Mesačné výpisy a faktúry

Do 3. dňa v každom mesiaci spoločnosť Bolt odošle mesačný výpis (alebo faktúru, ak sa vzťahuje na vašu spoločnosť) za predchádzajúci mesiac na e-mailovú adresu zvolenú vašou spoločnosťou.

Dokument obsahuje všetky objednávky zadané v danom mesiaci okrem poplatkov za služby a zliav. Nižšie nájdete ďalšie informácie o:


Prístup k mesačnému výpisu alebo faktúre a sťahovanie

  • Ak chcete zobraziť a stiahnuť všetky výpisy alebo faktúry, otvorte kartu Fakturácia na ovládacom paneli spoločnosti a kliknite na položku Výpisy.
  • Odkaz na stiahnutie dokumentu je uvedený aj v e-maile s výpisom/faktúrou zaslanom príjemcovi na začiatku mesiaca.
  • Ak ste e-mail nedostali, skontrolujte, či ste ako príjemcu uviedli správny e-mail v ovládacom paneli spoločnosti.

Pridanie alebo zmena príjemcu (príjemcov) e-mailu

Príjemcov mesačných výpisov alebo faktúr môžete aktualizovať alebo pridať otvorením zoznamu príjemcov na karte Výpisy v časti Fakturácia.


Potvrdenia o jednotlivých jazdách a prehľady CSV

  • Potvrdenia o jednotlivých jazdách môžete nájsť a stiahnuť na karte Jazdy.
  • Ak si chcete stiahnuť report CSV (jazdy.csv), kliknite na tlačidlo so šípkou nadol v pravom hornom rohu karty Jazdy.

Výpis alebo faktúra obsahuje nesprávne údaje

V prípade, že zistíte, že niektoré jazdy chýbajú:

  • Na jednotlivých účtenkách z jázd skontrolujte, aký spôsob platby bol použitý.
    • Ak boli jazdy objednané pomocou osobnej platobnej karty alebo platobnej metódy inej spoločnosti, tieto údaje o jazde nie je možné po potvrdení jazdy zmeniť.
    • Ak boli jazdy zaplatené správnym firemným spôsobom platby, kontaktujte nás cez záložku Podpora.

Ak je potrebné opraviť niektoré z ďalších informácií na faktúre, kontaktujte nás cez záložku Podpora. Náš tím vám s radosťou pomôže.

Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.

Dostupné pre zariadenia so systémom iOS a Android.
Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.