Politica de Confidențialitate aplicabilă Pasagerilor

Data intrării în vigoare: 01.07.21

Bolt Technology OÜ (cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului 12417834), având sediul social la Vana-Lõuna 15/1, Tallinn 10134, Estonia, în calitate de deținător și operator al Platformei Digitale „Bolt”, având calitatea de operator de date cu caracter personal ale soferilor, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare,numind totodată și un Ofițer responsabil pentru Protecția Datelor (privacy@bolt.eu) împreună cu

ECO MOBILITY SRL (IDNO: 1021600015815), având sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str Grenoble, 120, în calitate de beneficiar al dreptului de operare a Platformei Digitale „Bolt” pe teritoriul Republicii Moldova și Agentul de plăți (Payment Agent) – Bolt Operations OÜ, o societate privată cu răspundere limitată înființată și înmatriculată în conformitate cu legislația din Republica Estonia, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 14532901, cu sediul social la Vana-Lõuna tn 15/1, Tallinn 10134, Republica Estonia

având calitatea de împuterniciți,

Termenii „părțile”, „noi” sau „nouă” se referă la la Bolt Technology OÜ la ECO MOBILITY SRL și la Bolt Operations OÜ

1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Nume, număr de telefon, e-mail.
 • Geolocația pasagerului, ora și destinația călătoriei.
 • Informații despre plată.
 • Informații despre dispute și reclamații.
 • Date de identificare a dispozitivului pe care a fost instalată aplicația Bolt.

2. Scopul prelucrării informațiilor

 • Părțile colectează și prelucrează datele cu caracter personal în scopul conectării pasagerilor cu șoferii și pentru a-i ajuta să se deplaseze mai eficient în interiorul orașelor.
 • Afișăm datele despre geolocație și numărul de telefon al pasagerilor pentru a fi vizualizate de șoferi astfel încât aceștia din urmă să poată întâmpina pasagerii în mod eficient (Datele despre geolocație sunt colectate numai atunci când aplicația Bolt este activată. Colectarea datelor privind geolocația se oprește la închiderea aplicației Bolt. În unele țări șoferii nu pot vedea numerele de telefon ale pasagerilor; șoferul vede un număr de telefon total diferit care este redirecționat temporar către numărul de telefon al pasagerului, ceea ce le permite șoferului și pasagerului să comunice).
 • Putem folosi datele privind geolocația în scopul rezolvării problemelor legate de calitatea serviciilor de transport.
 • De asemenea, folosim detaliile de contact pentru a notifica pasagerii cu privire la actualizările aplicației Bolt.
 • Colectăm datele privind traseele urmate de șoferi și pasageri pentru a analiza acoperirea geografică și pentru a putea oferi recomandări șoferilor privind folosirea unor rute mai eficiente.
 • În comunicarea cu dvs. vom folosi datele despre numele, numărul de telefon și e mailul dvs.
 • Obținem detaliile de plată pentru a procesa plățile efectuate de pasageri pentru șoferii care prestează serviciile de transport.
 • Datele privind asistența acordată clienților sunt colectate de la caz la caz și stocate în scopul soluționării disputelor și a diverselor probleme legate de calitatea serviciilor.

3. Baza legală

 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul furnizării serviciului de transport alternativ contractat de pasageri prin intermediul Platformei Bolt. Noi colectăm și prelucrăm datele personale transmise de pasageri în timpul instalării și utilizării aplicației Bolt (Cerința preliminară privind utilizarea serviciilor Bolt este ca pasagerii să fie de acord cu prelucrarea datelor de identificare și a celor privind geolocația).
 • Datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate și din interese legitime care justifică acest demers, cum ar fi, de exemplu, derularea de investigații și detectarea plăților frauduloase.

4. Destinatari

 • Datele cu caracter personal ale pasagerilor sunt dezvăluite numai șoferului care a activat aplicația Bolt; într-un asemenea caz, șoferul va putea vedea numele, numărul de telefon (care, în unele țări, este mascat) și datele privind geolocația pasagerului.
 • După prestarea serviciului de transport, numele și numărul de telefon (care, în unele țări, este mascat) ale pasagerului vor rămâne vizibile pentru șofer timp de 24 de ore. Acest lucru este necesar pentru ca șoferii să poată rezolva orice probleme care pot apărea în legătură cu prestarea serviciului, cum ar fi, de exemplu, contactarea pasagerului în cazul în care acesta a uitat ceva în mașină.
 • Feedback-ul dat de pasageri cu privire la calitatea serviciului este anonim, șoferii neprimind numele și numărul de telefon ale pasagerului care furnizează rating-ul și feedback-ul.
 • Părțile nu vor dezvălui altor entități datele cu caracter personal ale pasagerilor, cu excepția îndeplinirii unor obligații legale sau în caz de investigare a unor posibile fraude sau acțiuni ilegale.

5. Securitate și acces

 • Orice fel de date cu caracter personal colectate în cursul prestării serviciilor vor fi transferate către și stocate în centrele de date ale Zone Media Ltd. și/sau Amazon Web Services, Inc., amplasate pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene. Numai angajații autorizați ai Părților au acces la datele cu caracter personal, pe care le pot accesa doar în scopul rezolvării de probleme asociate utilizării serviciilor (incluzând și disputele referitoare la serviciile de transport).
 • Părțile pot accesa datele personale dacă acest lucru este necesar în vederea asigurării serviciilor de asistență acordate clienților din țara respectivă; pentru mai multe detalii, consultați https://bolt.eu/cities/.
 • Datele de geolocație sunt prelucrate în format anonimizat și personalizate numai dacă datele privind locația geografică trebuie să fie transmise printr-un link către un pasager în scopul soluționării de dispute sau situații de fraudă.
 • În scopuri științifice și legate de cercetare, datele sunt folosite într-un format care nu permite identificarea persoanelor (anonimizat).

6. Accesul la și corectarea datelor

 • Puteți accesa și actualiza datele personale prin intermediul aplicației Bolt. • Pasagerii beneficiază de toate drepturile aplicabile prelucrării datele cu caracter personal, dintre care enumerăm: dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul de a fi uitat; dreptul la opoziție; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor etc

7. Păstrarea datelor

 • Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atâta timp cât aveți un cont activ de pasager. Dacă contul dvs. a fost închis, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse din bazele de date (în conformitate cu politicile stabilite în această secțiune), exceptând situația în care aceste date trebuie să fie păstrate în scopuri contabile, pentru soluționarea unor dispute sau litigii, ori în scopul prevenirii fraudelor.
 • Datele financiare referitoare la serviciile de transport prestate pentru pasageri vor fi stocate timp de 3 ani de la data ultimei călătorii.
 • Datele de care este nevoie în scopuri contabile vor fi stocate timp de 7 ani de la data ultimei călătorii.
 • În caz că există suspiciuni privind comiterea de infracțiuni , fraude sau furnizarea de informații false, datele vor fi stocate timp de 10 ani.
 • În situația apariției de dispute legate de plată, datele vor fi păstrate până la data soluționării cauzei sau la expirarea pretențiilor.
 • Datele privind istoricul călătoriilor vor fi stocate timp de 3 ani, după care ele vor fi anonimizate.
 • Vă rugăm să luați notă de faptul că dezinstalarea aplicației Bolt de pe aparatul dvs. nu va conduce la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dacă aplicația Bolt nu a mai fost utilizată de 3 ani, vă vom notifica cu privire la aceasta și vă vom solicita să confirmați dacă acel cont mai este activ. În caz că nu vom primi niciun răspuns, contul va fi închis, iar datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse exceptând situația în care aceste date sunt necesare în scopuri contabile, pentru soluționarea disputelor sau prevenirea comiterii de fraude.

8. Ștergerea

 • Trebuie, de asemenea, să rețineți că orice solicitări de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal se pot soluționa numai prin ștergerea contului. Ca atare, dvs. nu veți mai putea utiliza aplicația Bolt în baza unui cont care a fost șters.
 • Răspundem oricăror solicitări primite prin e-mail de ștergere a datelor cu caracter personal în termen de o lună și vom menționa în ce interval de timp vor fi șterse acestea.

9. Portabilitatea

 • Vom răspunde oricăror solicitări primite prin e-mail privind transferul datelor cu caracter personal în termen de o lună și vom preciza când va avea loc acesta. După ce vom verifica situația utilizatorului în chestiune, vă vom pune la dispoziție datele dvs. cu caracter personal care includ: detaliile de contact, istoricul călătoriilor din ultimii 3 ani și informațiile despre plată.

10. Marketingul direct

 • Noi vom folosi adresa dvs. de e-mail și/sau numărul dvs. de telefon numai pentru a vă trimite mesaje directe de marketing dacă ne-ați dat permisiunea în acest sens prin intermediul site-ului web bolt.eu sau prin aplicația Bolt. Putem personaliza mesajele de marketing directe folosind informațiile despre modul în care utilizați serviciile Bolt (frecvență a utilizării, călătorii, plăți).
 • Dacă nu mai doriți să primiți mesaje de marketing directe, vă rugăm să dați click pe linkul „Dezabonare/Unsubscribe" din partea de jos a e-mail-ului nostru sau din secțiunea care cuprinde profilul dvs. din aplicația Bolt.

11. Soluționarea disputelor

 • Disputele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt soluționate prin intermediul serviciului de relații cu clienții (info@bolt.eu) sau contactând Ofițerul Bolt responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (privacy@bolt.eu).
 • Autoritatea de supraveghere este Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (https://datepersonale.md/) care poate fi contactat prin e-mail la adresa: centru@datepersonale.md.