Vispārīgie kampaņu Noteikumi: Autovadītājiem

Šie ir vispārīgie Noteikumi un Nosacījumi, kas attiecināmi uz visām reklāmas kampaņām vai īpašajiem piedāvājumiem, ko “Bolt” rīko platformas autovadītājiem. Lūdzu, veltiet laiku, lai tos izlasītu pirms reģistrēšanās, jo tie noteiks, piemēram:

 • kā Jūs kvalificēsities reklāmas kampaņām/piedāvājumam;
 • kā “Bolt” nodrošinās saistīto īpašo piedāvājumu pieejamību Jums;
 • kā “Bolt” pārtrauks vai atcels reklāmas kampaņas/īpašos piedāvājumus;
 • kad “Bolt” var atteikties nodrošināt reklāmas kampaņu/īpašo piedāvājumu pieejamību Jums.

Ja vien nav norādīts citādi, visiem ar lielo sākuma burtu rakstītajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā spēkā esošajiem autovadītāju/autoparka Noteikumiem un Nosacījumiem.

1. Kādos gadījumos tiks piemēroti šie Vispārīgie kampaņu Noteikumi?

 • Šie Noteikumi ir spēkā katru reizi, kad reģistrējaties īpašajam piedāvājumam vai reklāmas kampaņai, ko piedāvā “Bolt”.
 • Šie noteikumi kopā ar jebkādiem īpašiem reklāmas kampaņas/piedāvājuma Nosacījumiem var tikt paziņoti Jums uz reģistrēto e-pasta adresi, izmantojot “Bolt Driver” lietotnes ziņu iesūtni vai citā veidā, ko “Bolt” uzskata par piemērotu.
 • Lai Jūs varētu pretendēt uz reklāmas kampaņu/piedāvājumu, Jums ir jāatbilst visiem īpašajiem Nosacījumiem, kas saistīti ar konkrētu kampaņu/piedāvājumu, un jāievēro gan šie Vispārīgie kampaņas Noteikumi, gan visi piemērojamie autovadītāju Noteikumi un Nosacījumi.

2. Kā “Bolt” var pārtraukt vai atcelt reklāmas kampaņas/īpašos piedāvājumus?

 • “Bolt” var pārtraukt vai atcelt jebkādas reklāmas kampaņas/īpašos piedāvājumus jebkurā laikā, ja ir spēkā zemāk aprakstītie Nosacījumi:

     * Jūs vēl neesat izpildījis visus īpašos Nosacījumus, kas saistīti ar konkrētu reklāmas kampaņu/piedāvājuma priekšrocību;

     * Jums ir paziņots par reklāmas kampaņas/piedāvājuma apturēšanu vai pārtraukšanu, nosūtot informāciju par to uz Jūsu reģistrēto e-pasta adresi, “Bolt Driver” lietotnes ziņu iesūtni vai jebkurā citā veidā, ko “Bolt” uzskata par piemērotu.

3. Krāpnieciska rīcība un pārkāpumi

 • “Bolt” var apturēt jebkādu ar reklāmas kampaņu/piedāvājumu saistītu priekšrocību pieejamību Jums, kamēr tiek veikta potenciāli krāpniecisku darbību vai pārkāpumu izmeklēšana.
 • “Bolt” var nekavējoties un bez brīdinājuma apturēt visas reklāmas kampaņas/piedāvājumus vai izslēgt Jūs no tām, ja tiek konstatēta jebkāda potenciāli krāpnieciska darbība vai citi pārkāpumi.

     * Krāpnieciska darbība: jebkādi mēģinājumi apkrāpt “Bolt” platformu, citus “Bolt” platformas lietotājus vai trešās puses (piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējus, maksājumu karšu izsniedzējus utt.). Tas var ietvert viltus braucienu organizēšanu; neautorizēta maksāšanas līdzekļa izmantošanu; iepriekš norunātu braucienu organizēšanu, cenu manipulācijas utt.;

     * Pārkāpumi: jebkura neparasta un potenciāli kaitnieciska rīcība “Bolt” platformā. Cita starpā tas ietver pašpasūtījumus, vairākus secīgus braucienus ar vienu un to pašu pasažieri (ierīci vai maksāšanas līdzekli), pārmērīgu reklāmas kodu izmantošanu, nestandarta braucienus (piemēram, vairākus braucienus īsā laika periodā, kas sākas no vienas un tās pašas vietas, vai vairākus braucienus īsā laika periodā, kas ir neierasti gari vai īsi); neierasti augstu skaitu ar braucieniem ar maksājumu problēmām (maksājumu atsaukšana, maksājumu veidu kļūmes utt.).

4. Reklāmas kampaņu/īpašo piedāvājumu priekšrocības

 • “Bolt” visbiežāk Jums piedāvās reklāmas kampaņas/piedāvājuma priekšrocības “Bolt” maksas atlaižu veidā, ja vien konkrētās reklāmas kampaņas/piedāvājuma Nosacījumos nav norādīts citādi.

     * “Bolt” maksas atlaides gadījumā tā tiks piemērota nākamajam “Bolt” maksas aprēķinam par piemērojamo atsauces periodu tūlīt pēc reklāmas kampaņas/piedāvājuma termiņa beigām vai pēc Jūsu reklāmas kampaņas/piedāvājuma Nosacījumu izpildes vai par jebkuru citu atsauces periodu, kas norādīts kampaņas/piedāvājuma īpašajos Nosacījumos.

 • Lai saņemtu “Bolt” reklāmas kampaņas/piedāvājuma priekšrocības, Jums ir jābūt aktīvam “Bolt Driver” autovadītāja kontam ar derīgu maksājuma informāciju.
 • Visas reklāmas kampaņas/piedāvājuma priekšrocības ir pieejamas tikai vienu reizi katram autovadītājam, ja vien īpašos Nosacījumos nav skaidri norādīts citādi.

5. Izmaiņas šajos Vispārējos kampaņus Noteikumos

 • ”Bolt” var grozīt šos Vispārējos kampaņu Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

     * Jebkuras šādas Vispārējo kampaņas Noteikumu izmaiņas nekavējoties attieksies uz visām reklāmas kampaņām/piedāvājumiem, kuriem reģistrējaties;

     * Jebkādas šādas Vispārējo kampaņu Noteikumu izmaiņas neattieksies uz reklāmas kampaņām/piedāvājumiem, kuros Jūs jau esat reģistrējies šo izmaiņu veikšanas brīdī.

6. Citi svarīgi Noteikumi un Nosacījumi

 • Visus citus mūsu sadarbības aspektus, kas izriet no Bolt reklāmas kampaņām/piedāvājuma, regulē spēkā esošie autovadītāju/autoparka Noteikumi un Nosacījumi.

     * Ja starp autovadītāju Noteikumiem un Nosacījumiem un šiem Vispārīgajiem kampaņu Noteikumiem ir neatbilstības - šie Noteikumi uzskatāmi par noteicošajiem.

 • Ja starp Vispārīgajiem kampaņu Noteikumiem un īpašajiem noteiktas reklāmas kampaņas/piedāvājuma Noteikumiem un Nosacījumiem ir neatbilstības, pēdējie ir uzskatāmi par noteicošajiem.

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.