Personvernerklæring for sjåfører og passasjerer

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi lover å ta vare på personopplysningene dine. Denne erklæringen beskriver elementer som hvilken informasjon vi bruker for å gi deg vår pakke med transporttjenester, hvordan vi bruker informasjonen din for å holde deg trygg, og hva slags valg og kontroll du har tilgjengelig. Denne erklæringen beskriver også dine personvernrettigheter og hvordan lover for databeskyttelse fungerer for å beskytte alle.

Bolt Operations OÜ er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, med mindre annet er angitt nedenfor.

Vår postadresse er: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estland

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig, som du kan kontakte på privacy@bolt.eu eller via en av våre postadresser som finnes på vår nettside for å søke opp byer.. Merk konvolutten "Databeskyttelsesansvarlig". Begrepene "oss" og "vi" refererer til eieren av Bolt-appen, Bolt Operations OÜ, et aksjeselskap grunnlagt i Republikken Estland. Begrepene "du" og "din" refererer til passasjeren eller sjåføren som ber om, ansetter og/eller mottar en transporttjeneste gjennom sin konto for Bolt-appen.

1. Personopplysninger vi behandler

Vi behandler bare informasjon vi trenger, slik at vi kan yte den beste mulige tjenesten til deg på vår transport-markedsplass.

 • Kontaktinformasjon: for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse. For enkelte av tjenestene våre kan vi komme til å kreve litt mer, som hjemmeadressen din.
 • Profilinformasjon: ting som profilbilde, lagrede adresser, språk og kommunikasjonspreferanser. For mikromobilitetstjenestene våre trenger vi også ytterligere opplysninger for å bekrefte alderen din, inkludert en kopi av identitetsdokumentet ditt.
 • Geolokasjon: for eksempel stedet du trenger en tur fra, eller plasseringen av mopeder i nærheten av deg, tiden, reiseprogresjonen og det endelige reisemålet for turen.
 • Betalingsinformasjon, som beløpet som belastes og betalingskortet som brukes.
 • Oppføringer av kommunikasjon og korrespondanse, som når du tar del i vår chat i appen, eller snakker med våre kundeserviceagenter.
 • Begrensede identifikasjonsdata for enheten, som IP-adressen der Bolt-appen er installert
 • Data om bruken av transporttjenestene: for eksempel opplysninger om reisestatus, tider og sjåførers vurdering av atferden din.
 • Opplysninger relatert til kommunikasjon gjennom direktemeldinger i Bolt-appen ("Chat with Driver" -alternativet): dato og klokkeslett for kommunikasjonen og innholdet.

2. Formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysningene dine slik at vi kan gi deg en eller flere av våre transporttjenester:

 • Vi kobler deg til en sjåfør, hjelper deg med å finne en moped eller leie et kjøretøy: Vi samler inn og behandler personopplysninger med det formål å koble passasjerer med sjåfører slik at du kan bli hentet og levert; eller for å vise deg hvor våre nærmeste tilgjengelige leiekjøretøy befinner seg, for eksempel våre biler eller mopeder. Direktemeldinger i Bolt-appen behandles for å gi service og kundestøtte (inkludert å løse tvister mellom sjåfør og passasjer), av sikkerhetshensyn, for å forbedre våre produkter og tjenester, og for analyse.
 • Vi får deg dit du vil: Vi viser opplysninger om geolokasjon og passasjerers telefonnummer til sjåfører ved bestilling av tur for å muliggjøre effektiv henting og levering, og for å gjøre reisen og ruten åpen og synlig. Disse opplysningene samles bare inn når Bolt-appen er aktivert. Innsamlingen av geolokasjonsdata stopper etter at Bolt-appen er lukket. I noen land kan ikke sjåfører se passasjers telefonnummer, eller så ser sjåføren et helt annet nummer som midlertidig omdirigerer til passasjerens telefonnummer, noe som betyr at sjåføren og passasjeren fortsatt kan kommunisere.
 • Vi sørger for at reisen din går bra: Vi bruker geolokasjonsdata for å sikre at du ankommer destinasjonen din, og for å løse kvalitetsproblemer relatert til tjenestene våre. Vi trenger også å vite hvor du velger å levere et leiekjøretøy slik at vi kan fakturere riktig, lade batterier og vedlikeholde flåten vår.
 • Vi sørger for at appen er optimal: Vi bruker kontaktinformasjon for å varsle passasjerer og sjåfører om oppdateringer av Bolt-appen, slik at du kan fortsette å bruke tjenestene våre. Vi samler også inn begrensede data fra enheten du bruker til å koble deg til internett-, mobil- og telefontjenestene våre, og for å bidra til å holde kontoen din trygg gjennom kontroller av autentisering og verifisering.
 • Vi sørger for at turen din er den raskeste, billigste og mest praktiske for deg: Vi samler inn data om rutene som våre passasjerer og sjåfører tar for å analysere geografisk dekning. Dette lar oss gjøre ting som å forbedre anbefalingene til sjåførene om de mest effektive rutene, og hjelper oss med å sørge for at våre leiekjøretøy, som våre mopeder, er på de mest praktiske stedene for kundene.
 • Vi henter betalingen din: Vi innhenter betalings-detaljer for å behandle passasjerbetaling på vegne av sjåfører for bestilling av tur. Vi behandler også betalinger for våre egne leiekjøretøy, for eksempel for våre biler og mopeder.
 • Vi opprettholder og fremmer standarder: Vi samler inn data om reisestatus, tid og passasjervurderinger fra sjåførenes tilbakemeldinger for å fremme brukernes sikkerhet, fremme overholdelse av våre vilkår og betingelser og sørge for at vi leverer en god og behagelig tjeneste til alle. Kundestøtteopplysninger og korrespondanse samles inn for å gi tilbakemeldinger og løse tvister og problemer med tjenestekvaliteten. Vi bruker også personopplysningene dine til å sørge for at du kan bruke tjenestene våre, for eksempel til å verifisere identitetsbeviset ditt for å bekrefte alderen din.
 • Vi holder deg informert: Ditt navn, ditt telefonnummer og din e-postadresse vil bli brukt for kommunikasjon med deg, for eksempel å fortelle deg at reisen din er fullført, sende deg bekreftelse på bestilt tur og kvitteringer, og for å fortelle deg om viktige serviceoppdateringer som hvis dårlig vær forsinker leien av våre mopeder.

3. Rettslig grunnlag

Vi har lov til å bruke personopplysninger som beskrevet ovenfor hvis vi har en reell grunn til å gjøre det. Vi sørger alltid for å ha en god grunn hvis vi må gjøre noe med opplysningene dine.

 • Personopplysninger behandles vanligvis for å kunne levere tjenestene som du har inngått kontrakt om gjennom Bolt-appen. Dermed vil vi, for å kunne gi deg tjenesten vi lovet deg, og for å oppfylle våre vilkår og betingelser, behandle personopplysningene dine for å oppfylle disse forpliktelsene.
 • Under andre omstendigheter behandler vi vanligvis personopplysningene dine på grunnlag av berettigede interesser. Berettigede interesser omfatter våre kommersielle interesser i å tilby en innovativ, personlig, sikker og lønnsom tjeneste til våre passasjerer og partnere, med mindre andre interesser går foran. Våre berettigede interesser omfatter også ting som å undersøke og oppdage falske betalinger og andre ondsinnede aktiviteter, opprettholde sikkerheten i nettverket og systemene våre, reagere på mistenkte eller faktiske kriminelle handlinger og verifisere alderen din.

Vi kan fra tid til annen støtte oss til alternative juridiske grunnlag når:

 • det er nødvendig å overholde en juridisk forpliktelse som for eksempel å behandle opplysninger når loven krever det, inkludert for eksempel hvis det er en gyldig juridisk forespørsel om å utlevere personopplysninger til en tredjepart som en domstol eller tilsynsmyndighet
 • for å beskytte dine vitale interesser, eller andres interesser, for eksempel i nødstilfeller eller en overhengende livsfare, eller
 • du har gitt oss klart samtykke til å gjøre det for et annet spesifikt formål du har blitt fullt informert om.

I land der legitim interesse ikke er et tilgjengelig juridisk grunnlag for Bolts behandlingsaktiviteter, for eksempel i Nigeria, må Bolt i stedet støtte seg til et alternativt gyldig juridisk grunnlag som er tilgjengelig ovenfor.

Hvis du velger å ikke gi oss personopplysninger, kan det hindre oss i å oppfylle kontrakten med deg, eller hindre oss i å gjøre noe som forventes av oss i henhold til loven. Det kan også medføre at vi ikke kan drive kontoen din. For eksempel samler vi inn og behandler personopplysningene du har sendt inn i løpet av installasjonen og bruk av Bolt-appen. Nekting av å dele geolokasjonsdata via appen, betyr at vi ikke kan henvise en sjåfør til din plassering for henting, og vi kan heller ikke vise deg et av våre egne kjøretøy i nærheten av deg som kan leies. Vi vil ikke kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg under andre omstendigheter. Hvis du for eksempel nekter å foreta en identitetsbekreftelseskontroll for å sikre integriteten til kontoen din, kan kontoen bli suspendert eller blokkert for å forhindre svindel.

4. Mottakere

Vi samarbeider bare med betrodde partnere og myndigheter. Vi deler bare når det er en god grunn for å gjøre det. Vi begrenser deling til kun det aller mest nødvendige. Vi selger ikke personopplysningene dine.

 • Personopplysningene til passasjeren blir kun utlevert til sjåførene som påtar seg turer, hvis de tar del i en tur i Bolt-appen. I slikt tilfelle vil sjåføren se navnet, telefonnummeret (i noen land er nummeret skjult) og opplysninger om passasjerens geolokasjon.
 • Etter å ha levert transporttjenesten, vil navnet og telefonnummeret (i noen land er nummeret skjult) til passasjeren som har bedt om tur, forbli synlig for sjåføren i 24-48 timer. Dette er nødvendig for at sjåfører skal kunne løse eventuelle problemer med passasjeren, som å få levert tilbake noe som kan ha blitt forlatt i bilen. Oi sann!
 • Tilbakemeldinger fra passasjerer om kvaliteten på tjenesten som har blitt bestilt, er anonym. Din vurdering holdes konfidensiell for deg og Bolt.
 • Avhengig av passasjerens plassering, kan personopplysningene utleveres til Bolt Operations OÜ-konsernets selskaper og partnere (lokale datterselskaper, representanter, tilknyttede selskaper, agenter osv.). Behandling av personopplysninger fra selskaper og partnere i Bolt Operations OÜ-konsernet, vil skje under de samme strenge vilkårene som er fastsatt i denne personvernerklæringen. Du kan lese mer på nettsiden for ditt land.
 • Under noen omstendigheter er vi juridisk forpliktet til å dele informasjon med eksterne mottakere. For eksempel, under en rettskjennelse eller der vi samarbeider med en tilsynsmyndighet for databeskyttelse i håndteringen av klager eller etterforskninger. Vi kan også besvare forespørsler, for eksempel fra politimyndigheter, hvis vi i god tro mener at loven i den spesifikke jurisdiksjonen krever det, eller hvis et svar kan fremme offentlige interesser, påvirke brukere i den jurisdiksjonen, og er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder. I alle tilfeller kommer vi alltid til å sikre at vi selv har et lovlig grunnlag for å dele informasjonen, og vi vil sørge for at vi dokumenterer vår beslutning.

5. Sikkerhet og tilgang

 • Alle personopplysninger som samles inn i løpet av leveringen av tjenestene våre, overføres til og lagres i datasentrene til Zone Media Ltd. og/eller Amazon Web Services, Inc., som ligger i territoriene til medlemsstatene i EU. Kun autoriserte ansatte i Bolt Operations OÜ-konsernselskaper og partnere har tilgang til personopplysningene, og de kan bare få tilgang til opplysningene med det formål å løse problemer knyttet til bruk av tjenestene (inkludert tvister om transporttjenester).
 • Bolt Operations OÜ-konsernselskaper og partnere kan få tilgang til personopplysninger i den grad det er nødvendig for å gi kundestøtte i det respektive landet.
 • For vår forskning og vitenskapelige formål er alle data, som samlede opplysninger om geolokasjon, anonymisert slik at du aldri risikerer å bli identifisert fra dem.

6. Dine rettigheter og kontroller

Vi ønsker at du skal ha kontroll over dine egne personopplysninger. Bolt gir deg kontroll gjennom appen, der du kan se dine personlige opplysninger, inkludert profildata og tur-historikk. Vi tilbyr også innstillinger i appen som markedsføringsinnmelding og kontroll av åpenhet og synlighet ved samtykke om informasjonskapsler på nettstedet vårt. Din rett til innsyn

 • Du kan få tilgang til dine personopplysninger via Bolt-appen. Du har rett til å be oss om kopier av dine personopplysninger. Det finnes noen unntak, for eksempel når vi må ta hensyn til andres rettigheter, noe som betyr at du kanskje ikke alltid mottar all informasjonen vi behandler.

Din rett til utbedring

 • Du kan få tilgang til og oppdatere personopplysningene dine via Bolt-appen. Du har rett til å be oss om å rette opp informasjon du mener ellers er unøyaktig. Du har også rett til å be oss om å fullføre informasjon du mener er ufullstendig.

Din rett til sletting Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine under visse omstendigheter. Din rett til begrensning av behandling

 • Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av informasjonen din under visse omstendigheter. Dette innebærer at dine opplysninger bare kan brukes til visse ting, for eksempel juridiske krav eller for å utøve juridiske rettigheter.

Din rett til å protestere mot behandling

 • Du kan ha rett til å protestere mot behandling hvis vi behandler informasjonen din på grunnlag av legitime interesser. Du kan sende inn en innsigelse mot enhver automatisert beslutning vi har tatt, og be om vurdering fra en person.

Din rett til dataportabilitet

 • Du har rett til å be om at vi overfører informasjonen du ga oss fra en organisasjon til en annen eller gir den til deg, under visse omstendigheter. Dette gjelder bare informasjon du har gitt oss.
 • Oppbevaringsperioden for opplysninger om direktemeldinger i Bolt-appen er 90 dager, bortsett fra tilfeller der meldinger omhandler en hendelse som har blitt rapportert - i så fall lagrer vi dem i 6 måneder.

7. Oppbevaring

Bolt beholder brukerdata bare så lenge det er nødvendig for årsakene beskrevet ovenfor. Dette betyr at vi beholder forskjellige kategorier av data i forskjellige tidsperioder, avhengig av type data, transporttjenesten den er relatert til, og årsakene til at vi samlet inn opplysningene.

 • Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge du har en aktiv passasjerkonto. Hvis kontoen din blir stengt, kommer dine personopplysninger til å bli slettet (i henhold til vår planlegging av oppbevaring og våre regler), med mindre slike opplysninger er påkrevd av juridiske forpliktelser, eller for regnskap, tvisteløsning eller svindelforebygging.
 • Økonomiske data om transporttjenester som leveres til passasjerer vil bli lagret i tre år etter siste reise. Data som kreves for andre regnskapsformål vil bli lagret i sju år etter siste reise.
 • I tilfelle mistanke om straffbar handling eller uredelig aktivitet, eller hvis falsk informasjon har blitt oppgitt, vil data bli lagret i opptil 10 år.
 • Dersom tvist om betaling oppstår, vil data bli beholdt til kravet er oppfylt eller slikt krav utløper på dato.
 • Data om reisehistorikk og data om bruk av transporttjenester vil bli lagret i tre år, hvoretter slike data vil bli anonymisert.

Vær oppmerksom på at avinstallering av Bolt-appen på enheten din ikke forårsaker sletting av dine personlige data. Hvis Bolt-appen ikke har vært i bruk på tre år, tar vi kontakt og ber deg bekrefte om du ønsker å beholde kontoen din som aktiv for fremtidig bruk. Hvis svar ikke mottas innen rimelig tid, vil kontoen bli stengt og personopplysninger slettet med mindre slike data er nødvendige for formål som er nevnt tidligere i denne personvernerklæringen.

8. Direkte markedsføring

 • Vi kan sende direkte markedsføringsmeldinger til din e-postadresse og/eller ditt telefonnummer når du har gitt oss tillatelse til å gjøre det, eller på en valgfri basis. Vi kan tilpasse direkte markedsføringsmeldinger ved hjelp av informasjon om hvordan du bruker Bolts tjenester, for eksempel hvor ofte du bruker Bolt-appen, og transportpreferansene dine.
 • Hvis du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføringsmeldinger, kan du klikke på "Avslutt abonnement" -lenken i bunnteksten til en av e-postene våre, eller melde deg av i Bolt-appens profil. Enkelt.

9. Automatisert beslutningstaking

Vi benytter automatisert beslutningstaking i tilfelle utstedelse av advarsler og implementering av suspendering av tjenesten for å bestille turer. Å bruke automatisert beslutningstaking medfører færre feil, det er mer effektivt og tryggere enn å bruke våre ansatte. Data om din bruk av transporttjenestene (data om reisestatus inkl. kanselleringer og manglende oppmøte og data om din oppførsel ifølge sjåførens vurdering) blir tatt i betraktning i vurderingen av behovet for en advarsel eller suspendering. Du kan lese mer om automatisert beslutningstaking her. Suspendering av tur-bestillinger vil forbli i kraft i 6 måneder, hvoretter tilgang til tjenesten om å bestille turer vil bli gjenopprettet.

Du vil alltid ha rett til menneskelig gjennomgang av beslutningen, til å bestride avgjørelsen, og til å uttrykke ditt synspunkt og få en forklaring, ved å kontakte kundestøtten vår i appen.

10. Tvisteløsning

 • Tvister knyttet til behandling av personopplysninger løses gjennom kundestøtte info@bolt.eu i første omgang. Du har rett til å kontakte Bolts databeskyttelsesansvarlige privacy@bolt.eu.
 • Vår tilsynsmyndighet er det estiske databeskyttelsestilsynet (www.aki.ee).

11. Gjør denne notisen god

Vi håper du synes at denne personvern-erklæringen var klar og tydelig.

Lover for databeskyttelse er viktige. De forsterker reglene og styrker dine informasjons- rettigheter. Mange av disse reglene kan virke kompliserte, men de fleste har sunn fornuft som grunnlag. Vi tar ansvaret vi har for dine opplysninger på alvor. Bolt vil fortsette å gjøre endringer i denne personvernerklæringen som en del av vår forpliktelse til å beskytte personvernet ditt og gi deg enda mer åpenhet.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig for lokale vilkår for passasjerer.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.