Dokončenie procesu doručovacia

Keď ste objednávku odovzdali zákazníkovi:

  • Zakliknite relevantné kolónky v aplikácii
  • Ohodnoťte skúsenosť s doručením
  • Potvďte objednávku ako Doručené.

Obrazovka sa Vám vrati do statusu Čakanie na objednávky.

Ak máte s dokončením procesu doručenia problémy, kliknite na ikonu červeného výstražného trojuholníka.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.

Alebo si objednajte jazdu online.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.