Kako saznati procijenjenu cijenu vožnje

Iznos cijene Vaše vožnje temelji se na sljedećim podacima:

  • Cijena starta: cijena za početak vožnje
  • Cijena po minuti: vrijeme od početka do kraja vožnje
  • Cijena po kilometru: duljina konačne rute
  • Dinamičko povećanje cijene, ako za to postoji potreba.

Procjena cijene za svaku kategoriju bit će vidljiva nakon unosa odredišta. Predviđena cijena je najbolja procjena koju možemo prikazati uzimajući u obzir optimalnu rutu te očekivano vrijeme dolaska na odredište.

Konačna cijena može se razlikovati od procijenjene zbog različitih faktora kao što su promet, vremenski uvjeti, radovi na cesti, putovanje drugačijom rutom od predviđene ili promjena odredišta usred vožnje.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Dostupno za iOS i Android uređaje.
Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.