Rješavanje neuspjele uplate

Napomena: Kartice izdane od Ruskih banaka više se ne mogu koristiti zbog promjena na strani pružatelja usluga.

Do neuspjele uplate može doći zbog sljedećih razloga:

  • Na Vašoj kartici nema dovoljno sredstava
  • Vaša kartica je istekla
  • Plaćanja putem interneta nisu omogućena na Vašoj kartici
  • Prekoračili ste svoj dnevni / mjesečni limit za online kupovinu.

Nakon neuspjelog plaćanja, iznos će biti oduzet od vašeg Bolt računa. Ako je vaš saldo negativan, možete izvršiti nadoplatu u aplikaciji ili završiti plaćanje novom narudžbom. Na taj način će Vam biti naplaćena nova narudžba i nepodmireni iznos iz vašeg Bolt računa.

Ako je dug na Bolt računu dodan Vašoj cijeni putovanja, možete ga vidjeti u odjeljku Plaćanja pritiskom na Pregled transakcija.

Ako i dalje nailazite na poteškoće, molimo Vas da kontaktirate Korisničku podršku putem aplikacije.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Ili možeš zatražiti vožnju online.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.