Opći uvjeti kampanja: Vozači

Ovo su opći uvjeti koji se primjenjuju na sve promotivne kampanje ili ponude koje Bolt vodi u korist partnera-vozača. Odvojite vrijeme da ih pročitate prije potvrde jer će regulirati stvari poput:

 • kako se možete kvalificirati za promotivnu kampanju ili ponudu;
 • kako će Vam Bolt staviti na raspolaganje sve povezane pogodnosti;
 • kako Bolt može prekinuti ili otkazati promotivne kampanje ili ponude;
 • kada Bolt može odbiti učiniti dostupnim pogodnosti promotivne kampanje ili ponude.

Osim ako nije drugačije navedeno, svi navedeni izrazi imaju isto značenje kao i u Uvjetima i odredbama za vozače.

1. Kada će se primjenjivati ovi Opći uvjeti kampanja?

 • Navedeni uvjeti se primjenjuju svaki put kada se prijavite u promotivnu ponudu ili kampanju koju organizira Bolt.
 • O ovim uvjetima možete biti obaviješteni putem e-pošte, putem aplikacije Bolt Driver ili na drugi način koji Bolt smatra prikladnim, zajedno s bilo kojim posebnim uvjetima promotivne kampanje ili ponude.
 • Da biste se kvalificirali za promotivnu kampanju/ponudu, morate ispuniti sve posebne uvjete vezane uz određenu kampanju/ponudu i pridržavati se ovih Općih uvjeta kampanja kao i svih primjenjivih Uvjeta i odredbi za vozače.

2. Kako Bolt može obustaviti ili ukinuti bilo koju promotivnu kampanju ili ponudu?

 • Bolt može obustaviti bilo koju promotivnu kampanju ili ponudu do daljnjeg ili je prekinuti u bilo kojem trenutku sve dok su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 • Još niste zadovoljili sve posebne uvjete vezane uz određenu promotivnu kampanju ili pogodnost ponude; i
 • Obaviješteni ste o obustavi ili prekidu promotivne kampanje ili ponude putem e-pošte, unutar aplikacije Bolt Driver, ili na bilo koji drugi način koji Bolt smatra prikladnim.

3. Prijevare i druge nepravilnosti

 • Bolt može obustaviti stavljanje na raspolaganje svih pogodnosti povezanih s promotivnom kampanjom ili ponudom dok istražuje o potencijalno prijevarnim aktivnostima ili nepravilnostima.
 • Bolt može odmah i bez obavijesti obustaviti cjelokupnu promotivnu kampanju ili ponudu te Vas isključiti iz nje ako se utvrdi bilo kakva potencijalno prijevarna aktivnost ili druge nepravilnosti.
 • Prijevarna aktivnost: svaki pokušaj prijevare Bolt platforme, drugih korisnika Bolt platforme ili bilo koje treće strane (npr. davatelji usluga plaćanja, izdavatelj platnih kartica itd.). To može uključivati stvaranje lažnih zahtjeva za vožnjom; neovlašteno korištenje platnog instrumenta; unaprijed dogovorene vožnje, manipulacije cijenama itd.
 • Nepravilnosti: sve neregularne interakcije s Bolt platformom. Između ostalog, to uključuje: slanje zahtjeva samom sebi, višestruke uzastopne vožnje s istim korisnikom (uređaj ili instrumenti plaćanja), prekomjerno korištenje promo-kodova, neobične vožnje (npr. prekomjerna vožnje koja počinju s iste lokacije ili prekomjerne vožnje koja su nenormalno duga ili kratka u udaljenosti ili vremenu); neuobičajene razine vožnje s problemima s plaćanjem (povrat sredstava, kvarovi na instrumentima plaćanja itd.).

4. Prednosti promotivne kampanje ili ponude

 • Bolt će vam obično omogučiti dostupne pogodnosti promotivne kampanje ili ponude u obliku Bolt naknade osim ako posebne promotivne kampanje ili uvjeti ponude ne određuju drugačije.
 • U slučaju popusta na Bolt naknadu - on će se primijeniti na sljedeću uplatu Bolt Fee za primjenjivo referentno razdoblje odmah nakon završetka promotivne kampanje ili uvjeta ponude ili Vašeg zadovoljstva uvjetima promotivne kampanje ili ponude ili bilo kojeg drugog referentnog razdoblja navedenog u posebne uvjete kampanje ili ponude.
 • Morate imati aktivan Bolt vozački račun s važećim podacima o plaćanju da biste primili bilo kakve pogodnosti Bolt promotivne kampanje ili ponude.
 • Sve pogodnosti promotivne kampanje ili ponude dostupne su samo jednom po vozaču, osim ako je izričito drugačije navedeno u bilo kojim posebnim uvjetima.

5. Promjene ovih Općih uvjeta kampanja

 • U bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti, Bolt može izmijeniti ove Opće uvjete kampanja.
 • Sve takve promjene Općih uvjeta kampanje odmah će se primijeniti na sve promotivne kampanje ili ponude na koje se prijavite.
 • Sve takve promjene Općih uvjeta kampanje neće se primjenjivati na bilo koje tekuće promotivne kampanje ili ponude na koje ste već bili prijavljeni u vrijeme takve promjene.

6. Ostali važni uvjeti i odredbe

 • Svi ostali aspekti našeg odnosa koji proizlaze iz Boltovih promotivnih kampanja ili ponuda bit će regulirani primjenjivim Uvjetima i odredbama za vozače.
 • U slučaju nedosljednosti između Uvjeta i odredbi za vozače i ovih Općih uvjeta kampanja - ovi uvjeti imaju prednost.
 • U slučaju neusklađenosti između ovih Općih uvjeta kampanje i posebnih uvjeta promotivne kampanje ili ponude - drugo navedeno će prevladati.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.