Πεταχτείτε σε ένα scooter της Bolt!

Γρήγορες διαδρομές με τα ηλεκτρικά scooter της Bolt. Στη διάθεση σας μέσω της εφαρμογής της Bolt.

eco leaf icon

Our scooters are climate positive

How to ride a Bolt scooter

scooter icon

Find a ride

Find a scooter on the street or locate one using the map in your Bolt app.

qrCode icon

Unlock with the app

Use the Bolt app to unlock the scooter and start your ride!

safety helmet icon

Follow safety rules

Follow the traffic rules. Use bike lanes and wear a helmet to stay safe when riding.

parking icon

Park with care

Park your e-scooter away from public pathways — your community will appreciate it.

Scooter rules to follow

Safety is our number one priority, which is why we have set some guiding rules to keep you and other commuters safe.

helmet icon

Wear a helmet

Wear your personal helmet or win one in our regular giveaways.

scooter riders icon

Respect traffic rules

Ride inside bike lanes and respect your fellow commuters.

scooter parking icon

Park responsibly

Park near bike racks and avoid blocking the pavement

Read more

The Bolt Scooter School

Learn how to ride a scooter safely.

Lessons:

A responsible partner for cities

We collaborate with cities to make the streets less congested, the air cleaner, and the transportation more accessible to everyone.

city scooters
icon plus

Our cities

Stories from the Bolt blog