Dette trenger du for å kjøre med Bolt!

12. okt. 2020

bolt

Denne artikkelen viser en enkel oversikt over hva som trengs for å kunne jobbe med Bolt.

Den norske regjeringen er opptatt av at gårsdagens reguleringer ikke står i veien for dagens og morgendagens løsninger og teknologi.

Fra 1. November 2020 trådte det i kraft lovendringer som gjør det lettere og enklere for alle som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende drosjesjåfører. Borte er dagene med lange ventelister på drosjeløyver!

Har du alle dokumenter allerede? – Registrer deg her!

Vi i Bolt streber alltid etter å kunne tilby det norske folket et bedre og mer effektivt transporttilbud. I dag tilbyr vi taxitjenester og el-sparkesykler til over 75 millioner brukere og har over 2,5 millioner sjåfører i 45 land og er den raskest voksende mobilitetsplatformen i hele verden.

Noe av det vi i Bolt er veldig opptatt av er å ha et godt omdømme overfor sjåfører og passasjerer, samt alle andre som påvirkes i det by-miljøet vi arbeider i. Dette gjøre vi blant annet ved å tilby enestående tjenester i tillegg til å følge norske lover og regler.

Vi har derfor satt sammen en oversikt over hva som trengs for å kunne bli en drosjesjåfør.

Hva trenger du for å kunne bli en sjåfør med Bolt?

Kort oppsummert så er det tre ting du trenger for å kunne kjøre med Bolt:

 1. Drosjeløyve – Et drosjeløyve er en tillatelse til å transportere mennesker i personbil mot betaling.
 2. Kjøreseddel – En kjøreseddel er en bekreftelse på at fører har god vandel, god helse og er fylt 20 år. Kjøreseddelen gjelder for hele landet, og er gyldig i 10 år.
 3. En bil som skal benyttes som drosje – Bilen må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil og ha taksameter.

Hva koster det å bli drosjesjåfør?

 • Kostnaden for utstedelse av løyvedokument per dags dato er 3400 kroner.
 • Kjøreseddel koster i dag ca. 1700 kroner, kostnaden er delt opp i fire deler: teoriprøve, oppkjøring, utstedelse og legeattest.
 • Valg av bil er veldig variabelt, det vi krever er at bilen ikke er eldre enn åtte år gammel, ha fire dører og minst fem seter.
 • Det er absolutt INGEN etableringskostnader eller månedlige driftskostnader om du ønsker å kjøre med Bolt! Det eneste du trenger er en smarttelefon.

bolt driver app download

Hvordan starter jeg prosessen med å bli selvstendig næringsdrivende sjåfør som kan kjøre med Bolt?

Her er en liste med alle kravene som stilles av norske myndigheter i tillegg til linker med mer informasjon og søknadsskjemaer.

Løyvehaver/løyvesøker må oppfylle følgende krav:

 • Etablering: Søker må ha forretningsadresse i Norge og være registrert i enhetsregisteret (om du ikke er registrert i enhetsregisteret trykk her for å starte søknaden din, behandlingstiden er på ca. to uker).
 • Økonomi: Attest/utskrift som viser at søker ikke har vesentlige, forfalte restanser til det offentlige eller er under konkursbehandling (du finner alle attester her).
 • Må ha god vandel (du kan søke gjennom post eller digitalt ved å trykke på denne linken).
 • Hvis du er bosatt i Oslo kan du sende inn løyvesøknaden din her, hvis du er bosatt i Viken trykk her.

I tillegg trenger alle sjåfører kjøreseddel. Følgende krav:

 • Faglig kompetanse, som blant annet førstehjelp (du finner mer informasjon om drosjesjåfør-kompetanse gjennom Statens vegvesens sider ved å trykke her).
 • Må være 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
 • Må ha god helse (for mer informasjon om legeundersøkelse i forbindelse med førerkortattest finner du ved å trykke på denne linken).
 • Må ha god vandel (du kan søke ved å følge denne linken).
 • Send inn søknaden til kjøreseddel ved å trykke her.

Alle biler som skal benyttes som drosjer:

 • Må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil (for mer informasjon se her).
 • Bilen må ha taksameter montert i bilen.
 • Gjennomføre EU-kontroll årlig (trykk her for å se når din bil trenger neste EU-kontroll).
 • Ikke være eldre enn 10 år (året den er førstegangsregistrert).

Du er nå klar til å begynne å kjøre!

Om du allerede er en sjåfør og har alle disse dokumentene klare, eller om du nettopp er ferdig med stegene ovenfor, så er siste skritt å registrere deg som sjåfør hos Bolt ved å trykke på linken under!

NO_register deg button

Om du ønsker å ha sjåfører til å jobbe for deg og/eller har flere biler, så kan du registrere deg som en flåteeier gjennom flåteportalen hos Bolt ved å trykke på linken under!

NO_fleet sign up

Vi gleder oss til å kjøre med deg!

Hilsen Bolt Norge!

Siste innlegg