Ako zastaviť prijímanie nových objednávok

Na zastavenie prijímania nových objednávok:

  • Kliknite na ikonu menu (pravý dolný roh)
  • Vyberte Zastaviť prijímanie nových žiadostí.

V prípade, že už ste prijali novú objednávku, tak ju prosím doručte. Po doručení objednávky, Vás aplikácia prepne do režimu offline.

V prípade, že objednávku nemôžete doručiť, prosím kontaktujte podporu.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.

Alebo si objednajte jazdu online.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.