Vozač je tražio gotovinu za plaćanje putem aplikacije

Nije moguće promijeniti odabrani način plaćanja nakon što je zahtjev za vožnju prihvaćen. Odabrani način plaćanja može se provjeriti u aplikaciji tijekom cijele aktivne narudžbe.

Ako je vozač pokušao naplatiti ili je naplatio gotovinu za vožnju za koju je odabran način plaćanja u aplikaciji, kontaktirajte našu podršku putem aplikacije kako biste prijavili situaciju.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Ili možeš zatražiti vožnju online.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.