Promjena konačne destinacije vožnje

Vi i Vaš vozač možete u bilo kojem trenutku promijeniti konačnu destinaciju za vrijeme vožnje.

To možete napraviti unutar aplikacije na sljedeći način:

  • Pritisnite na trenutnu konačnu adresu unutar aplikacije
  • Prikazat će se poruka koja će Vas obavijestiti o promjeni cijene
  • Nakon potvrde promjene cijene, možete promijeniti adresu
  • Možete izabrati jednu od predloženih adresa ili upisati sami željenu adresu

Bitno: Zbog promjene adrese konačna cijena se može razlikovati od procijenjene cijene u trenutku naručivanja. Također ukoliko promijeniš konačnu destinaciju vožnje koja ima više zaustavljanja, ostala zaustavljanja bit će uklonjena.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Ili možeš zatražiti vožnju online.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.