Algemene Voorwaarden Campagnes: Chauffeurs

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle bonus campagnes of aanbiedingen van Bolt ten gunste van de Chauffeurs. Neem de tijd om ze te lezen voordat U zich inschrijft, want ze zijn belangrijk voor zaken als:

 • *hoe U in aanmerking komt voor een bonus campagne/aanbieding;
 • *hoe Bolt eventuele bijbehorende voordelen aan je ter beschikking zal stellen;
 • *hoe Bolt bonus campagnes/aanbiedingen kan beĆ«indigen of annuleren;
 • wanneer Bolt kan weigeren bonus campagnes/aanbiedingen aan je beschikbaar te stellen.

Tenzij anders vermeld, hebben alle met een hoofdletter geschreven termen dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden voor de Chauffeur.

1. Wanneer zijn deze Algemene Campagne Voorwaarden van toepassing?

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer U staat ingeschreven voor een bonus campagne/aanbieding die door Bolt beschikbaar wordt gesteld.
 • Deze voorwaarden kunnen U per e-mail, via de Bolt Driver's App of op een andere door Bolt geschikt geachte wijze worden medegedeeld, samen met eventuele specifieke voorwaarden van een bonus campagne/aanbieding.
 • Om voor een bonus campagne/aanbieding in aanmerking te komen, moet U voldoen aan alle specifieke voorwaarden die aan een bepaalde campagne/aanbieding zijn verbonden en zowel aan deze Algemene Campagne Voorwaarden als aan alle Algemene Voorwaarden voor Chauffeurs.

2. Hoe kan Bolt een bonus campagne/aanbieding opschorten/ of stopzetten?

 • Bolt kan elke bonus campagne/aanbieding tot nader order opschorten of op elk moment stopzetten, zolang aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 • U hebt nog niet voldaan aan alle specifieke voorwaarden die aan een bepaalde bonus campagne/aanbieding zijn verbonden; en
 • Opschorting of beĆ«indiging van een bonus campagne/aanbieding zijn aan U medegedeeld via e-mail, in de Bolt Driver's app, of op een andere manier die Bolt geschikt acht.

3. Fraude en andere onregelmatigheden

 • Bolt kan het beschikbaar stellen van voordelen in verband met een bonus campagne/aanbieding aan U opschorten in afwachting van een onderzoek naar mogelijk frauduleuze activiteiten of onregelmatigheden.
 • Bolt kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de gehele bonus campagne/aanbieding opschorten of U ervan uitsluiten als er mogelijk frauduleuze activiteiten of andere onregelmatigheden worden vastgesteld.
 • Frauduleuze activiteiten: alle pogingen om het Bolt-platform, andere gebruikers van het Bolt-platform of derden (bijv. leveranciers van betaaldiensten, uitgever van betaalkaarten, enz.) te frauderen. Dit kan het genereren van nepreizen omvatten; ongeoorloofd gebruik maken van een betaalmiddel; vooraf geregelde reizen, prijsmanipulaties enz.
 • Onregelmatigheden: alle abnormale interacties met het Bolt-platform. Hieronder vallen onder andere bestellingen met Uzelf, meerdere opeenvolgende ritten met dezelfde passagier (apparaat of betaalmiddelen), buitensporig gebruik van promo-codes, ongebruikelijke ritten (bijvoorbeeld buitensporig veel ritten die vanaf dezelfde locatie beginnen of buitensporig veel ritten die abnormaal lang of kort zijn in afstand of tijd); abnormaal veel ritten met betalingsproblemen (terugboekingen, mislukte betalingen, enz.).

4. Bonus campagne/aanbieding voordelen

 • Bolt zal normaal gesproken voordelen van bonus campagnes/aanbiedingen aan je ter beschikking stellen in de vorm van kortingen op de Bolt Fee, tenzij specifieke voorwaarden van bonus campagnes/aanbiedingen anders bepalen
 • In het geval van een Bolt Fee korting - zal deze worden toegepast op de volgende Bolt Fee betaling voor de van toepassing zijnde referentieperiode direct volgend op ofwel het einde van de bonus campagne/aanbiedingstermijn of na voldoening aan de bonus campagne/aanbiedingsvoorwaarden of een andere referentieperiode die in de campagne/aanbieding specifieke voorwaarden wordt vermeld.
 • U moet een actief Bolt Chauffeurs-account hebben met geldige betalingsgegevens om de voordelen van een Bolt bonus campagne/aanbieding te ontvangen.
 • Alle voordelen van bonus campagnes/aanbiedingen zijn slechts eenmaal per Chauffeur beschikbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de specifieke voorwaarden.

5. Wijzigingen in deze Algemene Campagne Voorwaarden

 • Bolt kan deze Algemene Campagne Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
 • Dergelijke wijzigingen in de Algemene Campagne Voorwaarden zullen onmiddellijk van toepassing zijn op alle bonus campagnes/aanbiedingen waarvoor U staat ingeschreven.
 • Dergelijke wijzigingen in de Algemene Campagne periode zijn niet van toepassing op lopende bonus campagnes/aanbiedingen waarvoor U op het moment van de wijziging reeds ingeschreven was.

6. Andere belangrijke voorwaarden

 • Alle andere aspecten van onze relatie die voortvloeien uit de bonus campagnes/aanbieding van Bolt worden beheerst door de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor Chauffeurs.
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen de Chauffeurs voorwaarden en deze Algemene Campagne Voorwaarden - prevaleren deze voorwaarden
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Campagne Voorwaarden en specifieke bonus/aanbieding Voorwaarden - prevaleren de laatste.

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.