Održavanje Bolt torbe

Molimo Vas da se pobrinete za održavanje Bolt torbe. To možete učiniti slijedeći ove savjete:

  1. Redovito ju čistite

Trebali biste ju čistiti jednom na dan tijekom rada, prije dostavljanja ili nakon. Pobriniti se da je očistite izvana i iznutra. Molimo Vas da pratite stanje torbe tijekom dostavljanja. Ako se zaprlja — molimo Vas da uzmete vremena kako bi ju počistili.

  1. Ne ostavljajte torbu vani/na ulici bez nadzora kad ju ne koristite

Molimo Vas da torbu skladištite unutar sigurnog mjesta kad je ne koristite. Bolt će sakupiti sve torbe koje su viđene vani bez nadzora.

  1. Zamijenite torbu ako je potrgana ili oštećena

Ako je Vaša oprema potrga ili ošteti u nekom trenutku, molimo kontaktirajte podršku.

Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.

Dostupno za iOS i Android uređaje.
Zatraži u nekoliko sekundi, vozi se za nekoliko minuta.