Opći uvjeti dostave Paketa

Ovi Opći uvjeti za dostavu Paketa postavljeni su kao dodatak i u skladu s dodatnim Općim uvjetima za Vozače, Odredbama i uvjetima za putnike te Pravilima o privatnosti za putnike i definiraju uvjete za korištenje Dostave Paketa putem Bolt aplikacije.

Sve što nije obuhvaćeno ovim Općim uvjetima dostave Paketa, za Vozače određuje se Općim uvjetima za Vozače te za korisnike Odredbama i uvjetima za putnike i Pravilima privatnosti za putnike. U slučaju bilo kakvih kontradiktornosti s korištenjem dostave Paketa, vrijede uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima dostave Paketa.

Korištenjem aplikacije Bolt svaki korisnik, odnosno Vozač, suglasni su s primjenom i sadržajem ovih Općih uvjeta za dostavu Paketa, kao i na obradu osobnih podataka pod uvjetima sadržanim u ovim Općim uvjetima dostave Paketa i Pravilima o privatnosti.

1. DEFINICIJE

Klijent- korisnik aplikacije Bolt koji je naručio dostavu Paketa i time sklopio ugovor o dostavi s Vozačem.
Ugovor o dostavi- ugovor između Klijenta i Vozača za dostavu Paketa.
Mjesto isporuke- adresa navedena u aplikaciji Bolt gdje Klijent želi da se Paket dostavi.
Opći uvjeti dostave Paketa- odredbe i uvjeti primjenjivi na odnos između Bolta i korisnika u vezi s uporabom Bolt aplikacije od strane korisnika za dostavu Paketa.
Paket- stvar ili stvari koje su predmet dostave, s izuzetkom isključenih Paketa.
Primatelj- osoba (uključujući agenta ili predstavnika pravne osobe) čiji je identitet i podatke za kontakt Klijent naveo putem Bolt aplikacije kao Primatelja Paketa, a nalazi se na mjestu isporuke ili, ako je primjenjivo, unutar obližnjeg susjednog područja pod uvjetom da ga Klijent na bilo koji način imenuje.
Korisnik- ili Klijent ili Vozač kako kontekst to zahtijeva.

2. PRAVNI OKVIR

2.1. Bolt aplikacija omogućuje Klijentu da naruči dostavu Paket (a) Primatelju na mjesto isporuke odabirom kategorije "Bolt Delivery" u aplikaciji Bolt. Kategorija „Bolt Delivery” je dostupna samo putem kartičnog plaćanja kroz Bolt aplikaciju. Klijent potvrđuje da dostava Paketa nije dostava od vrata do vrata, a Klijent mora unaprijed obavijestiti Primatelja kako je potrebno preuzeti Paket s Vozačevog vozila. Vozač nije odgovoran za utovar i istovar Paketa.

2.2. Za dostavu Paketa, Klijent sklapa Ugovor o isporuci izravno s Vozačem. Ugovor o isporuci smatra se zaključenim od trenutka kada Vozač potvrdi dostavu Paketa putem aplikacije Bolt. Vozači koji ne žele koristiti Bolt aplikaciju za dostavu Paketa mogu se isključiti iz takve usluge tako što će obavijestiti Bolt.

2.3. Korištenjem Bolt aplikacije, Bolt djeluje samo kao pružatelj usluge informacijskog društva i nije stranka Ugovora o dostavi. Bolt nije pružatelj dostavnih usluga i ni na koji način ne snosi odgovornost za izvedbu iz Ugovora o dostavi. Bolt ne nadgleda, ne usmjerava ili ne kontrolira način na koji Vozač isporučuje Pakete.

2.4. Aplikacija Bolt se ne smije koristiti za naručivanje dostave Paketa koji sadrže robu koje Bolt nije odobrio ("Isključeni Paketi") kao podobne za Bolt aplikaciju. Isključeni Paketi uključuju:

2.4.1. roba koja ne spada u ograničenje veličine Paketa 65 x 55 x 40 cm ili roba koja teži više od 20 kg;

2.4.2. životinje, ljudi i druga živa ili mrtva bića, uključujući njihove dijelove, ostatke, tekućine ili tvari izvedene iz proizvoda koji potječu od životinja, ljudi ili drugih stvorenja;

2.4.3. novčanice (uključujući devize), kreditne kartice, vrijednosne papire, nakit, poklon bonove i slične dragocjenosti;

2.4.4. vatreno oružje i njihovi dijelovi, streljivo, hladno oružje, drugi predmeti posebno dizajnirani za napad i obranu (npr. ručke, štikle);

2.4.5. zapaljive, eksplozivne i radioaktivne ili druge ionizirajuće tvari, streljivo, plin, zarazne, otrovne ili korozivne materije koji po svojoj prirodi mogu predstavljati opasnost za okoliš;

2.4.6. lijekovi i druge psihotropne tvari koji su pod posebnom kontrolom u skladu sa zakonodavstvom;

2.4.7. hrana, alkoholna pića, etilni alkohol, nečistoće koje sadrže visok oktanski kisik, duhan;

2.4.8. roba, čija vrijednost prelazi 200 EUR;

2.4.9. druge predmete koje nije dopušteno dostaviti, prevoziti po zakonu i predmete koji se ne mogu prevoziti, dostaviti bez dodatnih licenci, dozvola, odobrenja itd., uključujući robu koja se ne može dostaviti zbog kapaciteta Klijenta ili Primatelja (npr. lijek koji zahtijeva liječnički recept).

2.6. Klijent mora osigurati da je Paket u odgovarajućem stanju za dostavu (uključujući čist, pogodan za isporuku u vozilu) i da se Paket neće oštetiti i / ili se njegovo stanje neće promijeniti sve dok ne bude dostavljeno Primatelju.

2.7. Vozač može otkazati dostavu Paketa ako Vozač nakon preuzimanja otkrije ili ima razloga misliti da je Paket isključen Paket ili nije u skladu s odjeljkom 2.6. U takvim slučajevima Naknada za otkazivanje naplaćuje se Klijentu.

2.8. Svaki Korisnik je dužan osigurati, obraniti ili namiriti i držati Bolt bezopasnim od gubitka ili oštećenja (uključujući pravne troškove) koje Bolt može pretrpjeti ili pretrpjeti u odnosu na bilo koji zahtjev treće strane, u mjeri u kojoj se takav zahtjev temelji na bilo kojem kršenju od strane korisnika odredbi ovih Općih uvjeta.

2.9. Vozač je isključivo odgovoran za izvršenje Ugovora o dostavi i za bilo kakva potraživanja iz Ugovora o dostavi. Bolt nije odgovoran za bilo kakve neuspjehe ili neusklađenost izvršavanja Ugovora o dostavi i ne preuzima odgovornost za bilo kakve prometne prekršaje ili nezgode nastale tijekom provođenja Ugovora o dostavi.

2.10. Ako Klijent podnese zahtjev zbog kršenja Ugovora o dostavi, Vozač će osloboditi Bolt od svake odgovornosti u vezi s potraživanjem.

2.11. Ukupna odgovornost Vozača za materijalnu štetu ili posljedični gubitak, poput gubitka, krađe, materijalne štete, prosjeka ili uništavanja predmeta Paketa bit će veća od (i) izvorne vrijednosti predmetnih predmeta Paketa; ili (ii) iznos njihovog popravka ili obnove, u oba slučaja do granice protuvrijednosti od 200 EUR.

2.12. Bolt aplikacija korisnicima se pruža isključivo na način "kakav jest". Bolt neće biti odgovoran za bilo kakve prekide, pogreške u vezi, nedostupnost ili pogreške na Platformi. Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost tvrtke Bolt za sve i sve potraživanja nastale korištenjem aplikacije Bolt od istog korisnika, uključujući one utemeljene na oštećenju, ugovoru ili drugim osnovama, ne smije prelaziti protuvrijednost od 500 EUR ili iznos naknade plaćene Boltu , ovisno što je niže.

3. NARUDŽBA DOSTAVE PAKETA KROZ BOLT APLIKACIJU

3.1. Klijent će naručiti dostavu Paketa (a) od strane Vozača Primatelju na mjestu isporuke. Klijent i Vozač sklopit će Ugovor o dostavi nakon potvrde narudžbe od strane Vozača.

3.2. Klijent izjavljuje i jamči da je dobio pristanak Primatelja za dijeljenje njihovih telefonskih brojeva i / ili drugih podataka za kontakt Vozaču putem aplikacije Bolt i omogućuje Vozaču da ih kontaktira u vezi s obavljanja Ugovora o dostavi. Klijent priznaje i suglasan je da će Vozaču biti potrebno kontaktirati Primatelja kako bi ispunio svoje obveze iz Ugovora o dostavi.

3.3. Vozač dostavlja Paket (e) na mjesto isporuke koje je Klijent naveo u Bolt aplikaciji.

3.4. Primatelj mora biti prisutan na mjestu isporuke u predviđeno vrijeme isporuke naznačeno u aplikaciji Bolt. Klijent će procijenjeno vrijeme isporuke podijeliti s Primateljem. Klijent mora biti dostupan za primanje poziva putem aplikacije Bolt od trenutka naručivanja dostave Paketa putem aplikacije Bolt do dostave Paketa Primatelju. U slučaju neuspješne dostave Paketa zbog Klijenta i / ili Primatelja u skladu s odjeljkom 3.5., Vozač će kontaktirati Boltovu korisničku službu kako bi ovlastio Bolt da otkaže isporuku i potpuno naplati Klijenta za isporuku, kao i za dobivanje dodatnih savjeta u vezi s Paketom. Ako je Vozač upućen da Paket vrati Klijentu, Vozač će Paket vratiti Klijentu i Klijentu se naplaćuje račun. Nakon predaje Paketa Primatelju, Vozač označava dostavu kao "Dostavljeno" u Bolt aplikaciji.

3.5. Bolt u ime Vozača može otkazati isporuku i potpuno naplatiti isporuku Klijentu u sljedećim slučajevima:

3.5.1. Primatelj nije dostupan na mjestu isporuke u roku od 5 minuta od dolaska Vozača;

3.5.2. Klijent nije podijelio telefonski broj Primatelja ili Vozač ne može dobiti Primatelja na telefonski broj u roku od 5 minuta. 3.6. Svako vrijeme isporuke ili druga procjena vremena koja se Klijentu priopći putem aplikacije Bolt samo su procijenjena vremena. Ne postoji jamstvo da će Paket biti dostavljen u predviđenom vremenu. Klijent priznaje da na rokove isporuke mogu utjecati i objektivni čimbenici kao što su prometne gužve i vremenski uvjeti.

3.7. Vozaču je zabranjeno dodavati ili uklanjati bilo kakvu ambalažu i mora dostaviti Paket koji je pripremio Klijent. Vozaču nije dopušteno mijenjati, izmijeniti, dodavati, uklanjati Paket i na bilo koji način osigurati da se Paket ne ošteti, uništi, ukrade ili izgubi, kao i da se ponaša odgovorno u upravljanju svojim prijevoznim sredstvom.

4. OTKAZIVANJE I SUSTAV UPOTREBE

4.1. Bolt ima pravo ukloniti korisnika iz Bolt aplikacije s trenutnim učinkom i / ili odbiti ili otkazati dostavu Paketa (i), ako uzrokuje zloupotrebu ili štetu Bolt aplikaciji, ako Bolt opravdano vjeruje u prevaru od strane korisnika kada pomoću Bolt aplikacije ili ako korisnik na neki drugi način ne ispuni svoje obveze iz ovih Općih uvjeta (npr., Primatelj nije prisutan na mjestu isporuke u više navrata).

4.2. Korisnik ne smije koristiti aplikaciju Bolt u bilo kakve nezakonite svrhe, uključujući i za pranje novca. Ako korisnik krši ovaj odjeljak, Bolt može trajno suspendirati korisnika u korištenju aplikacije Bolt.