Bolti rendisõidukite ohutusaruanne 2023

11. sept 2023

Rapporto sulla sicurezza dei noleggi Bolt 2023

See blogipostitus annab ülevaate Bolti rendisõidukite 2023. aasta ohutusaruandest. Kogu aruandega saad tutvuda siin.

Alates Bolti rendisõidukite turuletoomisest 2018. aastal oleme seadnud ohutuse oma tegevuses esikohale – olgu selleks siis elektriliste tõuke- ja jalgrataste disainimine või uute funktsioonide arendamine.

Selles blogipostituses anname põgusa ülevaate Bolti rendisõidukite 2023. aasta ohutusaruande peamistest teemadest. Kui aga tahad lähemalt teada, mida oleme viimase aasta jooksul rendisõidukite ohutuse vallas korda saatnud, soovitame tutvuda kogu aruandega.

Bolti lubadus tagada tõukerataste ohutus

2022. aastal panime kirja lubaduse tagada tõukerataste ohutus ning aidata linnadel viia liiklussurmade ja raskete vigastuste arvu nullini (liiklusohutusprogramm Nullvisioon).

Kuna elektrilised tõukerattad on küllaltki uued liiklemisvahendid, mis tekitavad ohutuse kohta hulgaliselt küsimusi, keskendub meie üheksapunktiline lubadus eelkõige neile, kuid selle põhimõtted kehtivad ka elektriliste jalgrataste ja autojagamise kohta.

2022. aastast parema ülevaate saamiseks vaatame esmalt otsa numbritele.

2022 numbrites: mida andmed meile räägivad

Pärast viit tegutsemisaastat jätkavad Bolti renditeenused jätkuvalt laienemist. Ka 2022. aasta polnud erand ja meie teenused jõudsid rohkem kui 260 linna 25 Euroopa riigis.

Uutesse asukohtadesse laienedes hoiame ohutust pidevalt oma fookuses ja meil on hea meel, et meie jõupingutused on kandnud vilja.

  • Elektriliste tõukerataste puhul registreerisime ainult 5,55 tõsisemat vigastust 1 miljoni läbitud kilomeetri kohta ja 8,90 tõsisemat vigastust 1 miljoni sõidu kohta.
  • Elektriliste jalgrataste puhul registreerisime vaid 4,6 tõsisemat vigastust 1 miljoni läbitud kilomeetri kohta ja 10,11 tõsisemat vigastust 1 miljoni sõidu kohta.

Teame, et ka väikesed õnnetused ja vahejuhtumid mõjutavad linnu ja kasutajaid. Kuigi meie peamine eesmärk on raskete vigastuste vältimine, oleme jälginud kõikide õnnetuste statistikat ja võime uhkusega välja tuua, et 99,997% tõukerattasõitudest ja 99,995% elektrirattasõitudest lõppesid ilma õnnetusteta.

Kokkupõrked – enamasti seotud mootorsõidukitega

Bolti 2022. aasta andmetest nähtub, et neil harvadel kordadel, kui õnnetusi polnud võimalik ära hoida, hõlmas üle 75% kolmandate isikutega seotud kokkupõrgetest mootorsõidukeid, mitte jalakäijaid või teisi väiksemaid sõidukeid (näiteks jalgrattaid). Sellest tulenevalt olid ka vigastused tõsisemad.

Sellised tulemused pole üllatavad, sest uuringud on näidanud, et 80% õnnetustest, mis põhjustavad tõuke- või jalgratturi surma, on seotud autodega.

Mida ohutuse suurendamiseks teeme

Alkoholijoobes sõitmise ennetamine

Alkoholijoobes sõitmise ennetamine on üks olulisemaid meetodeid tõukeratturite ja jalakäijate ohutuse tagamiseks. Seetõttu teavitab Bolt kasutajaid võimalikest riskidest ajal, kui alkoholi tarvitamine on tõenäolisem, näiteks öösiti ja nädalavahetustel.

2022. aasta jooksul viisime üle maailma läbi rohkem kui 5,3 miljonit testi, hoides ära üle 180 000 sõidu, mis oleksid potentsiaalselt toimunud alkoholi või muude mõnuainete mõju all.

Rakenduse teated, mis hoiatavad alkoholijoobes sõitmise eest, ja reaktsioonikiiruse test

Tandemsõitude vähendamine

2022. aasta vältel laiendasime oma tandemsõidu ennetamise süsteemi kasutamist. See funktsioon kasutab tandemsõidu takistamiseks tõukerattal olevaid andureid, et tuvastada, kas kasutajad sõidavad tõukerattal mitmekesi.

Kogu aasta jooksul saatsime üle maailma välja rohkem kui 180 000 tõuketeavitust, tuletamaks kasutajatele meelde, et tandemsõidud on ohtlikud nii tõukeratturitele kui ka jalakäijatele.

Peale selle hakkasime eri turgudel järk-järgult kasutusele võtma grupisõitude funktsiooni, mis võimaldab ühe Bolti kontoga avada kuni neli elektrilist tõuke- või jalgratast, et koos sõpradega sõitmine oleks ohutum.

Lubatud sõidukiiruse vähendamine öisel ajal

Suur sõidukiirus on üks peamisi tõukerattaõnnetuste põhjustajaid. Selle probleemi lahendamiseks hakkasime koostööd tegema kohalike ametiasutustega ning vähendasime reede ja laupäeva öösiti maksimaalset sõidukiirust Tallinnas 25 km/h-lt 17 km/h-le.

Eesti Transpordiameti sõnul on see vähendanud tõukerattaõnnetuste arvu 20%.

Smart Parking 360 – parandame parkimisharjumusi

Selleks et mõista, kas tõukerataste valesti parkimine on endiselt leviv probleem, analüüsisime oma ettevõtte andmeid ja korraldasime uuringu Euroopa kolme riigi 23 linnas. Nii meie andmed kui ka uuring näitavad, et avalikkuse suhtumine tõukerataste parkimisse on märkimisväärselt paranenud.

Positiivsete arengute soodustamiseks oleme kasutusele võtnud Bolti tervikliku Smart Parking 360 süsteemi, mis toetub viiele alussambale.

  1. Sõitjate harimine ja teadlikkuse parandamine – soovitame algajatel tõukeratturitel viia end Bolti veebilehel, Bolti rakenduses ja tõukerattaüritustel kurssi tõukerattasõidu põhitõdedega.
  2. Parkimistaristu – teeme pidevalt koostööd kohalike omavalitsustega, et kaardistada parkimiskeelu alad ning paigaldada linnadesse rattahoidjaid ja Bolti laadimisdokke.
  3. Tehnoloogilised uuendused – võtame kasutusele meie uusima rakendusepõhise parkimiskontrolli funktsiooni nimega ParkAssist+, mis suudab kontrollida 99,9% sõidu lõpus tehtud fotodest ja anda kasutajatele parkimise kohta kohest tagasisidet. Testiperioodi jooksul vähendas see funktsioon halvasti pargitud tõukerataste hulka Stockholmis lausa 69%.
  4. Kohalik tegevus Bolt Patrol tuvastab halvasti pargitud tõuke- ja jalgrattad ning pargib need korrektselt ümber. Meeskonna trajektoori määramisel lähtume iga linna vajadustest, pannes rõhku piirkondadele, kus on valesti parkimisega kõige suuremaid probleeme. See algatus on aidanud meil vähendada valesti parkimisest tulenevaid kaebusi üle maailma 50%.
  5. Reeglite kehtestamine – 98% meie tõuke- ja jalgrataste kasutajatest käitub vastutustundlikult ja teistesse lugupidavalt ning vaid 2% kasutajatest harrastab ohtlikku ja lohakat sõidu- ja parkimisstiili. Sellise käitumise vastu võitlemiseks võttis Bolt hiljuti kasutusele sõitjaskoori, mille eesmärk on hooletult käituvate kasutajate tuvastamine ja nende vastavalt karistamine.

Kõigi liiklejate ohutuse huvides

Bolti jaoks tähendab liiklusohutus absoluutselt kõigi sõidukijuhtide ja jalakäijate kaitsmist ning nende vajadustega arvestamist. Seetõttu hakkasime 2022. aastal tegema koostööd RTB-ga, mis töötab välja vaegnägijatele mõeldud akustilist tehnoloogiat.

Bolt ja RTB – aitame vaegnägijatel ohutult liigelda

Pimedate ja vaegnägijate igapäevaste käikude lihtsustamiseks lõime käed RTB-ga, et integreerida Bolti tõukerattad nende LOC.id rakendusega, mis saadab kasutajale signaali, kui ta on tõukeratta läheduses. See algatus on meie valdkonnas esimene omasugune, samuti on see kooskõlas meie eesmärkidega kaitsta haavatavaid rühmi ohtlike tõukerattasõitude ja valesti parkimise eest.

Testiperioodi käigus kinnitas 98% kasutajaid, et nad hakkaksid tulevikus seda funktsiooni kasutama. Seega loodame, et saame selle juba peagi kasutusele võtta.

IoT elektriliste tõuke- ja jalgrataste ennetavaks hoolduseks

Regulaarne ja kvaliteetne hooldus aitab tagada, et kõiki tänavatel olevaid Bolti sõidukeid oleks ohutu kasutada. Nüüd võtame kasutusele ka süsteemi, mis tuvastab potentsiaalsed hooldust nõudvad kohad enne, kui neist saavad probleemid.

Advanced Mobility Intelligence System jälgib pidevalt, kuidas meie tõukerattaid kasutatakse, ja ennetab võimalikke probleeme, nagu näiteks pidurite ja rehvide kulumine. Nii saame tuvastada parandamist nõudvad kohad enne, kui need hakkavad kasutajaid mõjutama.

Ohutud ja usaldusväärsed sõidukid = ohutud sõidud

2022. aasta jooksul tõime tänavatele üle 20 000 Bolt 5 tõukeratta.

Sellel mudelil on kergelt kumer juhtraud ja laiem seisulaud, et kasutajatel oleks tõukeratast mugavam juhtida ja sellest parem kinni hoida. Lisaks on tõukerattal 12-tolline esirehv ja esivedrustus, mis parandab juhitavust ja sõidukogemust erinevatel pinnastel sõites.

Peale Bolt 5 veeresid 15 Euroopa riigi tänavatele meie uued elektrilise jalgratta mudelid, millel on tugevad eesmised ja tagumised trummelpidurid, mis aitavad kiirust tõhusalt kontrollida, ning torkekindlad õhkrehvid, mis tagavad parema haardumise ja vastupidavuse.

Klienditugi – kasutuskogemuse parandamine ja andmete kogumine

Aruandes käsitleme ka seda, millist tähtsat rolli mängib kasutajate murede lahendamisel ja neile abi pakkumisel Bolti klienditugi.

Klienditugi on oluline teabeallikas, kes aitab mõista, milliste probleemidega meie kasutajad silmitsi seisavad. Nendele teadmistele tuginedes saame oma teenuseid ja tooteid pidevalt arendada ja täiustada.

2022. aastal astusime ka olulisi samme andmete kogumise parandamiseks, luues klienditoe juurde osakonna, mis on pühendunud rendisõidukite ohutusega seotud probleemide lahendamisele.

Tänu sellele saame reageerida ohutusprobleemidele ööpäev läbi ja koguda andmeid efektiivsemalt kui kunagi varem.

Siin on väike ülevaade sellest, kuidas seda teeme.

Bolt Drive – ohutum alternatiiv isiklikele autodele

Kuigi elektrilised tõuke- ja jalgrattad on ideaalsed sõiduvahendid lühikeste vahemaade läbimiseks, ei sobi need alati pikemateks sõitudeks. Seetõttu tõime 2021. aastal turule Bolt Drive’i autojagamisteenuse, mis on nüüdseks laienenud mitmesse Euroopa riiki.

Nagu elektriliikurite puhul, oleme ka siin võtnud meetmeid tagamaks, et kasv ei tuleks ohutuse arvelt.

2023. aastal tellisime TalTechilt uuringu, milles võrreldakse Bolt Drive’i autode ohutust Tallinnas liiklusohutuse üldstatistikaga Eestis. Uuringust ilmnes, et Bolt Drive’i autod satuvad raskete vigastustega lõppenud õnnetustesse 27% harvemini kui eraomanduses olevad autod. Sellel on mitu põhjust.

  • Bolt Drive’i autod on kuni 2 aastat vanad ehk oluliselt uuemad kui keskmine Eesti auto, mis on 13-aastane. See tähendab, et Bolt Drive’i autodel on võrreldes enamiku teiste autodega uuemad ohutusfunktsioonid.
  • Ohtlikku sõidustiili harrastavatele juhtidele saadetakse rakenduse kaudu nende käitumist puudutavaid hoiatusi ja nende juurdepääsu Bolt Drive’i teenusele võidakse piirata (ajutiselt või jäädavalt).
  • Bolt kontrollib juhte hoolikalt ja Bolt Drive’i saavad kasutada ainult autojuhid, kellel on vähemalt üks aasta sõidukogemust.

Pilk tulevikku – mis on 2023. aastal meile varuks

2023. aasta eelseisvateks kuudeks ja ka edaspidiseks on meil kavas palju põnevaid arenguid, sealhulgas tõukerattamudeli Bolt 6 kasutuselevõtt paljudes teistes linnades.

Tõukeratas Bolt 6

Tõukerattamudel, millel on valdkonna üks laiemaid seisulaudu ja ergonoomiline juhtraud, on disainitud pakkuma mugavat sõiduasendit.

Kuna aku asub seisulaua all, on raskuskese madalam, tagades parema stabiilsuse ja kaalujaotuse. Peale selle on Bolt 6-l vedrustus ja suurem 12-tolline esirehv, mis võimaldavad takistusi ületada senisest ohutumalt ja mugavamalt.

Tänu jätkusuutlikkust silmas pidavatele omadustele, nagu 70% ulatuses taaskasutatud alumiiniumist valmistatud raam ja 8-aastane eluiga, loob Bolt 6 elektriliste tõukerataste jaoks uue standardi, pakkudes kasutajatele esmaklassilist sõidukogemust ning aidates linnadel saavutada eesmärke, mida nad on endale linnaliikluse ja jätkusuutlikkuse vallas seadnud.


„Meie inseneritiim töötas välja uue Bolt 6 tõukerattamudeli eesmärgiga vastata linnade ja sõitjate vajadustele. Elektrilise tõukeratta ettevõttesisene loomine annab meile täieliku kontrolli riist- ja tarkvara üle, võimaldades oma ohutusfunktsioone pidevalt arendada.

Kuna kogu arendus- ja tootmisprotsess käib meie valvsa pilgu all, tähendab see ka rangemaid kvaliteedikontrolle ja kõrgemaid ohutusstandardeid. Samal ajal ei kuluta me liialt raha tarnijate ja tootjate marginaalidele, mis omakorda võimaldab kokku hoida kuludelt ja pakkuda seeläbi kasutajatele soodsama hinnaga tõukerattasõite.

Dmitri Pivovarov, Bolti rendisõidukite tootejuht

Pidev koostöö linnadega

Meie Boltis usume, et vastastikune dialoog linnadega on liiklusohutuse üks alustalasid. Seetõttu on see ka meie ohutuslubaduse esimene punkt.

Linnade tagasiside Bolti tegevuse kohta on meile väga vajalik. Samas on oluline jagada linnadele ka omalt poolt soovitusi selle kohta, mida saaks elanike ohutuse tagamiseks ette võtta.

Esiteks peaksid kohalikud omavalitsused kaaluma mootorsõidukite kiiruspiirangu vähendamist linnapiirkondades, kuna arvukad uuringud näitavad, et see lihtne samm päästab elusid. Näiteks on Euroopa transpordiohutuse nõukogu toonud välja, et autode keskmise kiiruse vähendamine vaid 1 km/h võrra päästaks Euroopa Liidus igal aastal 2100 elu.

Teiseks peaksid linnad investeerima kergliikurite ohutu infrastruktuuri loomisse. Euroopa kuue riigi 93 linnas korraldatud uuring näitas, et jagatud tõukerataste kasutuselevõtt linnades, kus on palju rattaradu, ei suurendanud liiklusõnnetuste hulka.

Teisisõnu, jagatud tõukerataste kasutuselevõtul linnades, mis on pühendunud turvalise rattataristu loomisele, ei ole negatiivset mõju üldisele liiklusohutusele.

Kui soovid Bolti ohutusalaste algatuste või linnadega tehtava koostöö kohta rohkem teada, siis võta meiega ühendust meiliaadressil safetylab@bolt.eu.

Hiljutised postitused