Προμηθευτές Bolt

Προμηθευτές Bolt

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και απαιτήσεις σχετικά με τους προμηθευτές Bolt ή πώς να γίνετε ένας από αυτούς.

Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτή

English

Azərbaycanca

Deutsch

Eesti

Español

Français

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Nederlands

Polski

Português

Românește

Русский

普通话

Supplier Assessment Portal - FAQ

Bolt’s constantly working towards making cities better places to live. To do that, we need to ensure our entire supply chain is aligned with our core values and compliant with the highest standards in the industry. Starting in December 2022, all suppliers will be required to answer the Supplier Assessment and, if needed, to voluntarily join an improvement plan.

It depends on the service or goods you provide us. Generally speaking, there are questions regarding certifications (ISO 14001, for example), data privacy, environmental social governance (ESG), risk, and safety and legal issues.

Directly in the platform — next to each question, you’ll see an ‘attach’ button for uploading.

You have seven days from the moment you receive the questionnaire.

We’ll review your answers and contact you in seven days.
Bolt logo

Κάλεσε Bolt

Order food

Request a ride online