Lietošanas noteikumi – Beta produkti

  1. Šie noteikumi (Beta noteikumi) nosaka juridisko vienošanos starp Bolt un jebkuru personu, kas izmanto Beta produktu (turpmāk tekstā – Jūs vai jūs).

  2. Šajos Beta noteikumos tiek izmantotas šādas definīcijas -

Beta produkti: Bolt pakalpojumi, kas atrodas testēšanas, izmēģinājuma, agrīnas piekļuves, priekšskatījuma vai izstrādes stāvoklī (turpmāk tekstā saukts – Beta produkts);

Bolt: (turpmāk tekstā – mēs, mūsu vai mūs): Bolt Operations OÜ – privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir dibināta un reģistrēta saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 14532901, juridiskā adrese: Vana-Lõuna tn 15, Tallina (Tallinn), 10134, Igaunijas Republika, kopā ar Bolt koncerna uzņēmumiem un partneriem. Bolt partneri ir vietējie pārstāvji, filiāles, aģenti u.c., ko ir iecēlis Bolt;

Bolt lietotne: jebkura viedtālruņa lietojumprogramma, ko Bolt piedāvā saistībā ar jebkādu Bolt pakalpojumu sniegšanu; Bolt pakalpojumi: visas funkcijas, tehnoloģijas, pakalpojumi un/vai produkti, ko Bolt laiku pa laikam var piedāvāt (lokāli, reģionāli vai globāli) (izmantojot Bolt lietotni vai citādi);

Standarta noteikumi: visi noteikumi un nosacījumi, politikas un vadlīnijas, ko Bolt laiku pa laikam izdod Bolt pakalpojumu lietošanai jurisdikcijā, kurā jūs izmantojat Beta produktu (kuru kopijas ir pieejamas šeit).

  1. Bolt var ieviest Beta produktus saistībā ar jebkuru esošo vai jaunu Bolt pakalpojumu uzlabošanu, izstrādi un izmaiņām.

  2. Jebkura Beta produkta izmantošanai ir jāatbilst šiem Beta noteikumiem un visiem piemērojamajiem Standarta noteikumiem. Ja rodas pretrunas starp šiem Beta noteikumiem un jebkuriem Standarta noteikumiem, tad šie Beta noteikumi ir noteicošie.

  3. Bolt nepiedāvā nekādu garantiju vai apliecinājumu attiecībā uz Beta produktu uzticamību vai pareizu darbību. Izmantojot jebkuru Beta produktu, jūs atzīstat, ka varat saskarties ar tehniskām grūtībām, traucējumiem, kļūdām vai funkcionalitātes trūkumu, un risku par šādu produktu lietošanu uzņematies jūs.

  4. Bolt nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, prasībām, bojājumiem, izdevumiem vai saistībām, kas (tieši vai netieši) rodas no jebkādiem (Bolt pakalpojuma vai citiem) pārtraukumiem, neērtībām vai traucējumiem, ko izraisījis kāds Beta produkts.

  5. Jūs piekrītat, ka Bolt var apkopot informāciju par piekļuvi jebkuram Beta produktam, to izmantošanu, testēšanu, veiktspēju un funkcionalitāti, kas tiks apstrādāta saskaņā ar attiecīgās jurisdikcijas Bolt Privātuma politiku (kuras kopijas ir pieejamas šeit).

  6. Bolt var jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ un bez brīdinājuma apturēt vai pārtraukt jebkuru Beta produktu (vai piekļuvi tiem).

  7. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuriem Beta produktiem un visi dati, kas radīti un apkopoti to lietošanas rezultātā, pieder tikai Bolt vai tā licences devējiem, un tos nedrīkst nekādā veidā kopēt, izplatīt, augšupielādēt, pārpublicēt, dekompilēt, izjaukt vai pārsūtīt bez Bolt iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  8. Ja kāds no šo Beta noteikumu nosacījumiem tiek kādā jurisdikcijā (rakstveidā) atzīts par nelikumīgu, tad, cik vien iespējams, tas tiek interpretēts kā tāds, kam ir veikti grozījumi, lai nodrošinātu tā likumīgu spēku (bet neietekmējot interpretāciju kādā citā jurisdikcijā). Ja šāda interpretācija nav iespējama, attiecīgi ir spēkā piemērojamie Standarta noteikumi.

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.