Prihvaćanje napojnica od klijenata

Davanje napojnica nije obavezno, Klijenti mogu dodati napojnicu dok kreiraju bezgotovinsku narudžbu ili napojnicu u gotovini kada je narudžba dostavljena.

Napojnice unutar aplikacije jedino su moguće u bezgotovinskim narudžbama. Možete provjeriti svoje napojnice unutar sekcije Učinak u aplikaciji.. 

Molimo Vas imajte na umu da se napojnice unutar aplikacije za narudžbe s kartičnim plaćanjem redovito ažuriraju, i da će Vam biti vidljive nekoliko sati nakon dostavljanja narudžbe.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Dostupno za iOS i Android uređaje.
Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.