkami pro řidiče a těmito Všeobecnými podmínkami kampaní mají přednost tyto podmínky.
 • V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými podmínkami kampaní a konkrétními podmínkami propagační kampaně/nabídky mají přednost konkrétní podmínky.

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.