Bolt sparkesykler er snart en del av Ruters offentlige transportsystem i Oslo

23. nov. 2022

green-bolt-e-scooter-in-a-warehouse

Vi er glade for å kunngjøre at Bolt-scootere snart er integrert som en del av Oslos kollektivtransport-app, Ruter! Ruter er et kollektivtransportselskap med ansvar for planlegging, koordinering, bestilling og markedsføring av kollektivtransport i Oslo og Viken (tidligere Akershus).

Fra 2018 har Ruter sett på å integrere mer bærekraftige tiltak i sin organisasjon som en del av sin policy for å sette bærekraft i hjertet av alt de gjør.

Ruters visjon om å gi “bærekraftig bevegelsesfrihet” er perfekt i tråd med Bolts oppdrag om å bygge byer for mennesker, ikke biler. Derfor mener vi at Bolt og Ruter er en perfekt match.

Hvorfor skulle et kollektivselskap velge mikromobilitet?

Klimaendringene begynner å ha stor innvirkning på livene våre og flere og flere byer tar i bruk strategier som minimerer klimafotavtrykket deres. Oslo by er intet unntak — byens Klimastrategi er nært knyttet til FNs bærekraftsmål og inneholder 16 steg byen må ta for å bli utslippsfri innen 2030. Fire av disse stegene er nært knyttet til spørsmålet om transport.

Siden transport står for omtrent halvparten av de direkte klimagassutslippene i Oslo, planlegger byen å:

 1. Redusere biltrafikken med 20 % innen 2023 og med en tredjedel innen 2030, og gjøre gange, sykkel og kollektivtransport til førstevalg for transport i Oslo;
 2. Sørge for at alle personbiler på veiene i Oslo er utslippsfrie innen 2030, og at alle kollektivtransportkjøretøy er utslippsfrie innen 2028.
 3. Godta kun utslippsfri tungtransport eller kjøretøy som går på bærekraftig fornybart drivstoff.
 4. Sørge for at havnedrift og ferdsel på fjordene er utslippsfri.

Byen planlegger å prioritere gående, sykister og kollektivt fremfor privatbil, blant annet ved å fremskynde byggingen av sykkelinfrastruktur, gjøre kollektivtransport rimeligere og utvide den inn i de ytre bydelene og på tvers av Oslo.

Og det er der vi i Bolt trer inn.

Hva Bolt bringer til bordet

Å være en ekspert på mikromobilitet og et aktivt medlem av Næring for KIima, et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og næringslivet, gjør Bolt sitt for at byen skal nå sine mål.

Våre karbonnøytrale sparkesykler vil utfylle Oslos offentlige transportsystem og hjelpe brukere med å utføre sine daglige turer på en mer bærekraftig måte.

Fordeler med samarbeidet mellom Ruter og Bolt

Full integrasjon av Bolt-scootere i Ruter-appen er fordelaktig for både kommunen og våre brukere, siden:

 • det gir mer bærekraftige og individualiserte offentlige transporttjenester;
 • det reduserer ventetiden;
 • det løser problemet med den første/siste milen;
 • det tilbyr et bærekraftig alternativ til privatbiler;
 • det minimerer antallet personer som bruker offentlig transport i rushtiden;
 • den dekker transportbehovene til et større byområde;
 • den lar brukere betale for hele reisen i en enkelt (Ruter) app.

Og siden Ruter i tillegg til Oslo også driver med mikromobilitet i tre ulike kommuner — Bærum kommune, Nordre Follo, og Asker kommune, En halv million nordmenn vil nå kunne droppe bilen og bevege seg på en grønnere måte.

Det er på tide å bevege seg på en mer bærekraftig måte

Bolts integrasjon i Ruter-appen gjør det klart at mikromobilitet er viktig ikke bare for å tilby gode kollektivtransporttjenester, men også for å skape mer bærekraftige og levelige byer.

We are very proud of this collaboration with Ruter. An important part of our mission is to reduce the number of private cars, noise and air pollution by making it easier for citizens to make more sustainable choices while getting from A to B with less effort. We’re sure that the integration of Bolt in the Ruter app will contribute to a greener city of Oslo.

Jose Rei, Norgessjef i Bolt

Hvis du også ønsker å bidra til en grønnere verden, er alt du trenger å gjøre å laste ned Bolt-appen for å komme i gang!

Siste innlegg