Pauziranje vožnje romobilom

Vožnju romobilom možete pauzirati u svakom trenutku. Da biste to učinili, kliknite ikonu za pauzu.

Imajte na umu da će vam se, dok je vožnja pauzirana, naplaćivati tarifa po minuti, a može se primijeniti i maksimalno vrijeme pauze. Ako postoji maksimalno vrijeme pauze, o tome ćete biti obaviješteni putem aplikacije, a vožnja će se automatski završiti kada se dosegne ograničenje.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Ili možeš zatražiti vožnju online.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.