Integritetspolicy för Passagerare

Bolt Technology OÜ (Reg.nr. 12417834), beläget i Vana-Louna 39/1, Tallinn 10134, Republiken Estland, är personuppgiftsansvarig för passagerares personuppgifter och har utsett ett Dataskyddsombud (privacy@bolt.eu).

Begreppen ”oss” och ”vi” avser ägaren av Bolt-appen, Bolt Technology OÜ, ett privat aktiebolag grundat i Republiken Estland.

1. Personuppgifter som vi behandlar

 • Namn, telefonnummer, e-mailadress.
 • Passagerares geolokalisering, tiden och resans destination.
 • Betalningsinformation.
 • Information om tvister.
 • Identifieringsuppgifter av den enhet som Bolt-appen blivit installerad på.

2. Syftet med behandlingen

 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter med avsikten att koppla ihop passagerare med förare för att hjälpa dem att förflytta sig i städer på ett mer effektivt sätt.
 • Vi visar passagerarens geolokaliseringsuppgifter och i vissa fall telefonnummer för förare för att möjliggöra en effektiv upphämtning. Geolokaliseringsuppgifter samlas enbart in när Bolt-appen är aktiverad. Insamlingen av geolokaliseringsuppgifter upphör när Bolt-appen stängs ner. I vissa länder kan föraren inte se passagerarens telefonnummer, föraren ser ett helt annat nummer som temporärt vidarekopplar till passagerarens telefonnummer vilket gör att föraren och passageraren kan kommunicera.
 • Vi kan komma att använda geolokaliseringsuppgifter för att lösa kvalitetsproblem relaterade till transporttjänster.
 • Vi använder kontaktuppgifter för att notifiera passagerare om uppdateringar för Bolt-appen.
 • Vi samlar information om vilka vägar förare och passagerare har tagit för att analysera den geografiska täckningen för att kunna ge förare rekommendationer om de mest effektiva rutterna.
 • Ditt namn, telefonnummer och e-mailadress kommer att användas för att kommunicera med dig.
 • Vi erhåller betalningsinformation för att bearbeta passagerares betalning å förares vägnar för transporttjänster.
 • Kundsupportdata samlas in från fall till fall och lagras för att lösa tvister och problem avseende kvalitén på servicen.

3. Rättslig grund

 • Personuppgifter behandlas för att kunna leverera tjänsten som avtalats med passagerare. Vi samlar in och behandlar personuppgifterna som lämnats av passagerarna under installation och användningen av Bolt-appen. En förutsättning för att kunna använda Bolts tjänster är att passagerare godkänner behandlingen av identifierings- och geolokaliseringsuppgifter.
 • Personuppgifter kan även komma att behandlas på grunden intresseavvägning, till exempel för att undersöka och upptäcka bedrägliga betalningar.

4. Mottagare

 • Passagerares personuppgifter visas enbart för förare som har aktiverat Bolt-appen; i sådant fall kommer föraren att se passagerarens namn, i vissa fall telefonnummer (i vissa länder är numret dolt) och geolokaliseringsuppgifter.
 • Efter utförd transporttjänst kommer passagerarens namn och telefonnummer (i vissa länder är numret dolt) att fortsätta vara synligt för föraren i 24 timmar. Detta är nödvändigt för att föraren ska kunna lösa eventuella problem kopplade till tjänsteutförandet, till exempel kontakta passageraren om något glömdes kvar i fordonet.
 • Feedback som ges av passageraren gällande kvalitén på servicen är anonym och förare får inte namn eller telefonnummer till passagerare som har lämnat betyg och feedback.
 • Beroende på passagerarens lokalisering kan personuppgifter komma att visas för de bolag som ingår i Bolt Technology OÜ-koncernen och partners till Bolt Technology OÜ (lokala dotterbolag, representanter, närstående bolag, agenter etc.). Behandlingen av personuppgifter av Bolt Technology OÜ-koncernen och partners till Bolt Technology OÜ kommer att ske under samma villkor som är fastställda i denna Integritetspolicy.

5. Säkerhet och åtkomst

 • Alla personuppgifter som samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänsterna överförs till och lagras i datacenter tillhörande Zone Media Ltd. och/eller Amazon Web Services Inc., belägna inom någon av medlemsstaterna i EU. Endast behörig personal från bolagen som ingår i Bolt Technology OÜ-koncernen och partners till Bolt Technology OÜ har tillgång till personuppgifterna och dessa får endast åtkomst till uppgifterna i syfte att lösa problem kopplade till användningen av tjänsten (inklusive tvister gällande transporttjänsten).
 • Bolag som ingår i Bolt Technology OÜ-koncernen och partners till Bolt Technology OÜ kan få tillgång till personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla kundtjänst i respektive land, se mer på följande hemsida https://bolt.eu/cities/.
 • Geolokaliseringsuppgifter behandlas anonymiserat och identifierar bara den aktuella personen om geolokaliseringsuppgifterna är nödvändiga för att kopplas till en passagerare för att reda ut tvister eller bedrägeri.
 • För forskningssyften och vetenskapliga syften används uppgifterna i oidentifierad form (anonymiserade).

6. Åtkomst och rättelse

 • Du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter via Bolt-appen.

7. Gallring

 • Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som du har ett aktivt passagerarkonto. Om ditt konto stängs av, kommer dina personuppgifter att raderas från databaserna (i enlighet med riktlinjerna i detta avsnitt), om inte sådana uppgifter måste behållas för bokföring, tvistlösning eller bedrägeriförebyggande syften.
 • Finansiella uppgifter avseende transporttjänster som tillhandahålls till passagerare kommer att lagras i 3 år efter den senaste resan.
 • Uppgifter som krävs för bokföringssyften kommer att lagras i 7 år efter den senaste resan.
 • I de fall det förekommer misstanke om brott, bedrägeri eller lämnande av falsk information, kommer uppgifterna att lagras i 10 år.
 • Vid betalningstvister kommer uppgifter att behållas tills dess att fordran är betald, eller tills att datumet då fordran förfaller har passerat.
 • Resehistorik kommer att lagras i 3 år, varefter uppgifterna kommer att anonymiseras.
 • Vänligen notera att avinstallation av Bolt-appen från din enhet inte medför att personuppgifter raderas.
 • Om Bolt-appen inte har använts på 3 år kommer vi att meddela dig och be dig att bekräfta huruvida ditt konto fortfarande är aktivt. Om inget svar mottas från dig, kommer kontot att stängas av och personuppgifterna att raderas såvida sådana uppgifter inte måste lagras för bokföring, tvistlösning eller bedrägeriförebyggande syften.

8. Radering

 • Du bör också ha i åtanke att begäran om att radera dina personuppgifter enbart är möjligt om vi raderar ditt konto. Som ett resultat av detta kommer du inte att kunna använda Bolt-appen via ett konto som raderats.
 • Vi svarar på alla förfrågningar om att radera personuppgifter som inkommer via e-mail inom en månad och specificerar då hur lång tid raderingen av uppgifterna kommer att ta.

9. Dataportabilitet

 • Vi svarar på alla förfrågningar om överföring av personuppgifter som inkommer via e-mail inom en månad och specificerar då när överföringen kommer att äga rum. Efter att vi har verifierat kunden i fråga, kommer vi att förse dig med dina personuppgifter, vilka inkluderar: kontaktinformation, de sista 3 årens resehistorik och betalningsinformation.

10. Direktmarknadsföring

 • Vi kommer endast att använda oss av din e-mailadress och/eller telefonnummer för att skicka direktmarknadsföring om du har givit ditt godkännande för detta genom hemsidan bolt.eu eller Bolt-appen. Vi kan komma att personifiera den direkta marknadsföringen med hjälp av informationen om hur du använder Bolts tjänster (användningsfrekvens, resor, betalningar).
 • Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring, vänligen klicka på ”Avprenumerera”-länken i sidfoten av våra e-mail eller i profildelen av Bolt-appen.

11. Tvistlösning

 • Tvister som rör behandlingen av personuppgifter löses genom kundtjänsten (info@bolt.eu) eller genom att kontakta Taxifys Dataskyddsombud (privacy@bolt.eu).
 • Tillsynsmyndigheten är Estländska Dataskyddsinspektionen (Estonian Data Protection Inspectorate) (www.aki.ee) som kan kontaktas via e-mail info@aki.ee.