Pravidlá značky Bolt

Pravidlá značky Bolt

Vitajte v našom centre pre usmernenia k značke Bolt a materiály na stiahnutie. Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s materiálmi našej značky a s ich používaním.
Značky Bolt zahŕňajú slovo Bolt, logo Bolt, Bolt Food, Bolt Market, Bolt Drive a akékoľvek slovo, slogan, logo alebo iný znak, ktorý označuje zdroj alebo pôvod niektorého z našich produktov a služieb.

Ak chcete používať značky a aktíva spoločnosti Bolt, potrebujete a) písomné povolenie od spoločnosti Bolt a b) dodržiavať tieto pokyny.
Pravidlá značky Bolt
 • Green circle
  Práva na vlastníctvo značiek Bolt patria spoločnosti Bolt. Nemôžete si zaregistrovať ani nárokovať práva na značky Bolt – vrátane ochrannej známky, názvu spoločnosti, obchodného názvu alebo názvu domény, ktorý je totožný alebo podobný značkám Bolt.
 • Green circle
  Značky Bolt nemôžete používať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť Bolt. To zahŕňa akýkoľvek spôsob, ktorý by mohol viesť k oslabeniu, poškodeniu alebo strate dobrého mena značiek Bolt.
 • Green circle
  V závislosti od toho, ako používate značky Bolt, môžeme uplatniť poplatky.
Pravidlá značky Bolt
 • Green circle
  Akékoľvek dobré meno vyplývajúce z vášho používania značiek Bolt pripadá spoločnosti Bolt.
 • Green circle
  Značky Bolt nemôžete nijako meniť – vrátane ich prvkov a proporcií.
 • Green circle
  Nemôžete vzbudiť dojem, že patríte k spoločnosti Bolt alebo že vaša služba je vytvorená, schválená alebo podporovaná spoločnosťou Bolt.
Pravidlá značky Bolt
 • Green circle
  Nemôžete používať iné ochranné známky (vrátane svojich vlastných) ani žiadne vizuálne prvky v blízkosti v kombinácii so značkami Bolt. Vždy zobrazujte svoje názvy a ochranné známky viac výraznejšie ako značky Bolt.
 • Green circle
  Vo všetkých materiáloch vždy uvádzajte nasledujúce upozornenie na ochrannú známku: Názov a logo spoločnosti Bolt sú ochranné známky spoločnosti Bolt Technology OÜ alebo jej dcérskych spoločností. Všetky práva sú vyhradené.
 • Green circle
  Značky Bolt nemôžete používať na nič, čo by bolo v rozpore s Podmienkami a pravidlami spoločnosti Bolt