Περιβαλλοντική Πολιτική Bolt

Περιβαλλοντική Πολιτική Bolt

This policy is the cornerstone of Bolt’s on-going commitment to reduce our environmental footprint, enhance our responsibility and clarify our sustainability priorities.
The purpose of this Environmental Policy is to enable all Bolt employees and partners to understand both their legal and ethical responsibilities concerning Bolt’s environmental footprint, and empower them to apply principles of sustainability in their respective line of work.
Εισαγωγή

Εισαγωγή

Η Bolt είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα μετακίνησης που επικεντρώνεται στο να κάνει τα αστικά ταξίδια πιο προσιτά και βιώσιμα μέσω των κατά παραγγελία μεταφορικών υπηρεσιών.

Όταν ξεκίνησε η εταιρεία το 2013, το όραμά μας ήταν να μειώσουμε την ατομική εξάρτηση από τα προσωπικά αυτοκίνητα. Σήμερα, το επίκεντρο είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας μέσων μεταφοράς χαμηλών εκπομπών ρύπων τόσο στους υφιστάμενους όσο και δυνητικούς χρήστες μας.
Εισαγωγή
Καθώς τα μέσα μεταφοράς είναι μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η περιβαλλοντική ευθύνη που έχουμε στη μείωση του αποτυπώματος μας - τόσο όσον αφορά τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας όσο και τη συμπεριφορά των εργαζομένων μας, και θέτωντας ως στόχο τη λειτουργία με μηδενικό κόστος άνθρακα - είναι κρίσιμη.
Ει�σαγωγή
Η Bolt δεσμεύεται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη προσέγγιση σε όλους τους τρόπους κινητικότητας στην πλατφόρμα, με μακροπρόθεσμο στόχο τη λειτουργία με μηδενικό κόστος άνθρακα, καθώς και την ενοποίηση της ευθύνης μεταξύ των υπαλλήλων μας και καθ 'όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι στόχοι και οι αρχές της πολιτικής μας εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Bolt.
Αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι ακόλουθες αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχουν γενική διακυβέρνηση για την αειφορία στη Bolt:
 • Green circle
  Μια δέσμευση να μειώσουμε τις εκπομπές μας και να βρούμε λύσεις για το πώς μπορούμε να είμαστε εγγενώς βιώσιμοι στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.
 • Green circle
  Συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με περιβαλλοντικούς στόχους και υποχρεώσεις.
 • Green circle
  Προτίμηση σε επιχειρηματικούς εταίρους που δίνουν προτεραιότητα στο περιβάλλον και έχουν τους δικούς τους στόχους και αειφορία.
 • Green circle
  Δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.
Bolt logo
ελληνικά

Κάλεσε Bolt

Order food

Request a ride online