Žaidimo „Vairuok Bolt. Laimėk Toyota Corolla Hybrid!“ taisyklės (toliau – Taisyklės)

1. Žaidimo organizatorius

1.1 Reklaminio žaidimo „Vairuok Bolt. Laimėk Toyota Corolla Hybrid!“ (toliau – Žaidimas) organizatorė: UAB „Bolt Services LT“ (toliau – Bolt), įmonės kodas 304960634, adresas Žalgirio g. 90B, Vilnius.

1.2. Bolt, priklausomai nuo konteksto, šiose Taisyklėse taip pat reiškia „Bolt Technology“ OÜ ir jos kontroliuojamas bendroves (pavyzdžiui, „Bolt Technology“ OÜ padaliniai, tokie kaip UAB „Bolt Services LT“). Bolt grupės partneriai yra vietiniai atstovai, partneriai, agentai ir kt., kuriuos paskyrė „Bolt Technology“ OÜ. Bolt grupės bendrovių ir partnerių sąrašas yra pateiktas https://Bolt.eu/cities/.

2. Dalyvavimas žaidime

2.1 Žaidimas vyksta nuo 2021 m. spalio 27 d. 00:00:01 iki gruodžio 12 d. 23:59:59 val. imtinai (toliau – Žaidimo laikotarpis) tik Lietuvos teritorijoje.

2.2 Žaidime dalyvauja visi Bolt vairuotojai (toliau – Dalyviai arba Dalyvis), kurie iki Žaidimo laikotarpio yra sudarę (toliau – Esami vairuotojai) arba Žaidimo laikotarpiu sudarė (toliau – Nauji vairuotojai) paslaugų teikimo sutartį su Bolt vairuotojų portale, adresu https://partners.Bolt.eu/ (toliau – Vairuotojų portalas), bei Bolt vairuotojo programėlėje skilties „Premijos“ poskiltyje „Pasirenkamas premijos pasiūlymas“ pasirenka dalyvauti Žaidime. Dalyviai, pasirinkdami dalyvauti Žaidime, tuo pačiu sutinka su šiomis Žaidimo Taisyklėmis ir suteikia sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis Taisyklėse nurodytais tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad sudarydami paslaugų teikimo sutartį su Bolt, Dalyviai sutinka laikytis Nuostatų ir sąlygų vairuotojams.

2.3 Norėdami pretenduoti į Žaidimo Prizą, Dalyviai turi įvykdyti šias sąlygas:

2.3.1 Esami vairuotojai – ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 2 d. 23:59:59 pareikšti norą dalyvauti Žaidime, Bolt vairuotojo programėlės skiltyje „Premijos“ pažymint atitinkamą pasirinkimą ir atlikti ne mažiau nei 30 kelionių kiekvieną Žaidimo savaitę Žaidimo laikotarpiu, pradedant nuo 1 Žaidimo savaitės, t.y. viso – 6 savaites iš eilės atlikti po ne mažiau nei 30 kelionių per savaitę (Žaidimo savaičių tvarkaraštį žr. 2.4 punkte). Nepasirinkus dalyvavimo Žaidime Bolt vairuotojo programėlėje iki šiame punkte nurodytos dienos, Esamas vairuotojas nebetenka galimybes dalyvauti Žaidime;

2.3.2 Nauji vairuotojai – ne vėliau kaip iki einamosios savaitės pabaigos, skaičiuojant nuo vairuotojo paskyros patvirtinimo dienos, pareikšti norą dalyvauti Žaidime, Bolt vairuotojo programėlės skiltyje „Premijos“ pažymint atitinkamą pasirinkimą ir atlikti ne mažiau nei 30 kelionių kiekvieną Žaidimo savaitę (Žaidimo savaičių tvarkaraštį žr. 2.4 punkte), pradedant nuo kitos Žaidimo savaitės po pasirinkimo dalyvauti Žaidime dienos. Pavyzdžiui, jei Naujas vairuotojas savo paskyros registraciją Vairuotojų portale pradėjo lapkričio 3 d., trečiadienį, o Naujo vairuotojo paskyra buvo patvirtinta lapkričio 5 d., penktadienį, tai pasirinkti dalyvauti Žaidime Naujas vairuotojas turėtų iki lapkričio 7 d., sekmadienio, imtinai, o kelionių skaičius bus skaičiuojamas nuo kitos savaitės pirmadienio, t.y. nuo lapkričio 8 d. Jei Naujas vairuotojas po paskyros patvirtinimo iki einamosios savaitės pabaigos nepažymi nė vieno pasirinkimo dėl dalyvavimo Žaidime, Naujas vairuotojas nebetenka teisės dalyvauti Žaidime. Paskutinė savaitė, kuomet Nauji vairuotojai, jau turėdami patvirtintą vairuotojo paskyrą, gali pasirinkti dalyvauti Žaidime, yra priešpaskutinė (penktoji) Žaidimo savaitė.

2.4 Žaidimo savaitės yra šios ir tokiomis datomis:

0 savaitė: 2021.10.27 – 2021.11.02 (laikotarpis Esamiems vairuotojams programėlėje pareikšti norą dėl dalyvavimo); 1 savaitė: 2021.11.03 – 2021.11.07; 2 savaitė: 2021.11.08 – 2021.11.14; 3 savaitė: 2021.11.15 – 2021.11.21; 4 savaitė: 2021.11.22 – 2021.11.28; 5 savaitė: 2021.11.29 – 2021.12.05; 6 savaitė: 2021.12.06 – 2021.12.12.

2.5 Vairuotojų paskyros tvirtinamos tik darbo dienomis ir tik vairuotojams sukėlus visus būtinus dokumentus. Atkreipiame dėmesį, kad vairuotojų paskyros nebus tvirtinamos savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis.

2.6 Jei Žaidimo laikotarpiu ar jam prasidedant Dalyvio vairuotojo paskyra yra blokuota, tačiau nepaisant to, Dalyvis įvykdo 2.3.1–2.3.2. punktuose numatytas Žaidimo sąlygas ir Žaidimo laikotarpio paskutinę dieną turi veikiančią (neblokuotą) paskyrą, toks Dalyvis gali dalyvauti burtų traukime dėl Prizo.

2.7 Jei Žaidimo laikotarpio paskutinę dieną Dalyvio vairuotojo paskyra yra blokuota, toks Dalyvis netenka teisės dalyvauti burtų traukime dėl Prizo, nepriklausomai nuo to, ar įvykdė 2.3.1–2.3.2. punktuose numatytas Žaidimo sąlygas, ar ne.

2.8 Bolt neprisiima atsakomybės dėl bet kokio įrangos, sistemų, tinklo, serverio, kompiuterio ar programinės įrangos gedimo, dėl kurio Dalyviui nepavyksta užsiregistruoti Vairuotojų portale ar dėl kurio gali nesutapti kelionių įrašų duomenys. Esant bet kokiems neatitikimams tarp Dalyvio ir Bolt turimos informacijos, bus vadovaujamasi Bolt turima informacija.

2.9 Norint dalyvauti Žaidime, nereikalingas joks prekių įsigijimas ir netaikomas joks dalyvio mokestis. Dalyviai, kurie Vairuotojų portale užsiregistruos pasibaigus Žaidimo laikotarpiui (kaip numatyta 2.3.1–2.3.2 punktuose), Žaidime nedalyvaus. Kelionės, kurios bus pabaigtos pasibaigus Žaidimo laikotarpiui (vėliau nei gruodžio 12 d. 23:59:59 val.), nebus užskaitomos.

2.10 Jei dėl kokių nors priežasčių Žaidimo laikotarpiu pasikeičia Esamam arba Naujam vairuotojui suteiktas vairuotojo ID numeris (pvz., vairuotojas nutraukia / pradeda bendradarbiavimą su automobilių nuomos parku, registruoja naują paskyrą ar pan.), toks vairuotojas gali iš naujo pareikšti norą dalyvauti Žaidime vairuotojo programėlėje tą pačią savaitę, kai patvirtinama naujoji jo vairuotojo paskyra, nepriklausomai nuo to, ar iki pasikeičiant vairuotojo ID jis jau buvo sutikęs arba atsisakęs dalyvauti Žaidime. Tai reiškia, jei Dalyvis vykdė Žaidimo keliones prieš pasikeičiant jo vairuotojo ID, o jam pasikeitus, nepasirenka dalyvauti žaidime (arba nepasirenka nė vieno varianto) turėdamas naują ID, toks Dalyvis netenka teisės dalyvauti burtų traukime dėl Prizo. Ir atvirkščiai – jei vairuotojas buvo nusprendęs nedalyvauti žaidime prieš pasikeičiant jo vairuotojo ID (arba nepasirinkęs nė vieno varianto), o jam pasikeitus, pasirenka dalyvauti žaidime, toks Dalyvis gali dalyvauti burtų traukime dėl Prizo, jei tinkamai įvykdo ir atitinka Žaidimo sąlygas. O jei ir prieš, ir po pasikeičiant vairuotojo ID, Dalyvis sutinka ir įvykdo bei atitinka visas Žaidimo sąlygas, toks Dalyvis dalyvauja burtų traukime lygiomis galimybėmis su kitais Dalyviais (burtų traukime Dalyvis dalyvauja su naujuoju vairuotojo ID).

3. Reikalavimai Dalyviams

3.1 Visi Dalyviai papildomai privalo atitikti reikalavimus, išvardytus šiame skyriuje. Paaiškėjus, kad Dalyvis neatitinka išdėstytų reikalavimų, Dalyvio paskyra iš Žaidimo bus diskvalifikuota ir jis nebeteks teisės į Prizą.

3.2 Žaidimo Dalyviais gali tapti visi Bolt Vairuotojų portale registruoti vairuotojai, atitinkantys 2 skyriuje nurodytus reikalavimus, išskyrus:

3.2.1 Bolt darbuotojus ir jų šeimos narius;

3.2.2 Bolt grupės partnerių darbuotojus, kurie verslo santykiais yra susiję su Žaidimu ar jo administravimu, ir jų šeimos narius.

3.4 Bolt gali pareikalauti įrodymo, kad Dalyvis turi teisę dalyvauti Žaidime. Bet kuris Dalyvis, kuris pažeis Nuostatas ir sąlygas vairuotojams, bus diskvalifikuotas iš Žaidimo be jokio perspėjimo. Nuostatas ir sąlygas vairuotojams galite rasti čia.

4. Laimėtojas ir prizas

4.1 Žaidimo prizą – 21,683.50 Eur, įskaitant PVM, vertės automobilį Toyota Corolla Hybrid (kitur tekste – Prizas) – laimės 1 (vienas) Dalyvis, įvykdęs visas Žaidimo sąlygas ir atitinkantis Taisyklėse nurodytus reikalavimus (toliau – Laimėtojas).

4.2 Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu, naudojantis Bolt savarankiškai pasirinktu virtualiu įrankiu, 2021 m. gruodžio 16 d.

4.3 Laimėtojas bus išrinktas galutinai ir neginčijamai, nepriimant ir nesvarstant jokių pretenzijų, išskyrus, kai tai reikalinga dėl 3 skyriuje Reikalavimai Dalyviams arba 4.5, 4.6., 4.8. arba 4.9 p. numatytų atvejų.

4.4 Bolt susisieks su Laimėtoju kontaktiniais duomenimis, kurie yra nurodyti Dalyvio vairuotojo paskyroje Vairuotojų portale (telefonu arba el. paštu) 2021 m. gruodžio 16 d. Dalyvis pats yra atsakingas už savo kontaktinės informacijos, pateiktos Vairuotojų portale, tikrumą.

4.5 Jei su Laimėtoju neįmanoma susisiekti (jis neatsiliepia telefonu ir (arba) neatsako į el. laiškus) per 5 darbo dienas nuo Laimėtojo išrinkimo, Laimėtojas netenka teisės į Prizą, ir renkamas kitas Laimėtojas šiame skyriuje numatyta tvarka.

4.6 Žaidimo laimėjimo atveju Laimėtojas privalo Bolt pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nurodyti savo gyv. vietos adresą. Jei Laimėtojas negali pateikti šiose Taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba pateikta informacija nesutampa su Vairuotojų portale esančiais duomenimis, Laimėtojas netenka teisės į Prizą.

4.7 Bolt Prizą perduos Laimėtojui 4.8 p. nurodyto Prizo įteikimo renginio metu. Prizą atvykti atsiimti privalo pats Laimėtojas. Išlaidos, susijusios su atvykimu atsiimti Prizo, nekompensuojamos.

4.8 Laimėtojas privalo pats asmeniškai dalyvauti Prizo įteikimo renginyje, kurį organizuos Bolt. Bolt telefonu arba el. paštu informuos Laimėtoją apie renginio datą, laiką ir vietą ne vėliau nei 5 dienos iki renginio. Jei Laimėtojas negali dalyvauti renginyje, Bolt turi teisę neginčijamu sprendimu diskvalifikuoti Laimėtoją iš Žaidimo, tokiu atveju Laimėtojas taip pat neteks teisės į Prizą. Laimėtojo dalyvavimas Prizo įteikimo renginyje yra būtina sąlyga.

4.9 Atsiimdamas Prizą, Laimėtojas ir Bolt pasirašys Prizo perdavimo–priėmimo aktą. Gavęs Prizą ir pasirašęs perdavimo-priėmimo aktą, Laimėtojas negali teikti Bolt pretenzijų dėl Prizo ir dėl Žaidimo organizavimo. Nepasirašydamas Prizo perdavimo-priėmimo akto, Laimėtojas automatiškai netenka teisės į Prizą.

4.10 Su Prizo atsiėmimu ir naudojimu susijusios išlaidos, nenurodytos šiose Taisyklėse, įskaitant bet kokius mokesčius, įmokas ir valstybės rinkliavas, nekompensuojamos ir yra Laimėtojo atsakomybėje. Bolt apmokės tik transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ne ilgiau kaip vieneriems metams ir automobilio perregistravimo Laimėtojo vardu išlaidas.

4.11 Laimėtojas, iki Prizo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, turi pasirašyti visus reikiamus dokumentus ir suteikti visus reikiamus įgaliojimus ar duomenis tam, kad Prizas būtų apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne ilgiau kaip vieneriems metams ir automobilis būtų perregistruotas Laimėtojo vardu. Laimėtojas taip pat privalo išsigabenti Prizą savo lėšomis iš atsiėmimo vietos Prizo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Laimėtojui neatlikus šių pareigų, jam tenka visa su tuo susijusi rizika, įskaitant automobilio vagystės, sugadinimo ir kitas rizikas.

4.12 Prizas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.

4.13 Dėl Prizo Bolt neteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant dėl bet kokių Prizo trūkumų, gedimų, sukeltos žalos ir kt.

5. Duomenų apsauga ir viešinimas

5.1 Bolt tvarko Dalyvių asmens duomenis Žaidimo vykdymo tikslais pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos apie Bolt asmens duomenų tvarkymo veiklą galite gauti kreipiantis šiais kontaktais: <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>.

5.2 Dalyviai turi teisę: (i) susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip asmens duomenys yra tvarkomi; (ii) reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas; (iii) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; (iv) tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

5.3 Dalyvių duomenys yra neviešinami, nebent šiose Taisyklėse numatyta kitaip, ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

5.4 Dalyviai ir Laimėtojas, sutikdami su Žaidimo taisyklėmis, taip pat sutinka, kad registracijos Vairuotojų portale metu pateikti duomenys ir duomenys, atsiradę vykdant pavežėjo veiklą (konkrečiai vardas, pavardė, miestas, elektroninis paštas, telefono numeris, asmens kodas, registracijos data, įvykdytų kelionių kiekis), būtų tvarkomi Bolt Žaidimo vykdymo, Laimėtojo nustatymo ir patikrinimo, Laimėtojo informavimo, Laimėtojo paskelbimo bei Prizo perdavimo tikslais. Šie sutikimai galioja 1 mėnesį pasibaigus Žaidimo laikotarpiui.

5.5 Laimėtojas atskirai sutinka, kad Bolt interneto svetainėje https://blog.bolt.eu/lt/ ar kituose marketingo kanaluose (įskaitant, bet neapsiribojant pranešimu spaudai, socialinės medijos paskyromis ir naujienlaiškiais) paskelbtų Laimėtojo vardą, pavardę, miestą, atvaizdą ir/ar balsą (įskaitant nuotraukas ar video įrašus, toliau – Atvaizdas). Šis sutikimas galioja neribotą laiką.

5.6 Laimėtojas, prieš pasirašydamas Prizo perdavimo-priėmimo aktą, taip pat sudarys sutartį su Bolt, kurios pagrindu suteiks Bolt neišskirtinę ir neatšaukiamą teisę be teritorinės ir laiko žymos naudoti, demonstruoti, transliuoti, spausdinti, kopijuoti ar bet kaip kitaip koreguoti Atvaizdą bei jį sublicencijuoti su tikslu skelbti informaciją, susijusią su Žaidimu ar su bet kokiais kitais Bolt siūlomais produktais ar paslaugomis. Laimėtojui atsisakius sudaryti šiame punkte nurodytą sutartį pagal Bolt pateiktas sąlygas, Laimėtojas nebetenka teisės į Prizą.

5.7 Dalyviai, sutikdami su Žaidimo taisyklėmis, taip pat sutinka Dalyvių vairuotojų paskyrose nurodytais kontaktais bei Bolt vairuotojo programėlėje gauti su Žaidimu ar jo vykdymo eiga susijusius pranešimus. Šie sutikimai galioja 1 mėnesį pasibaigus Žaidimo laikotarpiui.

5.8 Dalyviai ir Laimėtojas turi teisę bet kada savo sutikimus, nurodytus 5.4, 5.5 ir 5.7 p., atšaukti, pranešus apie tai el. paštu vairuotojai@bolt.eu (sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jei Dalyviai ar Laimėtojas nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu arba atšaukia bet kurį savo sutikimą, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime, įskaitant teisės į Prizą.

6. Bendrosios nuostatos

6.1 Bolt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Žaidimą ar koreguoti jo sąlygas.

6.2 Bolt pasilieka teisę keisti Žaidimo Taisykles bet kuriuo metu. Aktualus Taisyklių tekstas skelbiamas Bolt tinklaraštyje. Dalyviai yra atsakingi už tai, kad būtų susipažinę su Taisyklėmis ir jų atnaujinimais.

6.3 Bolt pasilieka visas teises diskvalifikuoti iš Žaidimo Dalyvį:

6.3.1 jei jo elgesys prieštarauja Žaidimo tikslui ar ketinimams;

6.3.2 jei įtariama, kad Dalyvis Žaidimo sąlygas vykdo nesąžiningai arba nesilaiko Taisyklių;

6.3.3 jei įtariami nesąžiningi veiksmai Dalyvio vairuotojo paskyroje;

6.3.4 jei įtariama, kad Dalyvis neturi teisės dalyvauti Žaidime;

6.3.5 jei Dalyvis pažeidė Nuostatas ir sąlygas vairuotojams;

6.3.6 dėl bet kokios kitos čia nenurodytos priežasties, jei Bolt mano, kad tai yra būtina.

6.4 Bolt sprendimas diskvalifikuoti Dalyvį iš Žaidimo yra galutinis ir neginčijamas.

6.5 Visos pretenzijos, susijusios su Žaidimo organizavimu ir (arba) jo vykdymu, turi būti pateikiamos raštu el. pašto adresu vilnius@bolt.eu.

6.6 Visi ginčai, kylantys dėl Žaidimo, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Bolt buveinės vietą.

Taisyklės parengtos 2021-10-25

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.