Privacyverklaring voor chauffeurs

Bolt Operations OÜ (bedrijfsregistratienummer 14532901), gevestigd te Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estland, is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van passagiers en heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld (privacy@bolt.eu). De term ‘ons’ of ‘we’/’wij’ verwijst naar de eigenaar van de Bolt-app, Bolt Operations OÜ, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in de Republiek Estland.

1. Persoonsgegevens die we verzamelen

• Naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats. • Geolokalisatie van chauffeurs en rijroutes. • Informatie over voertuigen (inclusief kentekennummer). • Efficiëntie en beoordelingen van de chauffeur. • Rijbewijs, foto, beroep en identiteitspapieren. • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen. De financiële gegevens van het verlenen van vervoersdiensten worden niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat chauffeurs diensten verlenen in het kader van economische en professionele activiteiten. • Informatie die vereist is onder de toepasselijke wetgeving voor belastingdoeleinden: zoals het identificatienummer van de belastingplichtige, btw-identificatie, geboorteplaats, identificatienummer van de financiële rekening, informatie van elke Lidstaat waar je woonachtig bent.

2. Doeleinden van de verwerking

• We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om passagiers aan chauffeurs te kunnen koppelen, zodat ze zich efficiënter in steden kunnen verplaatsen. • Geolokalisatie en rijroutes worden verwerkt om het geografische gebied te analyseren en suggesties te geven aan chauffeurs. Als u uw geolokalisatie voor passagiers niet bekend wilt maken, moet u de Bolt-app sluiten of in de Bolt-app aangeven dat u offline bent en momenteel geen vervoersdiensten aanbiedt. • Rijbewijs, beroep, identiteitspapieren en strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen worden verwerkt om de naleving van de wettelijke eisen en de geschiktheid voor het uitoefenen van een beroep als chauffeur vast te stellen. • De Bolt-app toont de passagier de foto van de chauffeur, de naam en details van het voertuig om de chauffeur en het voertuig te identificeren. • U ontvangt samenvattingen van het Bolt Driver Portal, met daarin uw efficiëntie en beoordelingen als chauffeur. Samenvattingen en beoordelingen over de chauffeur zijn noodzakelijk om een betrouwbare dienstverlening aan passagiers te kunnen bieden. • We verzamelen en gebruiken informatie over de betrokkenheid en interactie van een chauffeur op de marktplaats, en beoordelingen (inclusief jouw driver score) om de veiligheid van gebruikers te prioriteren, ervoor te zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden voor chauffeurs en ervoor te zorgen dat we een kwalitatieve en plezierige service bieden aan iedereen. Als jouw driver score onder een bepaalde drempel zakt, kunnen we je een melding of verzoek sturen om, bijvoorbeeld, verdere begeleiding te krijgen. Als je score blijft dalen, wordt de toegang tot het Bolt-platform tijdelijk voor je geschorst; jouw chauffeurs-account wordt beoordeeld door het Bolt-team dat de schorsing opheft of verlengt met een periode van 12 maanden. Je kunt bezwaar aantekenen tegen elke beslissing om jouw account op te schorten. Voor meer informatie over hoe je in beroep kunt gaan tegen een beslissing om jouw account op te schorten, raadpleeg je onze FAQ over Driver Score hier.

3. Juridische grondslag

• De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het met de chauffeur gesloten contract. Voorwaarde voor het gebruik van de Bolt-diensten is de verwerking van de identificatie- en locatiegegevens van de chauffeur. • Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang bij het onderzoeken en opsporen van frauduleuze betalingen. • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen worden verwerkt met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting.

4. Ontvangers

• Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan passagiers van wie de bestelling door u is geaccepteerd. Passagiers zien de naam van de chauffeur, het voertuig, het telefoonnummer, de foto en de locatiegegevens. Passagiers zien ook de persoonsgegevens van de chauffeur in het afschrift. • Afhankelijk van de locatie van de chauffeur kunnen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de lokale dochterondernemingen, vertegenwoordigers, filialen, agenten, enz. van Bolt. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als die welke in deze privacyverklaring zijn vastgelegd. • Wij kunnen informatie verstrekken op grond van een gerechtelijk bevel of wanneer wij samenwerken met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bij de behandeling van klachten of onderzoeken. Wij kunnen tevens je persoonsgegevens delen met wetshandhavers of andere overheidsinstanties (zoals belastingdiensten), inclusief het beantwoorden van verzoeken wanneer de informatie wettelijk vereist is of een taak van algemeen belang dient. In elk scenario zullen we ons er altijd van verzekeren dat we een wettelijke basis hebben om de informatie te delen, en we zullen ervoor zorgen dat we onze beslissing documenteren.

5. Beveiliging en toegang

• Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het verlenen van diensten worden overgedragen naar en opgeslagen in de gegevenscentra van Zone Media LTD en/of Amazon Web Services, Inc. die zich op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie bevinden. Alleen geautoriseerde medewerkers van groepsmaatschappijen en partners van Bolt hebben toegang tot de persoonsgegevens en zij hebben alleen toegang tot de gegevens voor het oplossen van problemen in verband met het gebruik van de diensten (inclusief geschillen met betrekking tot vervoersdiensten). • Groepsmaatschappijen en partners van Bolt hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de ondersteuning van de klant in het betreffende land; zie verderhttps://bolt.eu/cities/.

6. Verwerking van persoonsgegevens

• U mag de persoonsgegevens van passagiers niet verwerken zonder onze toestemming. U mag geen contact opnemen met een passagier of de persoonsgegevens die door de passagier zijn verstrekt of die voor u toegankelijk zijn via de Bolt-app, verzamelen, registreren, opslaan, toegang verlenen, gebruiken of kruiselings gebruiken om andere redenen dan voor het vervullen van de vervoersdiensten. • U dient zich te houden aan de regels en voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van passagiers zoals uiteengezet in de privacyverklaring voor passagiers (http://www.bolt.eu/legal/). Als u de vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens van passagiers overtreedt, kunnen wij uw chauffeursaccount opzeggen en een schadevergoeding van u eisen.

7. Toegang, correctie, bewaring, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens

• persoonsgegevens kunnen worden bekeken en gecorrigeerd in het Bolt Driver Portal. • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u een actief chauffeursaccount heeft. Als uw account wordt afgesloten, worden de persoonsgegevens voor een extra periode van drie jaar bewaard. • De voor boekhoudkundige doeleinden benodigde gegevens worden gedurende zeven jaar bewaard. • In geval van verdenking van een administratief of strafrechtelijk misdrijf, fraude of valse informatie worden de gegevens gedurende tien jaar bewaard. • In geval van geschillen worden de gegevens bewaard totdat de vordering is voldaan of totdat de vervaldatum van deze vorderingen is verstreken. • Wij reageren binnen een maand op het verzoek tot verwijdering en overdracht van persoonsgegevens dat per e-mail is ingediend en geven aan binnen welke termijn de gegevens zullen worden verwijderd en overgedragen. 8. Geschillenbeslechting • Geschillen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden opgelost door middel van klantenondersteuning (info@bolt.eu) of door contact op te nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Bolt (privacy@bolt.eu). • De toezichthoudende autoriteit is de Estse inspectiedienst voor gegevensbescherming www.aki.ee) die per e-mail kan worden gecontacteerd info@aki.ee.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28.12.2022.

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.