Poplatok pre aplikáciu Bolt

Poplatok (provízia) pre aplikáciu Bolt je vo výške 25 % z finálnej ceny jazdy. Provízia sa uplatní na jazdy platené v hotovosti ako aj jazdy hradené kartou, súčasne sa provízia uhrádza aj zo storno poplatku.

Bolt si neuplatňuje províziu z bonusov, sprepitného od klientov, poplatkov za letisko (poplatok je súčasťou ceny jazdy), poplatkov za jazdy mimo mesto (poplatok je súčasťou ceny jazdy) ako ani z poplatku za hraničné prechody (poplatok je súčasťou ceny jazdy).

Provízia sa počíta automaticky a odpočíta sa z týždenných zárobkov. Konečnú sumu účtovanej provízie môžete vidieť v sekcii Zárobky.

Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.

Dostupné pre zariadenia so systémom iOS a Android.
Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.