Ako fungujú spojené objednávky

Spojené objednávky sú tie, ktoré sú doručené rôznym zákazníkom.

Tieto objednávky sú možné nasledujúcimi spôsobmi:

Rovnaké miesto vyzdvihnutia, rôzne miesta doručenia

  • Vyzdvihnutie objednávok je z rovnakej reštaurácie a následne ich doručujete rôznym zákazníkom.
  • Aktualizujte stav obejdnávok v aplikácii až potom, keď boli pripravené obe objednávky na vyzdvihnutie.

Rôzne miesta vyzdvihnutia, rôzne miesta doručenia

  • Vyzdvihujete objednávky je z rôznych reštaurácií a doručujete ich rôznym zákazníkom.
  • Akonáhle vyzdvihnete prvú objednávku z prvej reštaurácie, prejdite k vyzdvihnutiu objednávky z ďaľšej reštaurácií a následne k doručeniu k jednotlivým zákazníkom.

Prosím, postupujte podľa plánovača trasy uvedeného v aplikácii, aby ste sa ubezpečili, že Vaše zárobky sú vypočítané správne.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.

Alebo si objednajte jazdu online.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.