Αφήστε σχόλια

Αναφέρετε ένα κακώς σταθμευμένο ηλεκτρικό ποδήλατο

Παρατηρήσατε ένα κακώς σταθμευμένο ηλεκτρικό ποδήλατο ή έναν επιβάτη που δεν ακολουθεί ασφαλείς κανόνες οδήγησης? Ενημερώστε μας.