ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ทุกคนทั่วโลก

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ช่วยให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ โบลท์ โอเปอเรชัน โอยู (Bolt Operations OÜ) และ บริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ในการดูแล และประมวลผล (รวบรวม ใช้ รักษา และเปิดเผย) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะให้รายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลที่เราใช้สำหรับจัดชุดบริการการเดินทาง วิธีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของท่าน ตลอดจนตัวเลือกต่าง ๆ และอำนาจในการควบคุมของท่าน นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและแนวทางการทำงานของระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปกป้องทุกคน

ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ โบลท์ โอเปอเรชัน โอยู (Bolt Operations OÜ) และ บริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ของท่าน เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านล่าง

ที่อยู่ไปรษณีย์ของโบลท์ โอเปอเรชัน โอยู (Bolt Operations OÜ) คือ

วานา-โลอูนา 15 ทาลลินน์ 10134 เอสโตเนีย (Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estonia)

ที่อยู่ไปรษณีย์ของบริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คือ

689 อาคารภิรัช แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว และท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ที่ privacy@bolt.eu หรือทางไปรษณีย์ที่ปรากฎตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ โปรดระบุที่หน้าซองจดหมายของท่านว่าส่งถึง “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

คำว่า “พวกเรา” หรือ “เรา” หรือ โบลท์ (Bolt) หมายถึง โบลท์ โอเปอเรชัน โอยู (Bolt Operations OÜ) บริษัทเอกชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเอสโตเนีย โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 14532901 และบริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

คำว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน" หมายถึง ผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่ที่เรียก จ้าง และ/หรือรับบริการการเดินทางผ่านบัญชีบนแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านภายในพื้นที่ที่เราให้บริการ เราจะทำการประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้น

 • รายละเอียดการติดต่อ: ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ทั้งนี้ เราอาจขอข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่อาศัยของท่าน สำหรับการให้บริการบางประเภท
 • ข้อมูลหน้าโปรไฟล์: ข้อมูลต่าง ๆ เช่น รูปโปรไฟล์ ที่อยู่ที่บันทึกไว้ ภาษาและการตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ เราอาจขอข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดใบขับขี่ของท่าน สำหรับการให้บริการบางประเภท
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์: เช่น สถานที่ต้นทาง หรือตำแหน่งของสกู๊ตเตอร์ใกล้เคียง เวลา ความคืบหน้าของการเดินทาง และสถานที่ปลายทางสุดท้ายของการเดินทาง
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น จำนวนเงินที่เรียกเก็บและบัตรที่ใช้ชำระเงิน
 • บันทึกการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบ เช่น เมื่อท่านใช้งานฟีเจอร์แชทในแอปพลิเคชันของเรา หรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 • ข้อมูลระบุตัวตนที่จำกัดของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) เอาไว้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการการเดินทาง: ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเดินทาง เวลา และข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติของท่านซึ่งประเมินโดยคนขับ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีบนแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) (ตัวเลือก "คุยกับคนขับ"): วันที่และเวลาของการติดต่อสื่อสารและเนื้อหาที่พูดคุย
 • เนื้อหาอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น รูปภาพของยานพาหนะไฟฟ้าที่จอดอยู่

2. วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะสามารถให้บริการการเดินทางของเราอย่างน้อยหนึ่งรายการ:

 • เราเชื่อมต่อท่านเข้ากับคนขับ ช่วยค้นหาสกู๊ตเตอร์ หรือเรียกรถให้แก่ท่าน: เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้โดยสารเข้ากับคนขับ เพื่อให้คนขับสามารถไปรับและส่งท่านได้ หรือเพื่อแสดงตำแหน่งยานพาหนะที่พร้อมใช้งานที่อยู่ใกล้ที่สุด อาทิ รถยนต์หรือสกู๊ตเตอร์ นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อความโต้ตอบแบบทันทีบนแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) เพื่อให้บริการและช่วยเหลือลูกค้า (รวมถึงยุติข้อพิพาทระหว่างคนขับและผู้โดยสาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับท่าน
 • เราพาท่านไปทุกที่ที่ต้องการ: เราแสดงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารให้แก่คนขับเมื่อมีการเรียกใช้บริการ เพื่อให้คนขับสามารถรับและส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การเดินทางและเส้นทางนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมเมื่อใช้งานแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) เท่านั้น การรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จะยุติลงเมื่อปิดแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) สำหรับในบางประเทศ คนขับจะไม่สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารได้ โดยหมายเลขที่คนขับเห็นจะเป็นหมายเลขที่แตกต่างจากหมายเลขโทรศัพท์จริงอย่างสิ้นเชิง แต่ระบบจะโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว ซึ่งหมายความว่า คนขับและผู้โดยสารจะยังสามารถสื่อสารกันได้
 • เราทำให้ท่านมั่นใจว่าการเดินทางจะเป็นไปอย่างราบรื่น: เราใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไปถึงจุดหมายปลายทาง และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องทราบว่าท่านเลือกส่งคืนรถที่จุดใด เพื่อให้เราสามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง ชาร์จแบตเตอรี และบำรุงรักษายานพาหนะของเรา
 • เราทำให้ท่านมั่นใจว่าแอปพลิเคชันจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ: เราใช้รายละเอียดการติดต่อเพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ทราบถึงการอัปเดตบนแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของเราได้ต่อไป นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลที่จำกัดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเชื่อมต่อท่านกับอินเทอร์เน็ต บริการมือถือและโทรศัพท์ของเรา และเพื่อช่วยรักษาบัญชีของท่านให้ปลอดภัยด้วยการตรวจสอบสิทธิและการตรวจสอบยืนยัน
 • เราทำให้ท่านมั่นใจว่าการเดินทางจะเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด มีราคาถูกที่สุด และสะดวกที่สุด: เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ใช้เพื่อวิเคราะห์ความครอบคลุมของการให้บริการในทางภูมิศาสตร์ วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถดำเนินการต่าง ๆ อาทิ ปรับปรุงให้คำแนะนำเส้นทางมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้เราแน่ใจว่า รถเช่าของเรา อาทิ สกูตเตอร์ ได้จัดเตรียมไว้ที่ตำแหน่งที่สะดวกที่สุดสำหรับลูกค้า
 • เราเรียกเก็บเงินจากท่าน: เราขอรายละเอียดการชำระเงินเพื่อประมวลผลการชำระเงินของผู้โดยสารให้กับคนขับเมื่อมีการเรียกรถ และเราประมวลผลการชำระเงินเพื่อการให้บริการรถเช่าของเราเองด้วย เช่น รถยนต์และสกูตเตอร์
 • เรารักษาและส่งเสริมมาตรฐาน: เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเดินทาง เวลา และการให้คะแนนของผู้โดยสารจากข้อเสนอแนะที่ให้ไว้แก่คนขับเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้ ผลักดันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และทำให้แน่ใจว่าเราได้ให้บริการที่มีคุณภาพและมีความเพลิดเพลินแก่ลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือลูกค้าและการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการปรับปรุง ยุติข้อขัดแย้ง และแก้ปัญหาด้านคุณภาพการบริการ
 • เราคอยแจ้งข้อมูลให้แก่ท่าน: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของท่านจะนำมาใช้เพื่อการสื่อสารกับท่าน เช่น แจ้งให้ท่านทราบว่าการเดินทางสิ้นสุดลงแล้ว ส่งสลิปยืนยันการเดินทางและใบเสร็จรับเงิน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการอัปเดตบริการที่สำคัญ เช่น เมื่อเราไม่สามารถให้บริการสกู๊ตเตอร์ได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม

3. ฐานทางกฎหมาย

เราได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้นในกรณีที่มีฐานทางกฎหมาย ทั้งนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเสมอว่าเรามีฐานทางกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลของท่าน เราอาจขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมโดยชัดแจ้งดังกล่าว และตามข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลเพื่อให้บริการที่ทำสัญญาไว้กับท่านผ่านแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) ซึ่งหมายความว่า เพื่อให้ท่านได้รับบริการตามที่เราสัญญาไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันเหล่านั้น
 • สำหรับในกรณีอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่จำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต ฐานประโยชน์อันชอบธรรม ได้แก่ กิจกรรมทางธุรกิจของเราในการให้บริการรูปแบบใหม่ ที่มีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัยและมีประโยชน์แก่ผู้โดยสารและพันธมิตรของเรา นอกเสียจากว่าฐานประโยชน์เหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยฐานประโยชน์อื่นๆ ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรายังรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น การสืบสวนและการตรวจจับการชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงและกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและระบบของเรา และการตอบสนองต่อการกระทำที่สงสัยว่าเป็นความผิดทางอาญา หรือการกระทำที่มีฐานความผิดทางอาญา

เราอาจใช้ฐานทางกฎหมายทางเลือกเป็นครั้งคราว เมื่อ:

 • มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย อาทิ การประมวลผลข้อมูลเมื่อกฎหมายกำหนด เช่น หากได้รับคำขอที่มีผลทางกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก เช่น ศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • เพื่อปกป้องฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิตของท่านหรือของผู้อื่น เช่น ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อมีภยันตรายต่อชีวิต หรือ

ในประเทศที่ประโยชน์อันชอบธรรมไม่ได้เป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลของโบลท์ (Bolt) แล้ว เช่น ในประเทศไนจีเรีย เป็นต้น โบลท์ (Bolt) จะใช้ฐานทางกฎหมายทางเลือกที่ให้ไว้ด้านบนแทน

การที่ท่านเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราอาจทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านได้ หรืออาจเป็นการยับยั้งไม่ให้เราดำเนินการบางอย่างตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจหมายความว่า เราจะไม่สามารถดำเนินการกับบัญชีของท่านได้ ตัวอย่างเช่น เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ระหว่างการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน Bolt การปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านแอปพลิเคชันหมายความว่า เราจะไม่สามารถนำทางคนขับไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องของท่านได้ และเราจะไม่สามารถแสดงตำแหน่งยานพาหนะสำหรับเช่าที่อยู่ใกล้เคียงของเราให้แก่ท่านได้ นอกจากนี้ เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราที่มีไว้กับท่านในกรณีอื่น ๆ อาทิ หากท่านปฏิเสธที่จะทำการยืนยันตัวตนเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของบัญชี บัญชีอาจถูกระงับหรือบล็อกไว้เพื่อป้องกันการฉ้อโกง

4. ผู้รับข้อมูล

เราทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น โดยเราจะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเท่านั้นและเราจะจำกัดขอบเขตของการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนที่จำเป็นและมีฐานทางกฎหมายที่ให้ทำได้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารจะถูกเปิดเผยให้กับคนขับที่ให้บริการเมื่อพวกเขาตอบรับการให้บริการบนแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) เท่านั้น ในกรณีดังกล่าว คนขับจะมองเห็นชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ (ในบางประเทศจะมีการปิดหมายเลขไว้) คะแนนประเมิน และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ
 • หลังจากให้บริการรับส่งแล้ว ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (ในบางประเทศจะมีการปิดหมายเลขไว้) ของผู้โดยสารที่เรียกใช้บริการจะยังสามารถมองเห็นได้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง เนื่องจากผู้ขับอาจจำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้โดยสาร เช่น การส่งคืนของที่ท่านอาจลืมไว้บนรถ
 • ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้โดยสารอันเกี่ยวกับคุณภาพบริการในการเรียกรถนั้นจะไม่มีการระบุตัวตน ระบบจะเก็บข้อมูลการให้คะแนนของท่านไว้เป็นความลับระหว่างท่านกับโบลท์ (Bolt) เท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้กับบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท โบลท์ (Bolt) และพันธมิตร (บริษัทย่อยในประเทศ ตัวแทน บริษัทในเครือ เอเจนต์ ฯลฯ) ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของผู้โดยสาร การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือ Bolt และพันธมิตรจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่มีความเข้มงวดเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์สำหรับประเทศของท่าน
 • ในบางกรณี เรามีหน้าที่ทางกฎหมายที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้รับข้อมูลภายนอก ตัวอย่างเช่น ภายใต้คำสั่งศาลหรือเมื่อเราร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือการสืบสวน นอกจากนี้ เรายังอาจตอบรับคำขอ เช่น คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการตอบสนองต่อคำขอนั้นเป็นไปตาโบลท์ (Bolt) ตามมกฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้น หรือเป็นการส่งเสริมงานสาธารณประโยชน์ มีผลต่อผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลนั้น และสอดคล้องกับ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะทำให้แน่ใจเสมอว่าเราได้ยึดถือฐานทางกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูล และเราจะบันทึกการตัดสินใจของเราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

5. ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมระหว่างการให้บริการของเราจะถูกถ่ายโอนไปยังและจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลของ Zone Media Ltd. และ/หรือ Amazon Web Services, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จะต้องเป็นพนักงานที่ได้รับอนุญาตของบริษัทในเครือโบลท์ (Bolt) และพันธมิตรเท่านั้น และวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเท่านั้น (ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินทาง)
 • เรารับรองว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการใช้มาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ เราจะทำให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนภายในบริษัทในเครือ หรือกลุ่มบริษัทของเรา เราจะใช้กฎระเบียบการถ่ายโอนข้อมูล เช่น ข้อปฏิบัติระหว่างองค์กร (binding corporate rules)
 • กลุ่มบริษัทและพันธมิตรของ Bolt สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือลูกค้าในประเทศนั้น ๆ เท่านั้น
 • เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จำนวนมาก จะถูกทำให้เป็นแบบไม่เปิดเผยตัวตน ดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านจากข้อมูลดังกล่าวได้

6. สิทธิและอำนาจในการควบคุมของท่าน

เราต้องการให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เสมอโบลท์ (Bolt) ให้อำนาจในการตรวจสอบแก่ท่านผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งท่านจะสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์และประวัติการเดินทางได้ นอกจากนี้ เรายังให้ท่านสามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน เช่น การเลือกเข้าร่วมแคมเปญการตลาดและการควบคุมการให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ที่มีความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของเรา

สิทธิในการเข้าถึงของท่าน

 • ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) ท่านมีสิทธิที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราได้ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น เมื่อเราจำเป็นต้องรักษาสมดุลของการใช้สิทธิของผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าท่านจะไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เราประมวลผลเสมอไป

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลของท่าน

 • ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คิดว่าไม่ถูกต้อง และท่านมีสิทธิขอให้เรากรอกข้อมูลในส่วนที่คิดว่าไม่สมบูรณ์ได้

สิทธิในการลบข้อมูลของท่าน

 • ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม ในบางกรณี

สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน

 • ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดหรือระงับการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางกรณี ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของท่านจะสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์แค่บางประการเท่านั้น เช่น การเรียกร้องทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิทางกฎหมาย

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน

 • ท่านอาจมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยท่านสามารถยื่นคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติของเรา และขอให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจทานการดำเนินการดังกล่าวได้

สิทธิในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อโอนไปยังผู้อื่น

 • ท่านมีสิทธิขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลที่ให้ไว้กับเราจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง หรือมอบให้แก่ท่านได้ในบางกรณี โดยท่านจะดำเนินการดังกล่าวนี้ได้เฉพาะกับข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้ไว้แก่เราเท่านั้น
 • ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลจากการสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีบนแอปพลิเคชัน Bolt คือ 90 วัน ยกเว้นในกรณีที่ข้อความนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการรายงานเหตุการณ์ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ทางเราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมและยื่นคำร้อง

 • ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีฐานทางกฎหมายสำหรับเราในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
 • ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ การใช้สิทธิของท่านอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด

7. การเก็บรักษาข้อมูล

Bolt จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้เอาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งหมายความว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลประเภทต่างๆ ไว้เป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล บริการการเดินทางที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้งานบัญชีผู้โดยสารอยู่ หากมีการปิดบัญชีของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออก (ตามระยะเวลาและระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลของเรา) เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี การระงับข้อพิพาท หรือการป้องกันการฉ้อโกง
 • ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการให้บริการการเดินทางแก่ผู้โดยสารจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสามปีนับตั้งแต่การเดินทางครั้งล่าสุด ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางบัญชีอื่นๆ จะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาเจ็ดปีนับตั้งแต่การเดินทางครั้งล่าสุด
 • ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา การฉ้อโกงหรือการให้ข้อมูลเท็จ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดภายใน บทบัญญัติทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทในการชำระเงินเกิดขึ้น ข้อมูลจะถูกเก็บไว้จนกว่าข้อเรียกร้องจะสิ้นสุดลง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าวจะหมดอายุความ
 • ข้อมูลประวัติการเดินทางและข้อมูลการใช้บริการการเดินทางจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาสามปี โดยหลังจากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม

โปรดทราบว่าการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) บนอุปกรณ์ไม่ได้เป็นการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากไม่ได้มีการใช้งานแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) เป็นระยะเวลาสามปี เราจะติดต่อไปหาท่านและขอให้ยืนยันว่าท่านยังต้องการให้บัญชีเปิดใช้งานต่อไปเพื่อการใช้งานในอนาคตหรือไม่ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว บัญชีจะถูกปิดและระบบจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออก เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวยังมีจำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

8. การตลาดทางตรง

 • เราอาจส่งข้อความการตลาดตรงไปยังที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเมื่อท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราดำเนินการดังกล่าว หรือตามที่ท่านเลือกรับข้อความแบบไม่ระบุตัวตน เราอาจปรับแต่งข้อความการตลาดทางตรงให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของโบลท์ (Bolt) ของท่าน อาทิ ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) และการตั้งค่าการเดินทางของท่าน
 • หากท่านไม่ต้องการรับข้อความการตลาดทางตรงต่อไป โปรดคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่ส่วนท้ายของอีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งของเรา หรือเลือกไม่รับข้อความดังกล่าวในส่วนของโปรไฟล์บนแอปพลิเคชันโบลท์ (Bolt) ได้ง่าย ๆ

9. ระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติ

เราใช้งานระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติในกรณีที่มีการออกคำเตือนและการระงับใช้บริการเรียกรถ การใช้ระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัตินั้นจะมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และปลอดภัยกว่าการใช้พนักงานของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการการเดินทางของท่าน (ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เดินทาง ซึ่งรวมถึงการยกเลิกและการไม่มาใช้บริการตามที่เรียก และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านที่ประเมินโดยคนขับ) จะนำมาพิจารณาเมื่อมีการประเมินถึงความจำเป็นในการออกคำเตือนหรือระงับการใช้งาน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติได้ที่นี่ การระงับการเรียกใช้บริการจะมีผลเป็นเวลา 6 เดือน และท่านจะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติหลังจากนั้น

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติในการตรวจสอบการฉ้อโกง ซึ่งมีความจำเป็นในการให้บริการ การยืนยันการชำระค่าบริการ และการรับรองถึงการคุ้มครองผู้ขับขี่จากธุรกรรมฉ้อโกงบนบัตรที่ใช้ชำระเงิน

เราอาจใช้ระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติในการตรวจสอบความถูกต้องของท่าน ซึ่งมีความจำเป็นต่อการรับรองความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ท่านมีสิทธิขอให้มีการตรวจสอบการตัดสินใจดังกล่าวโดยพนักงาน หรือโต้แย้งการตัดสินใจนั้น อันรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น และขอรับคำชี้แจง ด้วยการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าบนแอปพลิเคชันของเรา

10. การระงับข้อพิพาท

 • ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแก้ไขผ่านช่องทางช่วยเหลือลูกค้า (info@bolt.eu ) ในขั้นแรก นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของโบลท์ได้ที่ (privacy@bolt.eu ) และที่อยู่ที่ให้ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 • หน่วยงานกำกับดูแลของเราคือสำนักงานผู้ตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งเอสโตเนีย (Estonian Data Protection Inspectorate) (www.aki.ee ) ทั้งนี้ อยู่ภายใต้อำนาจของหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่าน

11. ทำให้ประกาศนี้ครบถ้วน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านได้อย่างชัดเจน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกฎระเบียบและช่วยให้ท่านมีสิทธิเหนือการใช้ข้อมูลของท่าน กฎระเบียบเหล่านี้หลายข้ออาจฟังดูซับซ้อน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามสามัญสำนึกโดยทั่วไป เราจะรับผิดชอบในข้อมูลของท่านอย่างเคร่งครัด และ Bolt จะดำเนินการปรับเปลี่ยนประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านและให้บริการในลักษณะที่โปร่งใสมากกว่าเดิม

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้โดยสารในแต่ละประเทศได้ที่นี่

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

ใกล้แล้ว!

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณเพื่อดาวน์โหลดแอป