Fakturovanie spoločnosti

Tento článok obsahuje nasledujúce informácie:


Informácie o typoch fakturácie

Účtovanie platobnou kartou:

 • Cena za jazdu sa odpočíta po každej ceste
 • Nevyžaduje sa samostatná platba. Všetky firemné jazdy sa účtujú prostredníctvom jednej karty.
 • Nevyžaduje sa žiadna kontrola kreditu.

Účtovanie faktúrou:

 • Budete mať mesačný kredit, ktorý môžete použiť.
 • Ak vyčerpáte limit kreditu, nebudete môcť objednávať pracovné jazdy.
 • Každý mesiac dostanete jednu faktúru a všetky vaše jazdy z predchádzajúceho mesiaca budú vyúčtované naraz. Ak chcete obnoviť kredit, uhraďte platbu do 15. dňa v mesiaci. Pri bankovom prevode sa uistite, že ste zadali správne bankové údaje a variabilný symbol uvedený na faktúre.

Zmena typu fakturácie

Ak chcete zobraziť aktuálne informácie o platbe, kliknite na kartu Fakturácia na ovládacom paneli spoločnosti.

Ak ste na ovládací panel spoločnosti pridali len jednu z možností fakturácie a chcete prejsť na inú možnosť, musíte najskôr pridať druhý spôsob platby na ovládací panel kliknutím na tlačidlo Pridať spôsob platby:

Ak chcete pridať možnosť účtovania platobnou kartou, kliknite na tlačidlo Pridať platobnú kartu, vyplňte údaje o karte a kliknite na tlačidlo Pridať kartu. Ak chcete pridať možnosť účtovania spätnou mesačnou faktúrou, kliknite na Kontaktujte obchodný tím, uveďte IČO a DIČ vašej spoločnosti a odošlite svoju žiadosť.

Ak ste už pridali obe možnosti na ovládací panel spoločnosti, môžete prepnúť na preferovaný spôsob platby kliknutím na tlačidlo Upraviť v časti Zhrnutie pod Typ fakturácie.


Pridanie alebo odstránenie platobnej karty

Ak chcete pridať novú platobnú kartu:

 • Kliknite na tlačidlo Pridať spôsob platby na karte Fakturácia.
 • Vyplňte údaje o karte.
 • Kliknite na tlačidlo Pridať kartu.

Ak chcete odstrániť platobnú kartu:

Ak má váš firemný účet len jednu kartu, nebudete ju môcť vymazať. Najskôr pridajte novú kartu a nastavte ju ako hlavný spôsob platby. Potom budete môcť odstrániť predchádzajúcu kartu. Ak sa vám kartu stále nedarí odstrániť, kontaktujte náš tím podpory. Uveďte nasledujúce informácie:

 • Názov vašej spoločnosti
 • Posledné štyri číslice karty, ktorú sa pokúšate odstrániť
 • Popis alebo snímku obrazovky chybného hlásenia.

Neúspešné platby

Ak vaša spoločnosť používa platobnú kartu a platba zlyhá, uistite sa, že:

 • Nevypršala platnosť karty
 • Na karte je dostatok finančných prostriedkov
 • Nie je prekročený limit karty.

V prípade, že sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky, obráťte sa na svoju banku. Po vyriešení chyby môžete platbu zopakovať priamo cez ovládací panel spoločnosti. Ďalšie pokyny nájdete v článku Dlhy a poplatky v časti Zúčtovanie.

V prípade neúspešnej platby pri účtovaní faktúrou kontaktujte náš tím podpory, aby sme mohli vašu platbu skontrolovať. Bankový výpis o prevode priložte ako súbor PDF.

Späť na začiatok

Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.

Dostupné pre zariadenia so systémom iOS a Android.
Objednajte za pár sekúnd, jazdite za pár minút.