Jazdy mimo mesto

Pri jazdách, ktoré presiahnu určitú vzdialenosť, je automatický účtovaný väčší poplatok za každý kilometer odjazdený nad stanovenú hranicu. Tento príplatok je zahrnutý už vo vopred stanovenej cene jazdy.

V prípade, že nemáte diaľničnú známku a cestujúci trvá na tom, aby ste jazdu uskutočnili po diaľnici, je potrebné nákup diaľničnej známky vyriešiť priamo na mieste s cestujúcim.

Od cestujúcich by sa nemalo žiadať, aby zaplatili žiadny iný mimo-mestský príplatok, ak poplatok nie je zahrnutý v celkových nákladoch cestovného. Pri jazdách, ktoré smerujú mimo hranice Slovenska, je automaticky započítaný príplatok za prejazd cez hranice (12€), ktorý prípadné poplatky kompenzuje.

Požiadajte o Žiadosť o úpravu cestovného ak vypočítaná suma nezahŕňa príplatok za jazdu mimo mesto, nesúhlasí s počtom prejdených kilometrov alebo je potrebné cenu inak upraviť.

Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.

Dostupné pre zariadenia so systémom iOS a Android.
Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.