Przepisy ruchu drogowego w Polsce

26 lis 2021

Droga

Materiał edukacyjny dla kierowców

Każdy kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego, a my wierzymy, że masz je w jednym palcu. Niemniej jednak zachęcamy do zapoznania się z poniższymi, podstawowymi zasadami jako ćwiczenie w ramach przypomnienia i ugruntowania Twojej wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.

Prezentujemy podsumowanie najważniejszych przepisów i zasad obowiązujących w Polsce.

 1. Kolejność obowiązywania znaków i sygnałów

Na czele kolejności obowiązywania zasad jest osoba kierująca ruchem – może to być policjant czy przedstawiciel innych służb. Nawet jeżeli polecenia, które wydaje są sprzeczne z innym oznakowaniem na skrzyżowaniu, kierujący ma nadrzędną kontrolę ruchu. 

Następna w kolejności jest sygnalizacja świetlna, a na końcu znaki drogowe. Na skrzyżowaniach, na których nie znajduje się żadne oznakowanie bądź sygnalizacja stosuje się “zasadę prawej ręki” – pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się po naszej prawej stronie.

 1. Ograniczenia prędkości

Mówi się, że prędkość jest pierwszym wrogiem kierowców. Dlatego dla przypomnienia w Polsce obowiązują następujące ograniczenia prędkości:

 • autostrada – 140 km/h,
 • droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h,
 • droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h,
 • droga dwujezdniowa o co najmniej o dwóch pasach w każdą stronę – 100 km/h,
 • pozostałe drogi (trasy poza obszarem zabudowanym) – 90 km/h,
 • obszar zabudowany – 50 km/h
 • strefa zamieszkania – 20 km/h
 1. Pierwszeństwo pieszych

Według obowiązujących przepisów pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jedynym wyjątkiem jest tramwaj. Kierujący pojazdem musi zwracać uwagę na przejście dla pieszych i otoczenie wokół niego oraz dostosować prędkość do panującej sytuacji, tak by nie stanowić zagrożenia dla pieszych. Kierowca ma też obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się lub wchodzącemu na przejście dla pieszych.

 1. Zatrzymanie a postój

Zatrzymanie to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 min., oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Zaś postój to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż minutę. Zatrzymywania zabrania się bezpośrednio na oraz w odległości mniejszej niż 10 m od: 

 • przejazdów kolejowych i tramwajowych, 
 • skrzyżowań, 
 • przejść dla pieszych, 
 • przejazdów rowerowych, 
 • w tunelach, 
 • na mostach, 
 • wiaduktach, 
 • przystankach.

Uwaga! Każdy postój jest zatrzymaniem. Dlatego wszędzie tam gdzie zakazane jest zatrzymywanie się, analogicznie postój również jest niemożliwy. Ponadto postój jest zabroniony w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd oraz dostęp do prawidłowo zaparkowanego pojazdu, przed i za przejazdem kolejowym, w strefie zamieszkania w innym niż wyznaczone w tym celu miejsce.

Kierujący pojazdem jest zobowiązany dostosować sposób zatrzymania lub postoju zgodnie ze wskazanymi znakami drogowymi.

 1. Wymagane odstępy

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować odstęp od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu. Odległość ta powinna wynosić połowę liczby określającej prędkość pojazdu (w metrach) – czyli jadąc 130km/h wymagany minimalny odstęp powinien wynosić 65m.

 1. Alkohol

Przede wszystkim, nikt nie powinien wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. W Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierującego samochodem wynosi do 0,2‰, a w wydychanym powietrzu do 0,1 mg w 1 dm3. Prowadzenie samochodu po przekroczeniu tej wartości jest wykroczeniem, zagrożonym karą zakazu prowadzenia pojazdu do 3 lat, 30 dniami aresztu oraz grzywną do 5000 zł.

Jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ lub w wydychanym powietrzu obecne jest więcej niż 0,2 mg alkoholu w 1 dm3, według prawa kierowca jest nietrzeźwy. Jest to przestępstwo zagrożone zakazem prowadzenia pojazdu do 10 lat, pozbawieniem wolności do 2 lat oraz grzywną do 720 000 zł. Jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, wówczas podlega karze dożywotniego wycofania prawa jazdy i jest zagrożony karą do 12 lat pozbawienia wolności oraz grzywną do 720 000 zł.

Download Bolt

Ostatnio dodane posty