Směrnice pro značku

Vítejte v našem centru, kde najdete zásady značky Bolt a zdroje ke stažení. Pomocí této stránky se můžete seznámit s materiály naší značky a jejich použitím.

Značky Bolt zahrnují slovo Bolt, logo Bolt, Bolt Food, Bolt Market, Bolt Drive a jakékoli slovo, slogan, logo nebo jiné označení, které označuje zdroj nebo původ některého z našich výrobků a služeb.

Chcete-li používat značky a aktiva společnosti Bolt, musíte a) získat písemné povolení od společnosti Bolt a b) dodržovat tyto pokyny.

Ochranu duševního vlastnictví bereme vážně. Používejte prosím značky Bolt přesně a nikoliv zavádějícím způsobem. Pokud máte se společností Bolt uzavřenou samostatnou smlouvu upravující používání značek Bolt, platí tato smlouva.

Před použitím značek Bolt nás prosím předem informujte e-mailem brand@bolt.eu a přiložte vizuální maketu zamýšleného použití.

Pokud máte dotazy ohledně používání značek Bolt, chcete získat povolení k používání značek Bolt nebo chcete používat značky Bolt způsobem, který není uveden v těchto pokynech, kontaktujte nás prosím na adrese brand@bolt.eu.

Vyhrazujeme si právo tato povolení kdykoli odepřít, změnit nebo zrušit, a to podle našeho uvážení.

Používáním značek Bolt souhlasíte s následujícími skutečnostmi:

  • Vlastnická práva ke značkám Bolt patří společnosti Bolt. Nemůžete si zaregistrovat ani nárokovat práva ke značkám Bolt – a to ani jako ochrannou známku, název společnosti, obchodní název nebo název domény shodný nebo podobný značkám Bolt.
  • Značky Bolt nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit společnost Bolt. To zahrnuje jakýkoli způsob, který by mohl vést k rozmělnění, poškození nebo ztrátě dobrého jména značek Bolt.
  • V závislosti na způsobu, jakým používáte značky Bolt, můžeme uplatňovat poplatky.
  • Jakékoli dobré jméno odvozené z vašeho používání značek Bolt připadá společnosti Bolt.
  • Značky Bolt nemůžete nijak měnit – včetně jejich prvků a proporcí.
  • Nesmíte vyvolávat dojem, že jste společnost Bolt nebo že vaše služba je vytvořena, schválena nebo podporována společností Bolt.
  • Nemůžete používat jiné ochranné známky (včetně svých vlastních) nebo jakékoli vizuální prvky v těsné kombinaci se značkami Bolt. Své názvy a ochranné známky vždy uvádějte výrazněji než značky Bolt.
  • Ve všech materiálech vždy uvádějte následující upozornění na ochranné známky: Název a logo Bolt jsou ochranné známky společnosti Bolt Technology OÜ nebo jejích přidružených společností. Všechna práva vyhrazena.
  • Značky Bolt nesmíte používat k ničemu, co by bylo v rozporu s Obchodními podmínkami společnosti Bolt.