Náhlásenie bezpečnostného incidentu

Prosím požiadajte podporu o zavolanie ihneď ak zákazník alebo kuriér:

  • Prejavuje násilné správanie
  • Poškodil vybavenie alebo majetok reštaurácie
  • Fyzicky ohrozuje seba alebo okolie.

Uisťujeme Vás, že k takýmto správam pristupujeme s najvyššou prioritou.

Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.

Dostupné pre zariadenia so systémom iOS a Android.
Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.