Bolt Comfort Thailand

รายชื่อรุ่นรถยนตร์ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของ Bolt Comfort

10 เม.ย. 2567

สำหรับปัจจุบัน รถยนต์ที่อยู่ในหมวดหมู่ Comfort จะมีตามรายชื่อที่โบลท์ยืนยันอย่างเป็นทางการล่าสุด จะมีอยู่ในรายชื่อดังนี้ *โดยรถยนตร์ทุกรุ่นและในโหมด Comfort ต้องมีอายุไม่เกิน 9 ปี เท่านั้น* Car model

Bolt safety fetaure

เพิ่มระบบความปลอดภัย: เเนะนำระบบการบันทึกเสียงระหว่างการเดินทาง

7 มี.ค. 2567

เพิ่มระบบความปลอดภัย: เเนะนำระบบการบันทึกเสียงระหว่างการเดินทาง

7 มี.ค. 2567

ที่โบลท์ ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจึงเปิดตัวระบบความปลอดภัยใหม่ ซึ่งอยู่ในชุดเครื่องมือความปลอดภัย: ระบบการบันทึกเสียง โดยระบบนี้จะช่วยให้ทั้งผู้ขับขี่เเละผู้โดยสารสามารถบันทึกเสียงระหว่างการโดยสาร ซึ่งจะช่วยในการลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย และช่วยให้โบลท์สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการลดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับฟีจเจอร์บันทึกเสียงการเดินทาง ผู้ขับขี่เเละผู้โดยสารจะถูกแจ้งเตือนเมื่อระบบการบันทึกเสียงได้ถูกเปิดใช้ในประเทศของตน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบนี้ผ่านชุดเครื่องมือความปลอดภัยภายในแอปเมื่อมีผู้ใดรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจระหว่างการโดยสาร การบันทึกเสียงจะสามารถเปิดได้ระหว่างการเดินทางกับโบลท์ โดยโบลท์สามารถเข้าถึงข้อมูลการบันทึกเสียงผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเมื่อมีการแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยภายในแอป การบันทึกเสียงจะถูกเปิดตัวในแต่ละประเทศในช่วงเวลาต่างกัน โดยผู้ใช้งานต้องมีแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดในการใช้งาน วิธีการใช้งานระบบบันทึกเสียง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของเราและสิทธิความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่นี่ สำหรับ ผู้โดยสาร และ ผู้ขับขี่. คำถามที่พบบ่อย บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่?โบลท์เป็นผู้สร้างระบบนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง ดังนั้นจะไม่มีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล ทำให้คุณได้รับความเป็นส่วนตัวอย่างสูงที่สุด ใครสามารถเข้าถึงการบันทึกเสียงได้?โบลท์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์ของคุณได้ — ทีมงานของเราจะเข้าถึงข้อมูลได้ต่อเมื่อคุณส่งให้เรา โบลท์จะเปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามหรือไม่?ไม่, […]

การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

18 พ.ย. 2565

การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

18 พ.ย. 2565

ณ ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับการบริการขนส่งผู้โดยสารอยู่เสมอโดยเฉพาะมาตรการให้คนขับยานพาหนะมีใบขับขี่สาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าท่านจะสามารถขับขี่อย่างราบรื่นไร้ซึ่งปัญหา โบลต์ จึงขอแชร์วิธีการขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทยในบทความนี้ อ้างอิงจากกรรมการขนส่งทางบกเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติตามด้านล่างนี้ในการขอรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ  ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทย รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ […]

คุณคือตัวแทนของเรา

23 ก.ย. 2565

คุณคือตัวแทนของเรา

23 ก.ย. 2565

ทุกการแสดงออกในการให้บริการกับลูกค้า คือการบ่งบอกตัวตนของคุณ และ Bolt ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนของคุณไม่ได้แสดงออกให้เห็นแค่กับผู้โดยสาร แต่ยังแสดงออกไปสู่ผู้คนในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายการจราจร ว่าเราเป็นแบบไหน คุณได้เข้าร่วมเป็นคนขับให้บริการกับทาง Bolt เพราะคุณต้องการเวลาที่เป็นอิสระและเวลาที่ยืดหยุ่น ที่เป็นสิ่งสำคัญกับตัวคุณ การเป็นอิสระที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และเพื่อที่จะจัดการกับคะแนนการขับขี่ และตัวบัญชีผู้ขับของคุณไม่ให้ถูกบล็อค หรือได้รับการให้คะแนนที่น้อยเกินไปนั้น เรามีคำแนะนำสำหรับคุณที่สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้ การใช้ข้อมูลที่คุณได้รับสำหรับการเดินทาง ข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถพบผู้โดยสารได้ ด้วยการโทรผ่านแอพพลิเคชั่น ถ้าคุณหาผู้โดยสารไม่พบ ข้อมูลที่บ่งบอกว่าผู้โดยสารอยู่รอบนอกรัศมีของการรับงานของคุณ เพื่อให้คุณตัดสินใจในการตอบรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่อยู่รอบนอกรัศมีของการรับงานของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร โดยห้ามเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติมจากผู้โดยสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคะแนนของผู้ขับขี่. คะแนนของผู้ขับขี่ และอัตราการตอบรับงานคืออะไร ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคุณเปลี่ยนสถานะเป็นเริ่มขับ […]

ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

9 ส.ค. 2565

ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

9 ส.ค. 2565

เพื่อขับขี่ไปกับ Bolt คุณต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้อง การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณมีช่วงเวลาการเดินทางที่ราบรื่น อ้างอิงจากกรมขนส่งทางบก สิ่งที่จะต้องเตรียมในการทำใบขับขี่คือ: มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (ถือบัตรประจำตัวประชาชน) เข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ (ภาครัฐหรือเอกชน) ผ่านแบบทดสอบการขับขี่ (แสดงหลักฐานการทดสอบ) มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าปลอดจากวัณโรค เท้าช้าง โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง การติดยา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และความปลอดภัยต่อที่สาธารณะ (ตัวอย่างใบรับรองแพทย์)  ใบประวัติอาชญากรรมออกโดยสถานีตำรวจ (200 บาท)  เอกสารทะเบียนบ้าน (เล่มสีน้ำเงินสำหรับคนไทยและเล่มสีเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ) ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อขอรับใบขับขี่ได้และหลังจาก 2 […]

ขับ Bolt ในประเทศไทยได้เท่าไหร่?

13 ก.ค. 2565

ขับ Bolt ในประเทศไทยได้เท่าไหร่?

13 ก.ค. 2565

การขับรถบน Bolt คือก้าวแรกสู่การเป็นนายตัวเอง! หากคุณไม่ได้ท่องเที่ยวมาสักพัก บทความนี้เป็นที่ที่คุณจะพบเคล็ดลับและกลเม็ดล่าสุดเกี่ยวกับวิธีสร้างรายได้จาก Bolt ค่าธรรมเนียมใดที่คุณคาดว่าจะจ่าย?ในประเทศไทย ผู้ขับของ Bolt ไม่มีการหักค่าคอมมิชชั่น ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการขับรถ สิ่งที่คุณได้รับจากผู้โดยสารคือ 100% ของสิ่งที่คุณเก็บไว้! คุณสามารถเป็นคนขับในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อลงทะเบียน หากคุณได้รับการยอมรับให้เป็นคนขับ ให้ดาวน์โหลดแอปแล้วเริ่มขับได้เลย! ฉันสามารถทำเงินได้เท่าไหร่? รายได้ของคุณขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น! โดยเฉลี่ยแล้ว คุณสามารถเดินทางได้ถึง 16 ครั้งต่อสัปดาห์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ขับรถเต็มเวลาก็ตาม! ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำเงินได้มากถึง 3,400 […]