Privacyverklaring voor passagiers

Bolt Operations OÜ (bedrijfsregistratienummer 14532901), gevestigd te Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estland, is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van passagiers en heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld (privacy@bolt.eu). De term ‘ons’ of ‘we’/’wij’ verwijst naar de eigenaar van de Bolt-app, Bolt Operations OÜ, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in de Republiek Estland.

1. Persoonsgegevens die we verzamelen

• Naam, telefoonnummer, e-mailadres. • Geolocatie van de passagier, het tijdstip en de bestemming van een rit. • Betalingsgegevens. • Informatie over geschillen. • Identificatiegegevens van het apparaat waarop de Bolt-app is geïnstalleerd.

2. Doel van de verwerking

• We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om passagiers aan chauffeurs te kunnen koppelen, zodat ze zich efficiënter in steden kunnen verplaatsen. • We geven de locatiegegevens en het telefoonnummer van passagiers weer aan chauffeurs zodat ze efficiënt kunnen worden opgehaald. Locatiegegevens worden alleen verzameld wanneer de Bolt-app is geactiveerd. Het verzamelen van locatiegegevens stopt nadat de Bolt-app is afgesloten. In sommige landen zien chauffeurs de telefoonnummers van passagiers niet; de chauffeur ziet een ander nummer dat tijdelijk naar het telefoonnummer van de passagier wordt doorgeschakeld zodat de chauffeur en de passagier met elkaar kunnen communiceren. • We kunnen locatiegegevens gebruiken om kwaliteitsproblemen met betrekking tot vervoersdiensten op te lossen. • We gebruiken contactgegevens om passagiers op de hoogte te stellen van updates van de Bolt-app. • We verzamelen gegevens over de routes die door chauffeurs en passagiers worden afgelegd om de geografische dekking te analyseren en chauffeurs de meest efficiënte routes aan te bevelen. • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om met u te communiceren. • Wij verkrijgen betalingsgegevens om de betaling van passagiers voor vervoersdiensten te verwerken ten behoeve van de chauffeurs. • Klantenservice-gegevens worden per geval verzameld en opgeslagen om geschillen en problemen met de kwaliteit van de dienstverlening op te lossen.

3. Juridische grondslag

• Persoonsgegevens worden verwerkt om de met de passagiers gecontracteerde dienst te kunnen leveren. We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die de passagiers tijdens de installatie en het gebruik van de Bolt-app verstrekken. Voorwaarde voor het gebruik van de Bolt-diensten is dat passagiers toestemming geven voor de verwerking van de identificatie- en locatiegegevens. • Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek naar en opsporing van frauduleuze betalingen.

4. Ontvangers

• De persoonsgegevens van passagiers worden alleen doorgegeven aan de chauffeur die de Bolt-app heeft geactiveerd; in dat geval ziet de chauffeur de naam, het telefoonnummer (in sommige landen is het nummer gemaskeerd) en de locatiegegevens van de passagier. • Na het verlenen van de vervoersdienst blijven de naam en het telefoonnummer (in sommige landen is het nummer gemaskeerd) van de passagier gedurende 24 uur zichtbaar voor de chauffeur. Dit is noodzakelijk voor de chauffeurs om eventuele problemen in verband met de dienstverlening op te lossen, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de passagier als er iets in het voertuig is achtergebleven. • Feedback van passagiers over de kwaliteit van de dienst is anoniem en chauffeurs ontvangen geen namen en telefoonnummers van de passagier die de beoordeling en feedback heeft gegeven. • Afhankelijk van de locatie van de passagier kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan groepsmaatschappijen en partners van Bolt Operations OÜ (lokale dochterondernemingen, vertegenwoordigers, filialen, agenten, enz.). De verwerking van persoonsgegevens door groepsmaatschappijen en partners van Bolt Operations OÜ vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als die welke in deze privacyverklaring zijn vastgelegd.

5. Beveiliging en toegang

• Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het verlenen van diensten worden overgedragen naar en opgeslagen in de gegevenscentra van Zone Media Ltd. en/of Amazon Web Services, Inc. die zich op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie bevinden. Alleen geautoriseerde medewerkers van groepsmaatschappijen en partners van Bolt Operations OÜ hebben toegang tot de persoonsgegevens en zij hebben alleen toegang tot de gegevens voor het oplossen van problemen in verband met het gebruik van de diensten (inclusief geschillen met betrekking tot vervoersdiensten). • Groepsmaatschappijen en partners van Bolt Operations OÜ hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de ondersteuning van de klant in het betreffende land; zie verderhttps://bolt.eu/cities/. • Locatiegegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt en gepersonaliseerd als de gegevens over de geografische locatie nodig zijn om aan een passagier te worden gekoppeld om geschillen of fraude op te lossen. • Voor onderzoeks- en wetenschappelijke doeleinden worden de gegevens in niet-geïdentificeerde (geanonimiseerde) vorm gebruikt.

6. Toegang en correctie

• U kunt uw persoonsgegevens inzien en bijwerken via de Bolt-app.

7. Bewaring

• Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u een actief passagiersaccount heeft. Als uw account wordt afgesloten, worden persoonsgegevens uit de databanken verwijderd (volgens het beleid dat in deze verklaring wordt uiteengezet), tenzij deze gegevens moeten worden bewaard voor boekhoudkundige doeleinden, voor geschillenbeslechting of ter voorkoming van fraude. • Financiële gegevens met betrekking tot de aan passagiers verleende vervoersdiensten zullen gedurende drie jaar na de laatste rit worden opgeslagen. • Gegevens die nodig zijn voor boekhoudkundige doeleinden worden gedurende zeven jaar na de laatste rit bewaard. • In geval van verdenking van een strafrechtelijk misdrijf, fraude of valse informatie worden de gegevens gedurende tien jaar bewaard. • In geval van betalingsgeschillen worden de gegevens bewaard totdat de vordering is voldaan of totdat de vervaldatum van deze vorderingen is verstreken. • Gegevens over de geschiedenis van ritten worden drie jaar bewaard waarna de gegevens worden geanonimiseerd. • Houd er rekening mee dat de de-installatie van de Bolt-app in uw apparaat er niet toe leidt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. • Als de Bolt-app drie jaar lang niet meer is gebruikt, zullen we u op de hoogte stellen en u vragen om te bevestigen dat uw account nog steeds actief is. Indien we geen antwoord van u krijgen, wordt uw account afgesloten en worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij deze gegevens moeten worden opgeslagen voor boekhoudkundige doeleinden, voor geschillenbeslechting of ter voorkoming van fraude.

8. Verwijdering

• U moet er ook rekening mee houden dat elk verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens alleen mogelijk is als wij uw account verwijderen. Als gevolg daarvan kunt u de Bolt-app niet meer gebruiken via een account dat is verwijderd. • We reageren binnen een maand op elk verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens dat per e-mail is ingediend en geven aan binnen welke termijn de gegevens zullen worden verwijderd.

9. Overdraagbaarheid

• We reageren binnen een maand op elk verzoek tot overdracht van persoonsgegevens dat per e-mail is ingediend en geven aan binnen welke termijn de gegevens zullen worden overgedragen. Nadat we de klant in kwestie hebben geverifieerd, verstrekken we uw persoonsgegevens, waaronder: contactgegevens, geschiedenis van ritten van de laatste drie jaar en betalingsgegevens.

10. Direct marketing

• We zullen uw e-mailadres en/of telefoonnummer alleen gebruiken voor het versturen van direct marketingberichten als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven via de Bolt.eu-website of via de Bolt-app. We kunnen direct marketingberichten personaliseren met behulp van de informatie over hoe u de Bolt-diensten gebruikt (gebruiksfrequentie, ritten, betalingen). • Als u geen direct marketingberichten meer wilt ontvangen, klikt u op de koppeling "Afmelden" in de voettekst van onze e-mail of in het profielgedeelte van de Bolt-app.

11. Geschillenbeslechting

• Geschillen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden opgelost door middel van klantenondersteuning (info@bolt.eu) of door contact op te nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Bolt (privacy@bolt.eu). • De toezichthoudende autoriteit is de Estse inspectiedienst voor gegevensbescherming www.aki.ee) die per e-mail kan worden gecontacteerd info@aki.ee.

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.