Kako završiti vožnju romobilom

Kada ste spremni završiti vožnju, na siguran način parkirajte romobil na za to predviđeno mjesto. Da biste završili vožnju u aplikaciji, kliknite Završi vožnju i fotografirajte romobil kako biste potvrdili da je pravilno parkiran.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Ili možeš zatražiti vožnju online.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.