Mám problém so zostatkom

Podrobnosti o svojom zostatku môžete skontrolovať vo vodičskej aplikácii výberom karty Zárobky na domovskej obrazovke. Zobrazenie si môžete prispôsobiť použitím denného, týždenného alebo mesačného filtru tým, že kliknete na ikonu kalendára a vyberiete požadovaný filter. Kliknutím na záložku Zárobky alebo Výdaje rozkliknete detailnejšie informácie.

Pokiaľ sa Vám nedarí nájsť konkrétnu položku vo Vašom zostatku, poprosíme Vás skontrolovať či nejde o jednu z nasledujúcich situácií:

  • Jazdy objednané na hotovosť nie sú súčasťou Prehľadu príjmov. Ak chcete zobraziť súčet platieb cez aplikáciu a hotovostných objednávok, otvorte sekciu Zárobky.
  • V prípade, že je jazda na kontrole ceny, suma sa pripočíta až po uzavretí danej jazdy zo strany kompetentného tímu. V prípade, že je jazda ešte stále kontrolovaná, suma sa nezobrazí ani v histórii jázd. Kontrola ceny je zvyčajne realizovaná v priebehu 1 až 3 dní.
  • Bonusy sa môžu odzrkadliť v zostatku s oneskorením, prípadne môžu byť pridané až po ukončení danej kampane
  • Pri dlhodobo prebiehajúcich bonusových kampaniach sa pridá bonusová čiastka po tom, ako je splnená minimálna podmienka a bude aktualizovaná po každej dokončenej jazde. Konečná suma pridaného bonusu bude k dispozícii až na konci kvalifikačného obdobia.
  • Kompenzácie sú zvyčajne pripočítané až na konci výplatného cyklu (týždňa).

Informácie o zostatkoch a súhrny za predchádzajúce mesiace či roky sú k dispozícii v Portáli vodiča. Neváhajte kontaktovať náš tím podpory pokiaľ máte dodatočné otázky.

Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.

Dostupné pre zariadenia so systémom iOS a Android.
Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.