Porozumenie obrazovke Výkon

Na obrazovke Výkon môžete skontrolovať nasledujúce metriky:

  • Miera prijatia – podiel prijatých objednávok zo všetkých navrhnutých objednávok. Na mieru prijatia negatívne vplývajú zmeškané aj odmietnuté objednávky.   
  • Počet dokončených objednávok – všetky objednávky, ktoré ste dokončili a označili ako dodané
  • Hrubý zárobok – zárobok z dodávok, bonusov a úprav pred prípadnou províziou alebo DPH. 
  • Hotovostné transakcie – na trhoch s hotovostnými platbami táto suma odráža celkovú sumu hotovosti odovzdanej na odberných miestach a hotovosti prijatej od klientov.
  • Prejazdená vzdialenosť – vzdialenosť do reštaurácie a z reštaurácie k zákazníkovi.

Tieto metriky možno filtrovať podľa:

  • Deň – zahŕňa len objednávky prijaté a dokončené od polnoci do 24 h v aktuálnom dni
  • Týždeň – zahŕňa objednávky prijaté a dokončené od pondelka polnoci do aktuálneho okamihu
  • Mesiac – zahŕňa objednávky prijaté a dokončené od prvého dňa mesiaca od polnoci do aktuálneho okamihu

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.

Alebo si objednajte jazdu online.

Objednajte si jazdu za pár sekúnd a jazdite do pár minút.