Bolt-sähköajoneuvojen yleiset käyttöehdot

Bolt-sähköajoneuvojen käyttöehdot Suomessa

Voimassa 18.05.2023 alkaen

1. Yleistä

1.1 Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen ("Sopimus") sinun itsesi ("sinä", "Käyttäjä" tai "Matkustaja") ja Bolt Operations OÜ:n, rekisteröintinumero 14532901, tai tytäryhtiöidemme ("Bolt", "me", "meitä" tai "meidän") välillä koskien Käyttäjän (i) mitä tahansa sovelluksessa saataville asetettua ihmisvoimalla toimivaa ja sähköavusteisen ajoneuvon käyttöä, kuten sähköpotkulautoja ja sähköpyöriä (yhdessä "Sähköajoneuvot"), (ii) Mobiilisovelluksemme Sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja käyttöä ("Sovellus"), ja (iii) muiden palveluiden, kuten latauksen, huollon, noudon ja vastaavien Boltin tarjoamien palveluiden ("Muut palvelut") käyttöä (Sähköajoneuvot, Sovellus ja niihin liittyvät muut palvelut ovat yhdessä "Palvelut").

1.2 Mikäli haluatte ottaa meihin yhteyttä:

1.2.1 Osoitteemme on: Vana-Lõuna tn 15, Tallinna 10134, Viro.

1.2.2 Puhelinnumeromme on:

1.2.3 Sähköpostiosoitteemme on:

1.2.4 Verkkosivusto: Voit ottaa yhteyttä asiakastukitiimiimme sovelluksen chat-toiminnon kautta.

1.3 Seuraavat asiakirjat ovat sitovia ja ne on sisällytetty tähän sopimukseen viittaamalla:

1.3.1 Tämän Sopimuksen liitteessä A esitetyt Sähköajoneuvojen kuljettamista koskevat säännöt ("Ajosäännöt"),

1.3.2 Sovelluksessa ja tapauskohtaisesti sovelluksen turvallisuustyökalujen osuudessa ("Turvallisuustyökalut") näkyvät Sähköajoneuvojen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet,

1.3.3 Sovelluksessa näkyvä sovellettava maksuaikataulu ("Maksuaikataulu"), kaikki muut hintatiedot, Sovelluksessa näkyvät Basic Passiin ja Pre-Paid Passiin liittyvät säännöt (määritelty kohdassa 4.1), kaikki sovellettavat tarjouskoodein ehdot ja mahdolliset ohjeet, käyttöoppaat (mukaan lukien tarvittaessa Sähköajoneuvon käyttöopas) ja muut sovelluksessa näkyvät ohjeet,

1.3.4 Muut tässä Sopimuksessa viitatut liiketoiminta- ja tuote-ehdot, mukaan lukien palvelukuvaukset, käytännöt ja ilmoitukset, mukaan lukien Matkustajien tietosuojakäytäntö ("Tietosuojakäytäntö"), joka on saatavilla sovelluksessa tai osoitteessa: https://bolt.eu/legal/ ja jota sovelletaan (soveltuvin osin) Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn Palveluiden käytön yhteydessä, ja

1.3.5 Maa- tai kaupunkikohtaiset ("Palvelualue") lisäehdot, joita sovelletaan alueella, jolla matkustetaan.

1.4 Palveluidemme kehittyessä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän Sopimukseen milloin tahansa, julkaisemalla muutetun Sopimuksen tai sen täydentävät ehdot verkkosivustollamme tai Sovelluksessa ja ilmoittamalla siitä rekisteröinnin yhteydessä antamasi sähköpostiin. Palveluiden käytön jatkaminen tällaisten muutosten julkaisemisen jälkeen ilmaisee, että Käyttäjä antaa suostumuksensa sitoutua Sopimukseen ja siihen tehtyihin muutoksiin.

2. Sovelluksen käyttö

2.1 Palveluita käytetään Sovelluksen kautta. Sovellus on käytettävissä useilla eri kielillä, jotka voit vaihtaa profiilissasi. Sovellus antaa kyytiä tarvitseville henkilöille mahdollisuuden löytää sähköajoneuvoja jakamalla tietoja heidän maantieteellisestä sijainnistaan. Voidaksemme tarjota sinulle palveluitamme, saatamme seurata laitteesi sijaintia sovelluksen kautta. Palveluiden tarjoamiseen voi liittyä rajoituksia laitteesi sijainnin perusteella. Nämä rajoitukset näkyvät sovelluksen käyttöliittymässä. Emme tarjoa palveluja kaikilla toimivalta-alueilla. Koska palveluidemme saatavuus voi muuttua ajoittain, lopullista luetteloa toimivalta-alueista ei ole olemassa.

2.2 Palveluiden käyttö edellyttää Sovelluksen asentamista ja käyttäjätilin ("Tili") rekisteröintiä. Sovelluksen asennuksen yhteydessä Käyttäjän matkapuhelinnumero yhdistetään Käyttäjän Tiliin ja lisätään Boltin tietokantaan.

2.3 Saatamme päivittää Sovellusta aika ajoin tarjotaksemme sinulle parasta mahdollista palvelua. Sovelluksen kautta saatavilla olevat palvelut ovat käytettävissä vain internet-yhteyden avulla. Internet-yhteydelle ei ole erityisiä teknisiä vaatimuksia, mutta internetin nopeus voi vaikuttaa palvelun laatuun. Sovellus on saatavilla Android- ja Apple-laitteille uusimpien ohjelmistopäivitysten mukaisesti.

2.4 Jos Sovelluksen toiminta aiheuttaa Sopimuksen laiminlyöntejä, pyrimme oikaisemaan ne mahdollisimman pian, mutta Käyttäjä hyväksyy, että Sovelluksen toiminta saattaa olla rajoitettua satunnaisten teknisten virheiden vuoksi, eikä Bolt pysty takaamaan Sovelluksen rajatonta ja moitteetonta toimintaa kaikkina aikoina. Emme ota vastuuta menetyksistä, jotka aiheutuvat Sovelluksen toimimattomuudesta tai siitä, ettei Sovellusta voi käyttää Käyttäjän haluamalla tavalla.

2.5 Edellyttäen, että Käyttäjä noudattaa Sopimusta, Bolt myöntää Käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinoikeudella käytettävän, ei-alilisensoitavan, peruutettavan, ei-siirrettävän käyttöoikeuden käyttää Sovellusta Käyttäjän henkilökohtaisella laitteella ainoastaan Palveluiden käytön yhteydessä.

2.6 Tarjoamme palveluja jotka on suunniteltu, toimitettu ja tuettu alan standardien ja parhaiden käytäntöjen, kuten ISO 27001/27002 mukaisesti, aina kun se on mahdollista eikä ole ristiriidassa muiden sovittujen vaatimusten kanssa. Mikäli luottokorttitietoja käsitellään, on noudatettava myös Payment Card Industry -tietoturvastandardia.

3. Käyttäjän kelpoisuus ja Tilit

3.1 Käyttäjällä on oikeus käyttää Palveluita, jos:

3.1.1 Käyttäjällä on Tili

3.1.2 Käyttäjän Tili on yhdistetty voimassa olevaan luotto- tai pankkikorttiin tai muuhun Sovelluksen tukemaan maksutapaan ("Valittu maksutapa")

3.1.3 Käyttäjä on vähintään 18-vuotias, ja hänellä on laillinen oikeus ajaa sähköajoneuvoilla Palvelualueella voimassa olevien sähköajoneuvojen käyttöikärajoitusta koskevan paikallisen lainsäädännön mukaisesti

3.1.4 Käyttäjällä on voimassa oleva ajokortti sillä Palvelualueella, jolla Palveluita käytetään, jos tällaista ajokorttia edellytetään sähköajoneuvon kuljettamista varten

3.1.5 Käyttäjä on fyysisesti kunnossa, ja hänellä on tarvittavat taidot ja asiantuntemus käyttää ja kuljettaa sähköajoneuvoja sekä matkustaa niiden kyydissä turvallisesti ja pätevästi.

3.2 Käyttäjätilin luomisen yhteydessä:

3.2.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Tilin luomisessa vain oikeaa nimeään sekä totuudenmukaisia henkilö- ja korttitietojaan ja pitämään ne aina ajan tasalla.

3.2.2 Käyttäjä suostuu siihen, että häntä voidaan pyytää esittämään henkilöllisyystodistus toimittamalla kuva ajokortista tai virallisesta henkilötodistuksesta saadakseen tai säilyttääkseen pääsyn Palveluihin

3.2.3 Käyttäjä on vastuussa Tilinsä käyttöoikeudesta, hallinnasta ja turvallisuudesta sekä (i) tilinsä käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, ja (ii) kaikista tilinsä kautta suoritetuista toimista, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, aktivoinnista (lukituksen avaamisesta), käytöstä, deaktivoinnista (matkan päättämisestä) ja sähköajoneuvojen asianmukaisesta pysäköinnistä tämän Sopimuksen mukaisesti ja tapauskohtaisesti sallituilla pysäköintialueilla, tai sen laiminlyönnistä, ellei Käyttäjä ole ilmoittanut tilinsä väärinkäytöstä kohdan 3.2.4. mukaisesti. Bolt olettaa, että kuka tahansa, joka käyttää Käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa, on saanut siihen luvan Käyttäjältä

3.2.4 Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Boltille välittömästi, jos saa tietää luvattomasta pääsystä Tilille tai sen luvattomasta käytöstä tai muusta tilanteesta, joka voi aiheuttaa Tilin hallinnan menettämisen

3.2.5 Käyttäjä hyväksyy, että Boltilla on oikeus keskeyttää tai poistaa Tili käytöstä sikäli kun (i) Sovelluksen laillisen käytön varmistaminen sitä edellyttää, mukaan lukien rajoituksetta petostentorjuntaan, riskinarviointiin, tutkimukseen ja asiakastukeen liittyvät tarkoitukset sitä edellyttävät, (ii) Sopimuksen noudattamisen varmistaminen edellyttää, (iii) sovellettavan lain tai tuomioistuimen, lainvalvontaviranomaisen tai muun hallinnollisen elimen tai valtion elimen määräyksen noudattaminen sitä edellyttää, tai (v) kuten tässä sopimuksessa on muutoin määrätty.

3.2.6 Käyttäjä hyväksyy, että Bolt voi lähettää Käyttäjälle tekstiviestejä (SMS), push-ilmoituksia ja sähköpostiviestejä Palveluiden yhteydessä.

4. Sähköajoneuvojen käyttö

4.1 Avaamalla sähköajoneuvon lukituksen sovelluksen kautta Käyttäjä sitoutuu vuokraamaan sähköajoneuvon jakoperiaatteella ("Basic Passi") tai ennakkoon maksetun palvelupaketin kautta ("Pre-Paid Pass") tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja vuokra-aikana sovellettavan Maksuaikataulun mukaisesti.

4.2 Aina, kun Käyttäjä avaa sähköajoneuvon lukituksen ja aloittaa matkan, Käyttäjä ilmaisee ja todistaa, että on lukenut ja ymmärtänyt:

4.2.1 Kaikki sovellettavat liikennelait ja -määräykset

4.2.2 Liitteessä A luetellut Ajosäännöt

4.2.3 Turvallisuustyökalut

4.2.4 Kyseessä olevaa Palvelualuetta koskevat käyttöehdot, ja

4.2.5 Kohdassa 3.1 luetellut kelpoisuusedellytykset vahvistaen, että ne täyttyvät.

4.3 Avaamalla sähköajoneuvon lukituksen Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu seuraavaan:

4.3.1 Sähköajoneuvo ja siihen liitetyt laitteet pysyvät aina Boltin omaisuutena, ja että Käyttäjä ei pura, muokkaa, korjaa, vandalisoi tai vahingoita sähköajoneuvoa tai siihen kiinnitettyjä laitteita millään tavalla,

4.3.2 Käyttäjä käyttää sähköajoneuvoa tämän Sopimuksen mukaisesti mukaan lukien Ajosäännöt, Turvallisuustyökalut, Sovelluksessa olevat ohjeet, käsikirjat ja ohjeistukset sekä asianomaisen Palvelualueen käyttöehdot,

4.3.3 Käyttäjä ei salli kenenkään muiden henkilöiden käyttää sähköajoneuvoa, jonka lukituksen Käyttäjä on avannut, ja

4.3.4 Käyttäjä kantaa täyden vastuun sähköajoneuvon hoidosta vuokra-aikana ja palauttaa sähköajoneuvon samassa kunnossa kuin se oli vuokrattu sallittuun pysäköintialueeseen paikallisten lakien, sähköajoneuvon tyypin ja Sovelluksessa määriteltyjen pysäköintiohjeiden mukaisesti ("Sallittu pysäköintialue"). Jos sähköajoneuvon palautetaan vahingoittuneena tai korjauskelvottomana, Käyttäjältä veloitetaan maksu, joka vastaa kohdan 5.6.2. mukaisia korjauskustannuksia.

4.4 Jos sähköajoneuvon latausteho loppuu vuokrauksen aikana, Käyttäjän on lopetettava matka Sovelluksen ohjeiden ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja pysäköitävä sähköajoneuvon Sallitulle pysäköintialueelle.

4.5 Käyttäjän on ilmoitettava Boltille kaikista onnettomuuksista, kolareista, vahingoista, henkilövahingoista, varastetuista tai kadonneista sähköajoneuvoista kohdan 10.1 mukaisesti heti, kun tällainen tapahtuma tapahtuu. Jos tapahtumaan liittyy henkilövahinkoja, omaisuusvahinkoja tai varastettu sähköajoneuvo, Käyttäjän on tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisilaitokselle 24 tunnin kuluessa.

4.6 Saatamme valituilla palvelualueilla sallia sinun (”Kyydin tarjoaja”) avata useiden sähköajoneuvojen lukituksen tililläsi samanaikaisesti, jotta vierailevat matkustajat (”Vieraat”) voisivat osallistua kimppakyytiin (”Ryhmäajo”). Ryhmäajo-toiminto näkyy sovelluksessa saatavuuden mukaan. Kyydin tarjoaja ymmärtää, että alennukset, kampanjat ja muut hyvitykset tai kannustimet eivät välttämättä ole sovellettavissa. Ryhmäajo-toimintoa käyttämällä Kyydin tarjoaja hyväksyy ja sitoutuu:

4.6.1 asettamaan Kyydin tarjoajan mobiililaitteen jokaisen Vieraan saataville, jotta tämä voi henkilökohtaisesti lukea ja noudattaa kaikkia tämän sopimuksen, Tietosuojakäytäntömme, Ajosääntöjemme ja turvallisuustyökalujen sovellettavia määräyksiä.

4.6.2 varmistamaan, että kaikki Vieraat ovat vähintään 18-vuotiaita ja täyttävät edellä 3.1.4 ja 3.1.5 kohdassa luetellut kelpoisuusehdot.

4.6.3 valtuuttamaan meidät veloittamaan Kyydin tarjoajan tiliin liitettyä valittua maksutapaa kaikista Ryhmäajon aikana tarjottuihin palveluihin liittyvistä maksuista ja palkkioista.

4.6.4 ottamaan täyden vastuun kaikista vahingoista, menetyksistä ja loukkaantumisista, jotka aiheutuvat Vieraiden moitittavasta toiminnasta Palveluiden käytön aikana.

4.6.5 ottamaan täyden vastuun kaikista sakoista, maksuista, rangaistuksista ja/tai muista maksuista, jotka johtuvat Ryhmäajossa lukitsemattomien sähköajoneuvojen käytöstä tai siitä, että Vieraat pysäköivät sähköajoneuvon väärin (esim. sallitun pysäköintialueen ulkopuolelle) tai siitä, että Vieras rikkoo lakia, sääntöjä, määräyksiä tai asetuksia käyttäessään palveluja, ja maksamaan ne.

5. Maksaminen ja maksut

5.1 Palveluitamme voidaan käyttää Basic Passin tai Pre-Paid Passin kautta, jos ne ovat saatavilla. Käyttäjältä veloitetaan maksut sähköajoneuvon ja Palveluiden käytöstä Maksuaikataulumme ja sähköajoneuvon tyypin perusteella. Jokaisen sähköajoneuvon käyttökausi katsotaan alkaneeksi, kun Käyttäjä napsauttaa kohtaa "Avaa lukitus", ja päättyneeksi, kun Käyttäjä napsauttaa kohtaa "Lopeta matka" (tai vastaavat painikkeet Sovelluksessa). Maksuihin ja muihin kuluihin voidaan soveltaa asianmukaisia veroja ja muita paikallishallinnon maksuja, jotka Bolt voi veloittaa ja kerätä.

5.2 Tietyillä Palvelualueilla Käyttäjällä voi olla mahdollisuus ostaa Palveluita Pre-Paid Passin avulla. Pre-Paid Passiin sovellettavat käyttö- ja hinnoitteluehdot näkyvät Sovelluksessa, ja Käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä ne ennen ostamista. Ne sisältävät kuvauksen Pre-Paid Passin rajoituksista. Rajoituksiin voi sisältyä päivittäisiä aikarajoituksia, lukitusten avaamismäärän rajoitus tai päivittäisten matkojen määrän rajoituksia. Pre-Paid Passia ei voi käyttää kampanjatarjousten, palkintojen tai muiden alennusten yhteydessä. Pre-Paid Passin osto ei takaa Palveluiden saatavuutta. Pre-Paid Passit vanhenevat ostohetkellä voimassa olevissa käyttöehdoissa ja hinnoitteluehdoissa mainittuna viimeisenä voimassaolopäivänä.

5.3 Käyttäjällä on lakisääteinen oikeus peruuttaa Pre-Paid Passinsa 14 päivän kuluessa ostopäivästä ilmoittamatta mitään perusteluja. Mikäli Käyttäjä haluaa peruuttaa Pre-Paid Passinsa, Käyttäjä voi joko (i) käyttää liitteessä B olevaa peruuttamislomakkeen mallia tai (ii) tehdä minkä tahansa muun yksiselitteisen ilmoituksen päätöksestään peruuttaa Pre-Paid Pass ottamalla yhteyttä Boltiin kohdan 10.1. mukaisesti.

5.4 Mikäli Käyttäjä aktivoi Pre-Paid Passin 14 päivän peruuttamisajan kuluessa Pre-Paid Passin ostamisesta (mikä tarkoittaa, että Käyttäjä erikseen pyytää, että Palveluita aletaan toimittaa tästä päivämäärästä alkaen ja ennen peruuttamisajan päättymistä), Käyttäjä luopuu yksiselitteisesti peruuttamisoikeudestaan. Mikäli Käyttäjä käyttää peruuttamisoikeuttaan 14 päivän kuluessa edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, Käyttäjällä on oikeus saada suhteellinen korvaus (pro rata -periaatteella) niiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, jotka ostetussa ja peruuttamiseen asti käytetyssä Pre-Paid Passissa on.

5.5 Bolt voi lanseerata kampanjakuponkeja tai -koodeja, joihin sovelletaan kampanjakoodikohtaisesti vahvistettuja lisäehtoja ("Kampanjakoodit"). Bolt pidättää oikeuden muuttaa tai peruuttaa Kampanjakoodeja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Bolt voi keskeyttää tai peruuttaa Kampanjakoodit ja Sovelluksen käytön milloin tahansa, mikäli on syytä uskoa, että Kampanjakoodien käyttö tai lunastaminen on ollut virheellistä, vilpillistä, laitonta tai rikkonut kampanjakoodien sovellettavia ehtoja tai tätä Sopimusta.

5.6 Jos sähköajoneuvo, jonka lukitus on avattu Käyttäjän Tiliä käyttäen:

5.6.1 pysäköidään sallitun pysäköintialueen ulkopuolelle, Bolt voi oman harkintansa mukaan veloittaa Käyttäjältä noutomaksun, joka on enintään 100 euroa. Tämä määrä perustuu noutokustannuksiimme ja niihin liittyviin tappioihin.

5.6.2 näyttää vahingoittuneen yli normaalin kulumisen, on huonossa kunnossa tai sitä on vandalisoitu, Bolt voi oman harkintansa mukaan periä Käyttäjältä korvauksen, joka on yhtä suuri kuin sähköajoneuvon ja laitteiden korjaus- tai vaihtokustannukset

5.6.3 hylätään ilman erillistä ilmoitusta, Käyttäjä on vastuussa kaikista maksuista, kunnes sähköajoneuvon on palautettu; lisäksi Bolt veloittaa enintään 120 euron hakumaksun ja sovelluksessa ilmoitetun enimmäiskyytimaksun riippuen ajasta, joka sähköajoneuvon palauttamiseen kuluu. Tämä määrä perustuu kustannuksiimme ja niihin liittyviin tappioihin.

5.6.4 ei palauteta (toisin sanoen matka on päättynyt ja sähköajoneuvo on pysäköity) 48 tunnin kuluessa, jolloin Bolt voi oman harkintansa mukaan katsoa sähköajoneuvon kadonneeksi tai varastetuksi, jolloin Bolt voi veloittaa Käyttäjältä enintään 500 euroa sähköajoneuvoa kohti ja tehdä Käyttäjästä rikosilmoituksen poliisille.

5.6.5 ei ole pysäköity Ajosääntöjen kohdan 3 mukaisesti ja jota ei ole todistettu selkeällä valokuvalla ajomatkan päättymisestä, kun sovelluksessa kehotetaan tekemään niin, voimme veloittaa sinulta 6 euron maksun (”Pysäköinninvalvontamaksu”). Hyväksyt, että epäasianmukainen pysäköinti tai selkeän loppukuvan ottamatta jättäminen tarkoittaa tämän sopimuksen rikkomista. Lisäksi tunnustat, että Pysäköinninvalvontamaksun periminen on kohtuullinen ja välttämätön toimenpide pysäköintialueiden ja julkisten tilojen asianmukaisen käytön sekä muiden käyttäjien ja yleisön turvallisuuden ja mukavuuden varmistamiseksi.

5.7 Kun käytät palveluitamme, sinun on noudatettava kaikkia paikallisia lakeja, liikennesääntöjä ja pysäköintisääntöjä. Olet vastuussa kaikista sakoista, takavarikointimaksuista, rangaistuksista ja/tai muista maksuista, jotka aiheutuvat minkä tahansa sähköajoneuvon käytöstä, minkä tahansa sähköajoneuvon pysäköimisestä väärin (esim. sallitun pysäköintialueen ulkopuolelle) tai minkä tahansa lain, säännön, määräyksen tai säännöksen rikkomisesta Palveluja käyttäessään. Suostut siihen, että voimme maksaa kaikki sakot, takavarikointimaksut ja rangaistukset, jotka on määrätty meille suoraan tai jotka on määrätty meille puolestasi, ja että meillä on oikeus saada korvaus näistä määristä sekä kohtuullinen hallinnollinen palkkio, joka ei ylitä 30 euroa. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt, että voimme veloittaa nämä summat valitsemaltasi maksutavalta.

5.8 Kaikki Boltille erääntyneet ja maksettavat summat veloitetaan Käyttäjän valitsemalla maksutavalla. Jos nämä maksutavat epäonnistuvat, voidaan käyttää muita perintämenettelyjä. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki Boltin perintäkulut mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos Käyttäjä ei maksa Boltille erääntyneitä summia ajallaan. Meillä on oikeus keskeyttää tilisi käyttö tai poistaa se käytöstä, jos et maksa erääntynyttä velkaasi. Jos sinulla on kysyttävää keskeyttämisestä, ota yhteyttä tukitiimiimme. Tilisi avataan uudelleen, kun erääntynyt summa on maksettu.

5.9 Käyttäjä voi maksaa Palveluista valitsemallaan maksutavalla, joka edellyttää ennakkoaktivointia Sovelluksessa. Käyttäjä valtuuttaa Boltin veloittamaan Tiliinsä liitetyltä ja valitsemaltaan maksutavalta kaikki tämän Sopimuksen nojalla Käyttäjälle aiheutuneet maksut. Tällaisiin maksuihin sovelletaan asianmukaisia veroja, jotka Bolt veloittaa ja kerää.

5.10 Bolt ja sen alihankkijat tukevat sovelluksen sisäistä maksua, tarjoavat apua ja ratkaisevat sovelluksen sisäisiin maksuihin liittyviä kiistoja. Mikäli Käyttäjä kiistää minkä tahansa maksutapahtuman, jonka Bolt on veloittanut Käyttäjän valitsemalta maksutavalta, Käyttäjän on otettava Boltiin yhteyttä kohdan 10.1 mukaisesti 10 arkipäivän kuluessa.

5.11 Bolt voi veloittaa luotto- ja pankkikorttimaksuista palvelumaksun jokaisesta Palveluiden tilaukseen lisätystä maksusta. Palvelumaksu on Visa/Mastercard-palvelumaksu. Palvelumaksun suuruus näkyy sovelluksessa. Käyttäjän pankki voi veloittaa luotto- tai pankkikortin käytöstä lisämaksuja, joita ei näytetä sovelluksessa. Käyttäjän on hyvä huomioida, että kun Käyttäjä on varannut sähköajoneuvon, Bolt vahvistaa maksun saatavuuden automaattisesti luottokortilta.

5.12 Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Boltille välittömästi kaikista Tiliin liittyviin valittuihin maksutapoihin tehdyistä muutoksista, jotka voivat heikentää Boltin mahdollisuuksia veloittaa Käyttäjää tämän Sopimuksen mukaisesti.

6. Vastuu

6.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluiden, sähköajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden käyttö on yksin Käyttäjän itsensä henkilökohtaisella vastuulla ja että Bolt ei ole vastuussa mistään seurauksista, korvauksista, vaatimuksista, kanneperusteista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, vammoista, kuluista, rangaistuksista, oikeudellisista maksuista tai korvauksista, olivatpa ne sitten ennakoitavissa tai ennakoimattomia tai tiedossa tai tuntemattomia, joita Käyttäjä tai kolmas osapuoli saattaa kärsiä Palveluiden käytön seurauksena. Käyttäjä ymmärtää tällaiset riskit täysin ja hyväksyy, että:

6.1.1 sähköajoneuvoilla ajamiseen liittyy monia ilmeisiä ja ei niin ilmeisiä riskejä, vaaroja ja riskitekijöitä, jotka voivat johtaa Käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumiseen tai kuolemaan sekä omaisuusvahinkoihin, eikä tällaisia riskejä, vaaroja ja vaaratekijöitä voida aina ennustaa tai välttää

6.1.2 sähköajoneuvo on laite, jossa saattaa ilmetä toimintahäiriö, vaikka se olisi asianmukaisesti huollettu, ja tällainen toimintahäiriö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, ja

6.1.3 kypärän ja muiden suojavarusteiden käyttäminen sekä Ajosääntöjen ja tämän Sopimuksen huolellinen noudattaminen ovat olennaisen tärkeitä vammojen ja muiden ihmisten loukkaantumisten tai omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi.

6.2 Jos Käyttäjä aiheuttaa vahinkoa tai vahinkoa toiselle henkilölle tai omaisuudelle käyttäessään palveluita, on Käyttäjä vastuussa kaikista seurauksista, vahingonkorvausvaatimuksista, maksukehotuksista, kanneperusteista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, vammoista, maksuista, kuluista ja kustannuksista, rikesakoista, oikeudenkäyntikuluista, tuomioista, kanteista ja kaikenlaisista korvauksista tai kuluista, olivatpa ne ennakoitavissa tai odottamattomia, ja olivatpa ne tiedossa tai ei tiedossa. Jos Käyttäjän toiminta on sellaista, että Bolt joutuu maksamaan kolmansien osapuolten korvausvaatimuksia, Käyttäjä on yksin vastuussa Boltille ja suostuu korvaamaan Boltille kaikki tappiot, joita Boltille aiheutuu näiden kolmansien osapuolten korvausvaatimusten maksamisesta.

6.3 Bolt pidättää oikeuden tarjota vastuuvakuutusjärjestelyä ("Vakuutusturva") vakuutukseksi (jollei vakuutusturvan rajoituksista ja poikkeuksista muuta johdu) siitä vastuusta, joka Käyttäjälle aiheutuu kolmannen osapuolen loukkaantumisesta tai kolmannen osapuolen fyysiselle omaisuudelle vahingossa aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu sähköajoneuvon käytöstä. Jos et jostain syystä ole oikeutettu vakuutusturvaan, ymmärrät ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikista kustannuksista, joita olet aiheuttanut kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien rajoituksetta ambulanssikuljetuspalvelujen, sairaalavierailujen ja lääketieteellisen hoidon kustannukset.

6.4 Kaikki Palvelut, erityisesti sähköajoneuvot ja niihin liittyvät laitteet, toimitetaan "SELLAISENAAN" ja "SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA". Lain sallimissa rajoissa suljemme pois ja sanoudumme irti kaikista takuista tai ehdoista, olivatpa ne mitä tahansa nimenomaisia, oletettuja tai minkä tahansa sovellettavan lain asettamia. Emme vakuuta, takaa tai lupaa, että mikään Palveluista, sähköajoneuvoista tai niihin liittyvistä laitteista on hyvässä kunnossa tai virheettömässä tilassa tai että viivästyksiä, puutteita, keskeytyksiä tai epätarkkuuksia ei tapahdu suhteessa Palveluihin, sähköajoneuvoihin tai niihin liittyviin laitteisiin. Erityisesti sanoudumme irti emmekä anna mitään vakuutuksia, takuita, suosituksia tai lupauksia, nimenomaisia tai oletettuja, siitä, että:

6.4.1 ovatko Palveluiden tiedot (mukaan lukien Sovelluksen ohjeet) tarkkoja, täydellisiä, oikeita, riittäviä, hyödyllisiä, oikea-aikaisia tai luotettavia

6.4.2 korjataanko tai oikaistaanko Palveluissa olevat viat tai virheet

6.4.3 ovatko Palvelut saatavilla tiettynä ajankohtana tai tietyllä Palvelualueella, ja

6.4.4 onko Palveluiden käyttö laillista millä tahansa Palvelualueella.

6.5 Kaikki Palveluihin liittyvät oletetut ehdot ja takuut on suljettu pois lain sallimassa laajuudessa. Mikään tässä Sopimuksessa ei poissulje, rajoita tai muuta mitään takuuta tai ehtoa, oikeutta tai korjaustoimenpidettä, joka on implisiittinen tai määrätty sovellettavassa laissa, jota ei voida laillisesti sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa.

6.6 Jos jokin takuu tai ehto on implisiittinen tai asetettu millä tahansa sovellettavalla lailla eikä sitä voida sulkea pois ("Ei-poissuljettavissa oleva määräys") emmekä voi rajoittaa oikeussuojakeinojasi ei-poissuljettavan ehdon rikkomiseen, vastuumme ei-poissuljettavan ehdon rikkomisesta rajoittuu yksinomaan (lain salliessa) valinnanmahdollisuutemme käyttämiseen seuraavassa:

6.6.1 Irtaimiston osalta irtaimiston korvaamisessa tai vastaavan irtaimiston hankkimisesta, irtaimiston korjaamisessa, irtaimiston korvaamisesta tai vastaavan irtaimiston hankkimisesta aiheutuvien kustannusten maksamisessa tai irtaimiston korjaamisesta aiheutuvien kustannusten maksamisessa, tai

6.6.2 Kyseen ollessa palvelujen suorittamisesta, palvelujen suorittamisesta uudelleen tai palvelujen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten uudelleen maksamisesta.

6.7 Boltin yhteenlaskettu vastuu kaikista tästä Sopimuksesta johtuvista vaatimuksista, mukaan lukien vahingonkorvaukseen tai muihin syihin perustuvat vaateet, ei missään tapauksessa ylitä 500 euroa tai Boltille maksettujen maksujen määrää siltä vuokra-ajalta, jonka aikana korvausvaatimuksen tai vaateiden syntymisen aiheuttanut tilanne, onnettomuus tai tapahtuma tapahtui, sen mukaan, kumpi näistä on pienempi. Emme kuitenkaan rajoita oikeuttasi vaatia vahingonkorvausta tai käyttää muita laissa säädettyjä oikeussuojakeinoja, jos palvelumme eivät ole näiden käyttöehtojen mukaisia.

6.8 Bolt tai Käyttäjä eivät ole vastuussa sellaisista vahingoista tai viivästyksistä tai epäonnistumisista suorituskyvyssä, jotka johtuvat olosuhteista, joihin järjestämätön osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa, mukaan lukien rajoituksetta luonnonvoimista aiheutuvat syyt tai muut ylivoimaiset esteet, kuten maanjäristys, tulipalo, tulva, sota, terrorismi, siviili-, teollisuus- tai sotilastoimien aiheuttamat häiriöt, sabotaasi, työlakko tai työsulku, pandemia, epidemia, mellakka, yleishyödyllisten palvelujen tai viestintäpalvelujen katoaminen tai toimintahäiriö, merkittävä kyberhyökkäys, tuomioistuimen määräys, siviili- tai sotilasviranomaisen teko tai valtion, oikeusviranomaisen tai sääntelyviranomaisen toimet.

6.9 Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Bolt tai mikään sen tytäryhtiöistä, edustajista, johtajista tai työntekijöistä ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita Käyttäjälle voi aiheutua tämän Sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä tai Sovelluksen käytön seurauksena mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin:

6.9.1 suorat tai välilliset omaisuusvahingot tai rahalliset menetykset

6.9.2 tulon- tai ansionmenetys tai ennakoitujen säästöjen menetys

6.9.3 liiketoiminnan, sopimusten, yhteyksien, liikearvon ja maineen menetykseen sekä kaikkiin liiketoiminnan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvat menetykset

6.9.4 tietojen katoaminen tai epätarkkuus, tai

6.9.5 muun tyyppiset menetykset tai tappiot.

7. Omat sisältösi

7.1 Vahvistat, että kaikki tekstit, kuvat tai muut tiedot, jotka annat meille käyttäessäsi Palveluita ("Sisältösi") täyttävät Hyväksyttävän käytön säännöt, kuten alla kohdassa 8 on esitetty.

7.2 Emme vaadi omistusoikeutta Sisältöihisi, ja niiden omistajuus säilyy sinulla ja niillä kolmansilla osapuolilla, joiden sisältöjä sisällytät Sisältöösi. Myönnät meille maailmanlaajuisen, ei-yksinoikeudellisen, rojaltivapaan ja ikuisen lisenssin käyttää, kopioida, jäljentää, jakaa, mukauttaa, muotoilla uudelleen, muokata, julkaista, kääntää, lisensoida, alilisensoida ja hyödyntää Sisältöäsi missä ja missä tahansa muodossa Palvelujen tarjoamiseksi (mukaan lukien tarvittaessa sallia muiden Käyttäjien tarkastella Sisältöäsi).

7.3 Sinun on varmistettava, että voit myöntää meille edellä mainitun lisenssin mihin tahansa sisältöön, jonka omistaa kolmas osapuoli, jonka sisällytät Sisältöösi.

7.4 Oikeutemme käyttää Sisältöjäsi ei millään tavoin vaikuta tietosuojaoikeuksiisi. Katso Tietosuojakäytännöstämme lisätietoja siitä, miten käytämme henkilötietojasi.

7.5 Meillä on oikeus valvoa mitä tahansa Sisältöäsi ja hylätä, estää tai poistaa Sisältösi, jos uskomme sen rikkovan mitä tahansa Hyväksyttävän käytön sääntöjä.

8. Hyväksyttävän käytön säännöt

8.1 Tämän Sopimuksen muiden vaatimusten lisäksi tässä osiossa kuvataan erityisiä sääntöjä, jotka koskevat Sovelluksen käyttöä ("Hyväksyttävän käytön säännöt").

8.2 Kun käytät Sovellusta, et saa:

8.2.1 kiertää, poistaa käytöstä, tai muulla tavoin häiritä sovelluksen turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia,

8.2.2 sallia toisen henkilön käyttää Sovellusta puolestasi,

8.2.3 käyttää Sovellusta, jos olemme keskeyttäneet tai kieltäneet sinua käyttämästä sitä,

8.2.4 puolustaa, edistää tai harjoittaa laitonta tai lainvastaista toimintaa tai käyttäytymistä, joka aiheuttaa henkilöön tai irtaimistoon kohdistuvia tappioita tai vahinkoa,

8.2.5 muokata, siepata, häiritä tai hakkeroida Sovellusta tai haitata sen toimintaa,

8.2.6 väärinkäyttää Sovellusta ottamalla tietoisesti käyttöön viruksia, troijalaisia, matoja, logiikkapommeja tai muuta materiaalia, joka vahingoittaisi Sovellusta tai sovelluksen käyttäjää,

8.2.7 kerätä Sovelluksesta tietoja muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaisesti,

8.2.8 lähettää tai julkaista Sisältöä, joka sisältää alastomuutta tai väkivaltaa tai on muutoin herjaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, harhaanjohtavaa, valheellista tai loukkaavaa,

8.2.9 lähettää tai julkaista sisältöä, jota et itse omista tai jota sinulla ei ole oikeutta käyttää tai joka muuten loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita oikeuksia,

8.2.10 käyttää omaa Sisältöäsi omistajan määrittämien lisenssiehtojen vastaisesti,

8.2.11 lähettää tai antaa mitään tietoja tai kommentteja toisesta henkilöstä ilman kyseisen henkilön lupaa,

8.2.12 uhata, väärinkäyttää tai loukata toisen yksityisyyttä tai aiheuttaa ärsytystä, haittaa tai tarpeetonta ahdistusta tai häiritä, järkyttää, hämmentää, pelotella tai ärsyttää ketään muuta henkilöä,

8.2.13 käyttää mitä tahansa automaattista järjestelmää, mukaan lukien rajoituksetta "robotit", "hämähäkit" tai "offline-lukijat", päästäksesi sovellukseen tavalla, joka lähettää sovellukseen enemmän pyyntöviestejä kuin ihminen voi kohtuudella tuottaa samassa ajassa, tai

8.2.14 muut toimet, joita pidetään sopimattomana Sovelluksen käyttönä.

8.3 Hyväksyttävän käytön sääntöjen, AAjosääntöjen tai TTurvallisuustyökalujen noudattamatta jättäminen rikkoo olennaisesti tätä Sopimusta ja voi johtaa seuraavaan:

8.3.1 Sovelluksen käyttöoikeuden välitön väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen ja/tai mikä tahansa muu Bolt-sovellus tai -palvelu.

8.3.2 Sisältösi välitön väliaikainen tai pysyvä poistaminen.

8.3.3 varoitus

8.3.4 oikeustoimet Käyttäjää vastaan mukaan lukien menettelyt kaikkien rikkomisesta aiheutuvien kulujen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kohtuulliset hallinnolliset ja oikeudelliset kustannukset) perimiseksi, ja

8.3.5 tällaisten tietojen luovuttaminen virkavallalle, sikäli kun pidämme sitä tarpeellisina.

9. Sovellettava laki

9.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Viron tasavallan lainsäädäntöä ja sitä tulkitaan Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

9.2 Velvoitteisiin sovelletaan kunkin Palvelualueen lakeja, esimerkiksi Palvelualueella voimassa olevia liikenne- ja pysäköintilakeja ja -määräyksiä ("Paikalliset lait"), ja Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tällaisia paikallisia lakeja.

9.3 Mikäli olet kuluttaja ja sinulla on asuinpaikka EU:n alueella, sinulla on lisäksi asuinmaasi lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoama suoja. Sekä Bolt että Käyttäjä alistuvat Viron tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi nostaa kanteen kuluttajansuojaa koskevien oikeuksiensa toteuttamiseksi tähän sopimukseen liittyen Virossa tai siinä EU-maassa, jossa hän asuu. Sinulla voi olla myös oikeus tehdä hakemus paikalliselle kuluttajansuojaviranomaiselle tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

10. Muut asiat

10.1 Tiedonannot, ilmoitukset ja muu tähän Sopimukseen tai Boltin tarjoamiin Palveluihin liittyvä viestintä tulee toimittaa joko Sovelluksen kautta, lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@bolt.eu tai raportoitu sovelluksessamme tai verkkosivustollamme käytettävissä olevien asiakastukikanavien kautta.

10.2 Käyttäjä hyväksyy, että Bolt voi siirtää tämän Sopimuksen ja kaikki siihen sisällytetyt sopimukset automaattisesti yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme mukaan.

10.3 Jos Yleisten käyttöehtojen ja sovellettavan Palvelualueen käyttöehtojen välillä on ristiriita tai vastakkainasettelua, noudatetaan Palvelualueen käyttöehtoja.

LIITE A

Yleiset Ajosäännöt: Sähköajoneuvot

1 Turvallisuusseikkojen tarkastaminen

1.1 On Käyttäjän itsensä vastuulla suorittaa huolellinen turvatarkastus ennen sähköajoneuvon käyttöä. Turvatarkastus sisältää rajoituksetta seuraavat: a) rungon hyvä kunto, b) pyörien hyvä kunto (ts. että pyörät eivät ole tyhjentyneet tai että ne eivät ole lian tai mudan tukkimia), c) jarrujen turvallinen toiminta, d) riittävä akkuvirta, e) sähköajoneuvon äänimerkin toiminnan testaus, f) valojen ja heijastimien on oltava hyvässä toimintakunnossa, mikäli sähköajoneuvolla aiotaan ajaa pimeässä, g) sähköajoneuvossa ei ole vaurioita, epätavallista tai liiallista kulumista, tai muita mekaanisia ongelmia tai huoltotarpeita, lisäksi (h) noudatetaan erityisesti Turvallisuustyökalujen ohjeita, jotka ovat saatavilla sovelluksessa sähköajoneuvon varauksen yhteydessä.

1.2 Koko matkan ajan Käyttäjän tulee jatkuvasti valvoa, että sähköajoneuvo ja sen toiminta ovat edellä mainittujen turvallisuusvaatimusten mukaisia. Jos havaitset matkan aikana turvallisuusvaatimusten rikkomisen tai huomaat muita mahdollisesti vaarallisia vikoja, olosuhteita tai uhkia, sähköajoneuvolla ajaminen on välittömästi lopetettava heti, kun niin tekeminen on turvallista, ja asiasta on ilmoitettava Boltille Sopimuksen kohdan 10.1 mukaisesti.

2 Tieliikenneturvallisuus

2.1 Käyttäjän on aina ajettava ja käytettävä sähköajoneuvoa turvallisesti. Kun käytät, kuljetat sähköajoneuvoa tai matkustat sen kyydissä, sinun on: a) noudatettava kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -määräyksiä, b) noudatettava Turvallisuustyökalujen ohjeita, c) käytettävä turvalaitteita edellä mainittujen lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti ja niiden vaatimusten mukaisesti, jotka ovat kohtuudella tarpeen henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi (kuten kypärä, suojukset ja asianmukaiset kengät), d) pidättäydyttävä ajamasta sähköajoneuvoa alkoholin, huumeiden, lääkkeiden tai muiden sellaisten aineiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää kykyäsi käyttää sähköajoneuvoa turvallisesti, e) huomioitava nopeusrajoitus ja nopeuden mukauttaminen tilanteen mukaiseksi ottaen huomioon ajokokemuksesi, tieolosuhteet, tien ja sähköajoneuvon kunnon, sääolosuhteet, liikennetiheyden ja muut liikenneolosuhteet siten, että pystyt aina pysäyttämään sähköajoneuvon törmäämättä esteisiin, jotka ovat tai joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan tiellä, f) pidättäydyttävä käyttämästä matkapuhelinta, tablettia, kannettavaa tietokonetta, tekstiviestilaitetta, musiikkisoitinta tai muuta laitetta, joka voi estää sinua ajamasta turvallisesti sähköajoneuvolla, g) pidättäydyttävä ajamasta sähköajoneuvolla päällystämättömillä teillä, veden läpi (normaalin kaupunkiajelun ulkopuolella) tai missä tahansa paikassa, joka on kielletty, laiton tai aiheuttaa häiriötä muille, h) pidättäydyttävä käyttämästä sähköajoneuvoa kilpa-ajoon, vuoristoajoon, stunt- tai temppuajoon, i) pidättäydyttävä ajamasta sähköajoneuvolla moottoriteillä ja rajoitetuilla teillä, j) pidättäydyttävä ajamasta sähköajoneuvolla liikenteen kulkusuunnan vastaisesti, k) pidättäydyttävä ajamasta sähköajoneuvolla vain jalankulkijoille tarkoitetuilla teillä, l) pidättäydyttävä ajamasta sovelluksessa määritellyn sallitun ajoalueen ulkopuolella, m) pidättäydyttävä ajamasta huonossa tai vaarallisessa säässä tai tieolosuhteissa mukaan lukien lumi, rakeet, jää, räntä, jääsade tai sähkömyrskyt, jotka voivat tehdä sähköajoneuvolla matkustamisesta vaarallista, n) pidättäydyttävä sähköajoneuvon enimmäispainorajan ylittämisestä (95 kilogrammaa), o) pidättäydyttävä muiden henkilöiden mukana kuljettamisesta sähköajoneuvon kyydissä, p) pidättäydyttävä kuljettamasta mukanaan mitään tavaroita (esim. salkkuja, reppuja, laukkuja ja/tai muita esineitä), mikäli ne voivat estää sinua käyttämästä sähköajoneuvoa turvallisesti, ja q) käytettävä vaaleita vaatteita varmistaaksesi, että muut tienkäyttäjät huomaavat sinut helposti.

3 Pysäköinti

3.1 Sinun tulee: a) olla pysäköimättä sähköajoneuvoa tavalla, joka voi rikkoa sovellettavia paikallisia lakeja, b) olla tukkimatta tietä, estämättä liikennettä tai tukkimatta liikaa jalkakäytäviä, c) pysäköidä sähköajoneuvo selkeästi seisonta-asentoon, jotta muutkin käyttäjät voivat nauttia sähköajoneuvon käytöstä, d) noudattaa sovelluksessa esitettyjä pysäköintiohjeita ja tarvittaessa pysäköidä sähköajoneuvo määrätylle pysäköintialueelle, e) ilmoittaa kaikista sähköajoneuvoista, jotka eivät ole pysäköityinä sallittuun pysäköintialueeseen käyttäessään Palveluja ilmoittamalla Boltille asiasta kohdan 10.1 mukaisesti tai Sovelluksessa olevan toiminnon avulla.

LIITE B

Peruuttamislomakemalli

Bolt Operations OU:lle (Vana-Lõuna 15, Tallinna 10134, Viro) info@bolt.eu):

Ilmoitan täten peruvani seuraavan palvelun tarjoamista koskevan sopimukseni: Pre-Paid Passin ostaminen palvelujen käyttöä varten.

Tilattu: [kuluttaja täyttää]

Kuluttajan (kuluttajien) nimi: [kuluttaja täyttää]

Kuluttajan (kuluttajien) osoite: [kuluttaja täyttää]

Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain jos tämä lomake on ilmoitettu paperilla),

Päiväys: [kuluttaja täyttää]