Bolt får två nya ISO-certifieringar för säkerhets- och ledningssystem

21 mars 2022

Bolt ISO-Zertifizierungen für Sicherheit und Managementsysteme

Bolt, Europas första superapp, har tilldelats två nya ISO-certifieringar som bekräftar företagets driftsäkerhet och kvalitetsledningssystem.

Säkerheten är högsta prioritet på Bolt

ISO 45001 för säkerhetsledningssystem har tilldelats företaget efter att det inrättat ett globalt system för företagshälsovård och ledning. Standarden gäller för Bolts arbetsutrymmen och för alla produkter under varumärket. Följaktligen är det en garanti för det faktum att företaget utformar och upprätthåller sin flotta enligt en uppsättning ansvarsskyldiga, internationellt erkända standarder, som säkerställer säkerheten i verksamheten. 

Detta är en objektiv bekräftelse från tredje part på att vi har ett verkligt engagemang för kvalitetsstyrningsprocesser samt för säkerheten hos våra anställda, våra arbetsutrymmen och våra produkter.

Douglas Bleasel, chef för risk och säkerhet på Bolt

Bolt driver på andra säkerhetsstandarder inom mikromobilitetsbranschen. Företagets ingenjörer har utvecklat en funktion för förebyggande av tandemåkning, som syftar till att stoppa förekomsten av fall där flera personer kör samma elsparkcykel samtidigt. Detta är ett av de farligaste beteendena när det kommer till elsparkcyklar, eftersom det utgör en betydande fara för både passagerare och fotgängare. Bolt har nyligen ansökt om att patentera sin funktion för detektering av tandemåkning.

Företaget har också infört ett kognitivt reaktionstest i sin app för elsparkcyklar. Testet är avsett att avskräcka berusade användare från att köra Bolts elsparkcyklar. För närvarande arbetar Bolts ingenjörsteam med att testa en funktion för detektering av sladdbromsning som kommer att användas för att bekämpa riskabelt körbeteende och för att utbilda kunder i hur man kör en elsparkcykel på ett säkert sätt. 

Bolt erbjuder ett bättre alternativ till alla de syften som en privat bil tjänar, oavsett om det gäller korta eller långa avstånd, resor eller leverans. Jag anser att vi också är ett av de första företagen med ett så brett utbud av lösningar för rörlighet i städer som har uppnått både ISO-certifiering för säkerhetsledningssystem och ISO-certifiering för kvalitetsledningssystem.

Douglas Bleasel, chef för risk och säkerhet på Bolt

ISO 9001-certifieringen för kvalitetsledningssystem har tilldelats eftersom Bolt följer de sju huvudprinciper för kvalitetsledning som verifierats av Internationella standardiseringsorganisationen. Detta innebär att företaget, av en välrenommerad oberoende tredje part, har konstaterats ha ett kundfokus och demonstrera engagemang i människor och i relationshantering. Vid beviljandet av certifieringen har ISO-tjänstemän också tagit hänsyn till Bolts evidensbaserade beslutsstödssystem och det faktum att företaget drivs av ett processperspektiv. 

Bolt kommer regelbundet att granskas av Internationella standardiseringsorganisationen vad gäller en fortsatt positiv utveckling inom dessa områden. Företaget innehar även en ISO 27001-certifiering för informationssäkerhet och en ISO 14001-certifiering för miljöledning.  

Bolt är den europeiska superappen när det kommer till att göra rörligheten i städer mer överkomlig, säker och hållbar. Bolt har 100 miljoner kunder i 45 länder och över 400 städer i Europa och Afrika.

Delta i vårt gröna initiativ!

Om du också vill vara en del av vår resa och bidra till en grönare värld, prova Bolts miljövänliga och klimatpositiva tjänst. Allt du behöver göra är att ladda ner Bolt-appen och komma igång!

Senaste inläggen