„Bolt“ aplinkosaugos politika

Šios aplinkosaugos politikos tikslas – suteikti visiems „Bolt“ darbuotojams ir partneriams galimybę suprasti savo teisinę ir etinę atsakomybę, susijusią su „Bolt“ poveikiu aplinkai, ir įgalinti juos taikyti tvarumo principus savo darbe. Ši politika yra kertinis „Bolt“ nuolatinio įsipareigojimo mažinti poveikį aplinkai, didinti atsakomybę ir aiškiau apibrėžti savo tvarumo prioritetus akmuo.

Įvadas

„Bolt“ yra pirmaujanti Europos judumo platforma, kuri, teikdama transporto paslaugas, siekia, kad kelionės mieste taptų prieinamesnės ir tvaresnės.

2013 m., kai buvo įkurta bendrovė, mūsų vizija buvo mažinti priklausomybę nuo nuosavų automobilių. Šiandien siekiame esamiems ir potencialiems naudotojams suteikti kuo geresnes galimybes naudotis mažiau aplinką teršiančiomis transporto priemonėmis.

Kadangi transportas yra pagrindinis oro taršos šaltinis, mums tenkanti atsakomybė sumažinti paliekamą pėdsaką – tiek kalbant apie mūsų platformos paslaugas, tiek apie darbuotojų įpročius, tiek apie užsibrėžtą tikslą veikti nulinėmis anglies dioksido sąnaudomis – yra labai svarbi.

Esame įsipareigoję įgyvendinti ilgalaikį aplinkosaugos valdymo planą. Siekiame užtikrinti tvarų požiūrį į visus platformos siūlomus judėjimo būdus bei įgyvendinti savo ilgalaikį tikslą – veikti be anglies dioksido sąnaudų bei skatinti savo darbuotojus laikytis šių principų visuose sprendimų priėmimo procesuose.

Mūsų politikos tikslai ir principai taikomi visoms mobilumo paslaugoms, už kurias esame atsakingi.

Aplinkosaugos valdymo principai

Toliau išvardyti aplinkosaugos valdymo principai apibrėžia svarbiausius „Bolt“ tvarumo principus.

  • Įsipareigojimas mažinti išmetamų teršalų kiekį ir ieškoti sprendimų, kaip savo verslo veikloje galime būti kuo tvaresni.
  • Taikomos reglamentavimo sistemos, susijusios su aplinkosaugos tikslais ir įsipareigojimais, laikymasis.
  • Teikiama pirmenybė tiems verslo partneriams, kuriems rūpi aplinka ir kurie turi išsikėlę savo tvarumo tikslus bei uždavinius.
  • Įsipareigojimas nuolat tobulinti aplinkosaugos valdymo sistemą ir gerinti aplinkosauginį veiksmingumą.