Byť registrovaný ako súčasť flotily

Keď sa stanete členom flotily, budete pôsobiť ako jej priamy kontraktor. Vlastníkovi flotily zasielame všetky informácie o účte a fakturácie.

Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených položiek, obráťte sa na svojho flotilového manažéra so žiadosťou o pomoc.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.

Alebo si objednajte jazdu online.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.